Türkiye neden Rusya, Çin, AB ve ABD için bölgesinin “olmazsa olmaz”ı olmuştur (6/Son)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Tek Merkez'li dünyada, "Süper Güç", Çok Merkez'li dünya'da, Bölgesel güçler belirleyicidir.
Tek Merkez’li dünyada, “Süper Güç“, Çok Merkez’li dünya’da, Bölgesel Güçler belirleyicidir.

 

Dünya, 1945’de (Rusya-ABD) iki; 1993’te (ABD) bir, 2000’lerde (Rusya-Çin-AB-ABD) ise çok merkezlidir. Bunun anlamı; “Ucuz hammadde-Emek-Aç Pazarlar”ın, artık Aslanın ağzında değil, midesinde olduğu’dur.

Sanayii Devrimi ile birlikte kalkınarak, “Gelişmiş Ülkeler” unvanını alanlar, bakalım hangi değerlerin üzerine bir imparatorluk kurabilmişler ve kendilerini refaha götüren bu değerler bugün de bu ülkelere akmaya devam etmekte midir?

Bugün, İngiltere’nin yaptığı (ilk) Sanayi Devrimi’nin arkasında, Doğu’nun, Çin ve İslam Medeniyeti’nin olduğu genel kabuller arasındadır. “Demir, Tekstil, Barut, Su ve Yel Değirmenleri, Kâğıt, Matbaa, Saat, Demir köprüler, taşıma ve savaş amaçlı büyük gemiler, toplar, tüfekler, doğunun imalatıdır. Hatta coğrafi keşifler’i tetikleyenler de Müslümanlardır. (1)

İngiltere, Sanayi Devrimi’nin fikri ve mekanik altyapısını; Haçlı Seferleri nedeniyle İslam Ülkelerinde gördükleri ile Müslümanların kurduğu, “3. Büyük Bilim MerkeziEndülüs Devleti’ne gönderdikleri öğrencilerin öğrendiklerinin üzerine kurmuştur. Elbette bunlara; Endülüs Devleti’nin yıkılmasında yağmalanan eserleri de eklemek gerekmektedir.

Batı, Çin ve İslam Medeniyeti’nin geliştirdikleir ile kendi altyapısını kurar, ancak “sermaye”si eksiktir.

Bu noktada İspanyollar kurtarıcı olurlar ve Latin Amerika’dan yağmaladıkları gümüş ve altınları Avrupa’ya taşırlar.

Neticede Batı Avrupa’nın Sanayi Devrimi; Çin ve İslam Medeniyeti’nin geliştirdiği alet-makineler ile Latin Ülkelerinden yağmalanan gümüş-altınlar’ın bir sonucudur. Bunlar aynı zamanda Batı’ya refaha giden kapıları açmışlardır.

Sömürünün tadını alan Avrupalılar için sırada, Çin, Japonya, Hindistan, Afrika ve Ortadoğu vardır.

Sömürü ile giderek güçlenen ve yeni kitle imha silahları üreten Batılılar, kendi aralarında yeni ortaklar istemedikleri için İki dünya savaşı yaşarlar  ve bu sonuçla  2000’li yıllara gelirler.

Bu arada eski sömürgeler; Latin Amerika, Uzakdoğu (Çin-Hindistan) ülkeleri de sanayileşmiş ve kaynaklarını kendi ülke çıkarlarına kullanmaya başlamışlardır.

Bugün sömürülecek pasta küçülmüş ve geriye sadece Ortadoğu (Petrol) ve Afrika (ucuz emek-hammadde) kalmıştır.

Gelinen noktada artık Dünyada, “Tek Merkez”, bir Süper Güç yoktur. Kendini “Merkez” gören her bir oluşum, Hammadde Kaynakları’na yakın (Büyük) Devletlerle işbirliği yapmak-paylaşmak durumunda değil, zorundadır.

Türkiye’nin önemi de bu noktada başlamaktadır.

Öncesinde, tek merkez (güç)  olan batının karşısında, bugün eski sömürgeleri, Latin ve Uzakdoğu ülkeleri vardır. Ve artık, Dünya “Dört Merkezli”dir.

Toparlanırsa;

-Bugün Avrupa Birliği ve Amerika’nın, halklarının refahını sürdürmeleri için değerlendirecekleri iki ana kaynak kalmıştır; Bunlar, Asya/Ortadoğu ile Afrika’dır.

-Türkiye ise, bu kaynakların geçiş, kontrol noktalarında.

Türkiye,

-Tek Merkezli (Avrupa-ABD’nin olduğu eski dünyada) fazla bir önem arzetmemekte iken, bugün Çok Merkezli dünyada kilit ülke konumundadır.

-Türkiye, Çok merkezli bir dünyada, İngiliz Başbakanı Churchill’in; “Türk Devleti’nin Ağırlığı 250 kğ.dır. Aşağı inerse, güçlendirilmeli, yukarı çıkarsa, törpülenmeli, güçlenmesine izin verilmemelidir!”  Vasiyetinde olduğu gibi, artık sürekli –krizler-darbelerle- engelenmeyecek kadar güçlenmektedir.

-Türkiye, bölgesinde güçlendikçe, çok merkezli bir dünyada “Denge Ülke” olacak ve bölge ve Dünya barışına da katkı sağlayacaktır.

Buna “ilahi adalet” mi,

Buna, “Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner mi”;

Buna, “Güç yüzyılda bir el değiştirir” mi dersiniz. Ancak, bir şeylerin değişmekte olduğu da bir gerçektir.

www.canmehmet.com

Resim;web ortamından alınmış, yazı tarafımızdan düzenlenmiştir.

Kaynaklar;

(1)Kaynaklar ve daha fazlası için bakınız; http://www.canmehmet.com/ingilizlerin-sahiplendigi-sanayi-devriminin-gercek-sahiplerini-acikliyoruz-5.html

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Türkiye, PKK sorunu ’nu çözerek Batı’nın bu hamlesini boşa çıkarmak durumundadır (1)

Sal Ara 23 , 2014
Önceki Yazı Sonraki Yazı   “..Kızıl genç “bakın dostum, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra Papa Roma’dan kendisine bir elçi göndererek ‘Gel Hıristiyanlığı kabul et. Ben de seni, Doğu Roma İmparatoru olarak takdis edeyim!’ teklifini gönderiyor. Sultan bu teklifi reddediyor. İşte o andan itibaren siz Avrupa’da partiyi kaybettiniz. Bugün demokrasi […]

Eğitim

↓