Vatansever kimdir? “Muhalefet partisinde olandır!”

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Osmanlı İmparatorluğunun veya Cumhuriyetin kuruluşunu düşmanının kaleminden okuyanımız kaç kişidir? “Vatanseverlik, Milliyetçilik, Bayrak Sevgisi” gibi değerler gururumuzu okşarken, geri kalmışlığımız nedeniyle, kafamıza çuval geçirilmesi, bayrağımıza hakaret kadar neden kanımıza dokunmamaktadır? “Negatif Milliyetçilik”, bölücülük, “Vatanseverlik,” sadece duygusal manada, hiç bir şey üretmeden ve çaba harcamadan sahiplenmek veya elimizden bir şey gelmediğinde boşu boşuna ölmek midir?

Gözü kapalı, anlamını ve önemini bilmeden vatanseverlik ve milliyetçiliği tartışmak kime ne kazandırmaktadır?

Vatan nedir?

-“Anamdır komutanım!”

-Üzerinde yaşadığımız toprak parçasıdır.

-Atalarımızın mirasıdır.

-Özgürlüğümüzün teminatıdır.

-Yaşamımızın gayesidir…

Vatanseverlik nedir?

-“Vatanının uğrunda ölmektir !”

Güzel kardeşim! Senin ilk görevin, öncelikle kendi yaşamını korumaktır. Yaşamını koru ki, ülken için düşünmeye, üretmeye ve bir zenginlik olmaya devam edebilesin… Ölürsen, ülken için bir “kayıp” olmaz mısın?

Milliyetçilik nedir?

Ortak bir tanımı yoktur. “Millet” tanımından hareket edilirse, “milliyetçilik” bir anlam kazanabilmektedir.

-“Millet kavramını ırk ya da ulus kavramıyla açıklamaya çalışırsak milliyetçilik, “ırkçılık” ya da günümüzde birçok anlamda kullanılan “ulusalcılık” tanımlarına yaklaşmakta;

-Yurttaşlık, vatandaşlık veya bir arada yaşama ifadeleri ile tanımlanırsa, aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında belirli noktalarda birlik olan insan topluluğu olarak kendini ifade etmektedir. “

Milliyetçilik anlayışı, çıkış süreci ve etkileri değerlendirildiğinde karşımıza ilk olarak, Fransız devrimi çıkmaktadır. Sonrasında bu anlayışla Osmanlı’nın dağılması, devamında da, “Ulus devlet“ oluşumları sürecinde, Türkiye’nin kurulması vardır.

Milliyetçilik anlayışı, İngiliz-Fransızların (Batılıların) kurduğu kirli tezgâh mıdır? Ki, bu tezgâhla Osmanlı parçalanmış, Balkanlar’da ve Ortadoğu’da birçok devletçik kurdurulmuştur.

Olumlu ve Olumsuz manası ile Milliyetçilik…

Olumsuz anlamda milliyetçilik, Ataların dâhil olduğu ırk, diğerlerinden farklı ve üstün kabul edilir. Diğer ırklar kişiye dost değildir. (hatta düşman kabul edilmektedir) Bu anlayışta, diğer ırklarla birlikte yaşamak neredeyse imkânsızdır. Ten, göz rengi, kafatası yapısı gibi bazı fizyolojik özellikler kişi için önemlidir.

-Olumlu anlamda milliyetçilik, ırk ya da ulus tabiiyetinden ziyade, bireyin milliyetçilik duygularında memleket ve halk algısının bulunması, kendini üzerinde yaşadığı toprak-vatan ve birlikte yaşadığı insanlarla ifade etmesidir.

Karşılıklı anlayış çerçevesinde sosyal hayatın devam etmesi, toplumun tüm bireylerinin yaşadığı yerel-coğrafyaya bağlanması ve kendisiyle aynı ya da kendisinden farklı toplumun diğer bireylerine sahip çıkması, pozitif milliyetçilikte halkı birlikte tutan en önemli düsturlardandır. (1)

Fransız devrimi ile Amerikalıların Wilson’un ilkelerinin arka planını, özellikle de Wilson ilkelerinin 12’üncü maddesinin bizim için ne anlama geldiğini kavramadan, “Milliyetçilik” ilkesini savunmak, ne kadar isabetli ve yararlı olacaktır?

12’inci madde; “Bugünkü Osmanlı Devleti’ndeki Türk kesimlerine güvenli bir egemenlik tanınmalı, Osmanlı yönetimindeki öbür uluslara da her türlü kuşkudan uzak yaşam güvenliğiyle özerk gelişmeleri için tam bir özgürlük sağlanmalıdır. Ayrıca Çanakkale Boğazı uluslararası güvencelerle gemilerin özgürce geçişine ve uluslararası ticarete sürekli açık tutulmalıdır.”

Fransız devrim anlayışında milliyetçilik nasıl tanımlanmaktadır?

“Milliyetçilik, Ulusçuluk ya da Nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür.

Milliyetçilik, Ulus idealine bağlılığın, evrensel ilkelere bağlılık gibi ya da bireyin hak ve özgürlükleri gibi evrensel zenginliğin artmasına katkıda bulunan sosyal soyut yapılardandır.

19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa’da, 20. yüzyılda ise tüm dünyada egemen siyasi düşünce tarzı olmuştur. Dünya siyasi haritası bu dönemde milliyetçilik ilkelerine göre biçimlendirilmiştir. (2)

Günümüzde Anglosakson kültürüne (ağırlıklı İngiliz kültür değerlerine) bağlı toplumlarda ve Avrupa Birliği düşüncesini savunan çevrelerde olumsuz bir anlam yüklenmiştir.

Batılılara sorabilseydik,

-Bir taraftan “Her halk kendi kendini yönetmelidir.” demekte, diğer taraftan da, aranızda “Avrupalı devletlerin, hatta balkan, hatta asya ülkeleri ile birlikte;

– Tek bayrak, tek devlet, tek para birimini, tek ordu anlayışı ile birlik kurmaktasınız…

Bunu ABD’nin, yeni ve acemi! büyükelçisinin kullandığı bir tabirle dillendirerek;

-” Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu! ” dediğimizde cevap ne olacaktır?

(1) Stratejik Boyut

(2) Vikipedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

CHP siyasi parti olmadığı için mi seçim kazanamamıştır?

Sal Nis 26 , 2011
Önceki Yazı Sonraki Yazı Siyasi partilerin, benzer siyasî görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak amacı ile bir araya gelmeleriyle oluştuğu bilinmektedir. İnsanlar çok eski tarihlerden itibaren kendilerini yöneten liderlere muhalefet etmişler ve bu amaçla gruplar oluşturmuşlardır. Dolayısıyla siyasi partilerin kuruluş amaçlarında farklı düşünceler ve mevcuda muhalefet vardır. […]

Eğitim

↓