Yeni Dünya Düzeninde devletler halklarını, “ayağındaki nasır” değil, “Atan yüreği” göreceklerdir (1)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Eski dünya düzeni 1945 yılında sonlanır ve Yeni Dünya Düzeni başlar. 1991'de başlayan....

Bir kamuoyu ile paylaşılan, Eski ve “Yenidünya düzeni” vardır; bir de paylaşılmayan gerçek düzen!  Gerçekte dünyayı yöneten siyasetçiler midir? Yoksa onlar birileri adına yönetimde görev mi almaktadır?

Gerçekte ülke halkını ezen siyasetçiler midir, yoksa onları kullanan “karar vericiler” mi!

Eski ve Yeni dünya düzeni ile Küreselleşme ana konumuz olacaktır.

Elbette Türkiye’nin yenidünya düzenindeki konumu da…

Önce kısa bir şekilde eski ve yenidünya düzenlerini, kamuoyu ile paylaşılan bilgiler doğrultusunda açıklamaya çalışalım. Arkasından da görüşlerimizi sıralayalım.

Eski Dünya Düzeni

Konu ile ilgili kitaplar ile medya yaygın olarak eski düzeni şöyle özetlemektedir;

“…1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Soğuk Savaş olarak tanımlanan ‘Eski Dünya Düzeni’ yıkılmış, yerine yeni bir dünya düzeninin kurulma işaretleri verilmeye başlanmıştır…”

Ancak;

Gerçeğinde, bir öncekinden farklı olarak kurulan, “yeni uluslararası düzen!” Bir devletin yıkılmasından çok, devletlerarasında yapılan büyük savaşlardan sonra güç ve gücü temsil eden değerlerin el değiştirmesi ile başlamıştır.

Bir örnek verirsek;

1914 yılında Avrupa ağırlıklı bir Dünya savaşı yaşanır;

Beklentiler gerçekleşmemiş olacak ki, bu savaş 1939 yılında tekrar edilir  ve sonucunda ;

Birinci Dünya Savaşına, “Süper Devlet” olarak giren İngiltere, yerini Amerika’ya terk eder.

Artık Dünyada belirleyici olanlar, Batı Avrupalı ülkeler değil Amerika’dır.

Ve…

Amerika Dünyayı tek başına yönetmeye hazır olmadığını bildiği için yanına Rusya’yı alır ve Onunla aralarında dünyayı paylaşırlar.

Gerçeğinde Amerika, Rusların “Kâğıttan Kaplan” olduğunu bilmektedir.

Dünyayı tek başlarına yönetmeye hazır hale geleceği döneme kadar Rusların gücünü abartarak ve el altından destekleyerek, 1990’lı yıllara gelinir…

Amerika  bu tarihte artık kendini hazır hissetmektedir…

Rusların yamalarını bir arada tutan iplik çekilir ve Rusya dağılır.

Burada, Chalmers Johnson’un, ‘Amerikan Emperyalizminin Sonbaharı’ adlı kitabının 17. Sayfasından bir alıntı yapıyoruz;

-“Amerika’nın, asla tamamlanamayacak ve hiçbir zaman kullanılamayacak olan karadan karaya, balistik füzelere karşı uzay tabanlı bir savunma sistemi olan Stratejik Savunma İnisiyatifi (Yıldız Savaşları-SDI), Sovyetler Birliği ile silah rekabetini öylesine kızıştırdı ki, sonunda rekabete yarışa dayanamayan Sovyetler havlu atmak zorunda kaldı”  (1)

Ve Yeni Dünya Düzeni…

…Baba Bush, yeni bir dünya düzeni gerektiğini en sık söyleyen politikacıların başında gelmektedir. 1990 yazından Mart 1991’e kadar, ‘yeni dünya düzeni’ terimini 43 kez kullandı...” (2)

Bu ifadeler gerçeğinde, “kamuouyunu yeni bir sürece hazırlamak” için  yapılan çalışmalardır.

Tekrar edersek, gerçeğinde eski dünya düzeni, 1991’de değil, 1945 yılında sonlanmıştır.

1991 yılında telaffuz edilen, “Yenidünya Düzeni”, kastedilen düzen değildir.

Peki, nasıl yeni bir dünya düzeni kastedilmektedir?

Üstelikte bir Dünya Savaşı veya büyük olarak nitelenebilecek bir savaş yaşanmamışken…

Devam edecek…

Resim;http://www.meleklermekani.com’dan alıntıdır.

(1)  http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=101740

(2)  Bitmeyen Hesap” Yaşar Yazıcıoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓