Türkiye kimin için yükseliyor? Ve Kahraman Bakkal-Kasap-Sütçü 0, BOP Süpermarket, 100 (4)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Dede, Bakkal Amca’nın BOP ile ne ilgisi var? Bakalım ne ilgisi varmış? Bakkal ve Kasaplarımız ne satmaktadır? Ekmek, et, süt, şeker, çay, sebze vb. Özetle, ülkemizin alın terini değerlendirmektedirler.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, “Büyük bir tarım ülkesi olan Türkiye için hammadde fiyatlarının düzenlenmesinin önemli olduğuna işaretle, Tarım, Gıda, Balıkçılık, Kırsal Kesim ve Bölgesel İdare Bakanı Bruno Le Maire ile Türkiye’ye geldiğini ifade ederek, bu konuda Türkiye’nin oynayabileceği çok önemli bir rolü olduğunu kaydetti. (http://www.abhaber.com)

Fransız Başkan bizi (2011 yılında) nasıl değerlendirmektedir? Büyük bir tarım ülkesi olan Türkiye…

Demek ki, Fransız Başkanın gönlünden geçen, bizim köylü toplumu olmamız ve öyle kalmamız.

Bu nedenle mi, Sarkozy Başkan, sanayileşmemizin henüz başında olmamıza rağmen , Konya’nın onun pazarı (aslında sömürgesi) olduğunu düşündüğü Afrika’ya buğday değil de, Motor satmasına kızmaktadır?

Ermeni tasarılarının altında bunlar ve rekabet mi vardır?

Ve Bakkal amca ile BOP,

2010 Yılı Tüketim Harcamaları araştırmasının sonuçları açıklandı. (1)

“2010 yılında 100.0 TL’lik tüketim harcamasının ülke genelinde 27.1 TL’sinin konut ve kiraya, 21.9 TL’sinin gıdaya, 15.1 TL’sinin ulaştırmaya gittiği anlaşılıyor.

2010 yılında hane halkı başına aylık ortalama tüketim harcaması ortalama 1.843 TL olmuş.”

Harcamayı dolar cinsinden değerlendirirsek; Aylık kişi başı; 1000 USDx12Ay= 12..000 USD.

Bu harcamayı ülke bazında ve yıllık görmek istersek;

Yıllık kişi başı; 12.000 USDX73.000.000 kişi =876.000.000.000 USD.

Özetle; Yıllık harcadığımız toplam tutar, ‘sekizyüzyetmişaltımilyardolar’dır.

Sayıları yüzbinler hatta milyonlarla ifade edilen,  Bakkal-Kasap-Manavlarımız satacakları ürünleri nereden almaktadırlar?

Sayıları yüzbinlerle ifade edilen üreticilerden, pazarlıkla ve genellikle de peşin para ile….

Şimdi hayali bir ülkede bir manzara resmi çiziyoruz.

Gerçeğinde böyle bir manzaranın oluşmasına; modern dünyanın aydınları, akademisyenleri, gazetecileri, siyasetçileri ve bilmem ne necileri izin vermezler. Herhalde…

Ülkemizdeki GSYİH (Bir ülkenin kendi sınırları içinde bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları cinsinden, toplam parasal değeri) kişi başına yaklaşık, 12.000 (onikibin) Amerikan doları olarak dikkate aldığımızda; Bahse konu (gıda) ürünlerin bugün için öngörülen yıllık satış değeri yaklaşık, 200.000.000 USD (ikiyüzmilyardolar)

-Bunu gelecek on yıla uyarladığımızda kişi başına gelir, 30.000 USD (Otuzbin) olacağı öngörülmektedir.)  Bu hesapla ülkede gıda için yapılacak yıllık toplam harcama tutarı, 500.000.000.000 USD (beşyüzellimilyardolar) toplama ulaşacaktır.

Şimdi;

Bu üç-beş şirket, üreticilerin karşısına geçerek,

– Mösyö Ahmet Ağa,

-Herr Mehmet Ağa,

-Dear Sir Mustafa Ağa…

-“Ürününüzü şu bedel ve şu vadede alacağız. Bu ara elimiz dar! Ödeme de dört ay sonra…

Dediğinde ne olacak?

Eken, süren ve hasat eden, üreten ben, benim malım ve param ile kazanan sen…

Oh ne ala… BOP’ala!

-Bugün için 200 (İkiyüz) milyar dolarlık ürün, yüzde yirmi ucuza kapatıldığında, 40 (Kırk) Milyar dolar’lık bir kaynak,

-Birkaç yıl sonra, 500 (Beşyüz) Milyar dolar’lık üründen, 100 Milyar USD’lık,  alınterimiz dışarıya  gidecektir!

-İşte bu nedenle şirketler evlenmekte ve birleşmektedirler.

-İşte bu nedenle yerli üreticiler, devleşmiş şirketler karşısında başarılı olamamaktadırlar.

-İşte bizlere parlatılan, “Batılılaşmak, Modernleşmek, çağdaşlaşmak!” gibi yaldızlı kelimelerin perde arkası…

-Ve İşte BOP…

Gelecek yazı, Sinerji ve getirdikleri

www.canmehmet.com

Resim;internet ortamından alınmıştır.

(1) TÜİK

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Batı’ya göre Türkiye acil olarak kalkınmalıdır. Ya, Çin, Rusya, İran ve Türkiye! Oh, my God! (5)

Sal Oca 3 , 2012
Önceki Yazı Sonraki Yazı Dede! Matbaa emperyalizmi nedir? Yıkama makinesidir. Gülen Okulları’nın, Dünya üzerinde 120 ülkede,  4100’den fazla olduğu söylenmektedir.  Orta Asya, Afrika ve Afganistan’da; İngilizce, Fransızca ve Türkçe eğitim yapılan bu okulların açılması ve işletilmesi, uluslararası etkinliği olan büyük bir organizasyon gerektirdiği tabiidir. … Türkiye, BOP yapılandırılmasında stratejik ortak mıdır? Ortağımızın (veya ortaklarımızın) […]

Eğitim

↓