Türkiye ileri askeri-sivil teknoloji üretiminde çağın neresindedir? (2)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Çağın gerektirdiği kadar okımadığımız için çağın gerektirdiği kadar üretemiyoruz. İşte bizim gerçek hikayemiz.
Çağın gereği kadar okuyamadığımız için çağın gerektirdiği kadar üretemiyoruz.

İleri teknoloji üretmenin yolu “Ar-ge” Araştırma ve Geliştirme ’den geçmektedir. Ar-ge; mevcut bir bilgiden ihtiyacınıza uygun yeni bir bilgi ve malzemeler üretmektir. Sadece okumak-bilgi edinmek; araştırma ve geliştirme uygulamaları olmadan ileri teknoloji üretmeye yetmemektedir.

İçerisinde bulunduğumuz Bilgi Çağı‘nda araştırma ve geliştirme yapabilmek ciddi kaynaklara sahip olmakla mümkündür. Aşağıda açıklandığı üzere sadece Büyük Kaynaklar’a sahip olmak veya bu konuya bütçe ayırmakta yeterli değildir.

Konunun açılması adına aşağıda Ar-Ge (1) hakkında kısa açıklamaların yanında kimi gelişmiş toplumların örnek oluşturması için Ar-Ge bütçeleri verilecektir.

Günümüzde “Büyük Devlet” olabilmek, rekabetçisi kadar ileri teknoloji üretmekle mümkündür.  İhtiyacı olan ileri askeri ve sivil teknolojiyi üretemeyen ve bu konuda “Küresel rekabetçi” sınıfına giremeyenlerin ne bölgelerinde, ne de dünya genelinde Güçlü ve Saygın olabilmeleri ham hayaldir.

İleri Teknoloji, “Katma Değer”, Katma Değer ise yüksek-bol kazanç demektir.

İleri Teknoloji üretemeyenlerin sırtı minderden, başı dertten ve diğer alacaklı devletlerin içişlerine karışmamalarından kurtulmaları zordur. Örnek; Afganistan, Irak, Suriye, Mısır, İran ve hatta Türkiye.

En açık ifadesi ile, ileri teknoloji üretemeyenlerin (tam) bağımsızlıkları özde değil sözde’dir.

Peki, Araştırma ve Geliştirme için yüksek bütçeler ayırmak yeterli midir? Elbette değildir.

Maddi kaynakların yanında çok sayıda araştırmacı’ya da sahip olmanız gerekmektedir?

Biz çok sayıda araştırmacıya sahip miyiz?

Bunun çok basit bir cevabı bulunmaktadır?

Eğer, ileri teknoloji üreten toplumlar gibi nüfusumuza göre yılda Dörtyüz milyon kitap okuyorsak.

Biz okumuyor muyuz?

Elbette okuyoruz, ancak (Dörtyüzmilyon değil de) Yirmibeş-Otuzmilyon.

Gayri Safi Yurt İçi Hasılası ve Araştırma ve Geliştirme Harcamaları dengesine bakıldığında;

..Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,4 artarak 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı yüzde 0,86, Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli 92.801, TZE araştırmacı sayısı da 72.109 olarak açıklandı.(2)

Şimdi de ülkemizin Ar-Ge harcamalarını karşılaştırmak için gelişmiş ülkelerin rakamlarını verelim;

Kuzey Amerika 433 milyar USD ile %34’lük bir Paya sahiptir.

Çin, Tayvan, Japonya, Hindistan ve Güney Kore’nin de aralarında yer aldığı Asya ve Pasifik ülkelerinin 402 milyar USD ile %32,

AB-27 ülkelerini de içeren Avrupa ülkelerinin 319 milyar USD ile %25 payı bulunmaktadır.

Ar-ge harcamalarının dağılımı-2009

Bölge                milyar USD (SAGP*)    %Pay

Dünya…………………………1.276…………..100

Kuzey Amerika………………..433…………….34

Güney Amerika………………….3………………2

Avrupa…………………………..319…………….25

Orta Doğu……………………….26………………2

Afrika……………………………..9……………….1

Orta Asya……………………….33………………3

Güney Asya…………………….34………………3

Doğu, Güney Doğu Asya……..369……………29

Avustralya ve Okyanusya……..22………………2

Kaynak: National Science Foundation (*) Satın Alma Gücü Paritesine Göre (3)

Yukarıdaki rakamlara baktığımızda ülkemizin, ileri Teknoloji üretimi konusunaayırabildiği -11 milyar lira -yaklaşık 5 milyar dolar ve- sınırlı sayıdaki araştırmacıları ile alacağı büyük mesafelerin olduğu anlaşılmaktadır.

Ve bunun ne yazıkki tek suçlusu okumayan bizleriz.

Kaynaklar;

(1) Gelişmiş sanayi ülkelerinin yer aldığı OECD’ye göre Ar-Ge üç farklı uygulamayı bünyesinde barındırır;

Temel araştırma (basic research): Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatana ilişkin yeni bilgi edinmeye denir.

Uygulamalı araştırma (applied research): Uygulamalı araştırma da özgün bilgi üretmeye yöneliktir. Ana hedef olarak doğrudan özgün ve pratik bir amaç içerir.

Deneysel geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş ve halen varolan bilginin üzerinde yükselen, ancak yeni materyaller, ürünler, devreler üretmeye; yeni süreçler, sistemler hizmetler oluşturmaya veya üretilmiş ya da oluşturulmuş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır. (Kaynak;http://arge.nedir.com)

(2) http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/2011-yili-ar-ge-faaliyetleri-anketi-sonuclari-aciklandi

(3)(Alıntı; http://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/ar_07_2013.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Hamidiye Kruvazörü 1925 Yılında Rize’yi hangi sebeplerle bombaladı?

Çar Eki 15 , 2014
Önceki Yazı Sonraki Yazı İçerikte ayrıca ilginç bir tespite de yer verilmektedir. Siz buna, “Bir tesadüf!” diyebilirsiniz. Gerçek araştırmacı gazetecilerin görevi, bunları araştırarak kamuoyuna sunmak olmamalı mıdır? Veya bu tespitler yapılıyor da, “gizli bir el!” tarafından, 21’nci asır bilgi-iletişim çağında dahi çeşitli baskı unsurları ile engellemekte midir? Başlamadan Rize’nin Güneysu […]

Eğitim

↓