Ülkemizle ve bizimle ilgisi yok! Anlatılanlar Çarın Rusya’sında yaşanmıştır.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

 

Bir inancı yok etmek mi istiyorsun? Kontrol et!
BİR İNANCI YOK ETMEK İSTİYORSAN KONTROL ET!

 

Rusya’da Çarlık döneminde, Galiçya ve Lituanya ülkesinde oturan İslav ırkından “Ruthenes” denilen bir halk yaşamaktadır. Ne var ki bu halkın mezhebi, Çarın Ortodoks mezhebinden değildir.

Çarlar karar verir; “Rutheneslerin milli mezhepleri söndürülüp, Ortodoks mezhebine sokulacaklardır.”

Bunun için, zulmün klasik tedbiri; Rüten kiliselerini kapatmak ve rahipleri sürüp halkı Rus Ortodoks Kiliselerine geçmeye zorlamaktı.

Çar böyle yapmamıştır. Böyle yapsaydı, dünyada, baskı yoluna gitmiş ve din hürriyetine aykırı hareket etmekle itham olunurdu. Çar Rüten kiliselerin kapılarını açık bırakmış ve rahiplerin Rüten ayinlerini serbestçe yapmalarına müsaade etmiştir.

Hatta Rütenlerin mektep ve manastırlarını dahi kapatmamıştır.

Çar şu kadarcık bir müdahalede bulunmuştur; Rüten kiliseleriyle mektep ve manastırlarını hükümet kontrolüne almış ve mektep ve manastırlarda ders okutup ibadet eden genç rahipleri yetiştirecek olan hocaları, Rüten mezhebinin gizli düşmanlarından olmak üzere, kendisi tayin etmiştir.

Bu müdahale kâfi gelmiş, kısa zamanda Rütenlerin milli din ve mezhepleri sessiz soluksuz çöküvermiştir. (1)

“..Gayet tabii; Hükümet elinin ve gözünün girdiği iman ve akide göçer. Sovyet hükümeti, Çar’ın vaktiyle Rütenlere tatbik ettiği bu şeytani tedbiri bugün Rusya’daki Müslüman ve Hıristiyan bütün halka tatbik etmektedir…” (2)

 

Bu örneği neden verdik veya yazdık?

Bugünkü sorunlarınız, dünkü yanlışlarınızdır!”

 

Resim;www.alevihaberajansi.com’dan alıntıdır.

Kaynak;
(1) Jules Simon, Liberte civile, sahife 325.
(2) Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil. İst. Hukuk Fakültesi dekanı sahife 106.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓