Türkiye 2023’de Avrupa’nın yeni ekonomik yıldızı olurken, Avrupa göç konusunda dünyayı aldatmaya devam etmektedir (18)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Balıkların ve karıncaların birbirlerini yemelerini güçleri değil, suyun akışı belirlemektedir.
Balıkların ve karıncaların birbirlerini yemelerini güçleri değil, suyun akışı belirlemektedir.

 

Medyaya göre “Avrupa, Asya ve Ortadoğu’dan göçmen istememektedir. Bu, aldatmacadır. Gerçek olan: Yaşlanmış Avrupa’nın eğitimli insana ihtiyacının olduğudur. Avrupa “Göçmene Hayır!” derken, “Hayır!” eğitimi ve çalışma yeteneği olmayanlaradır.

Suriye, Libya veya Irak konusu da medyada işlendiği gibi değildir. Oradaki gerçek; gelecekte Ortadoğu Petrolünün Avrupa’ya akışının sıkıntıya girmemesi için garantiye alınması ve işi şansa bırakmamak için yeni bir yapılanmaya gidilmesidir.

Putin, Avrupa’ya giden petrolü, Türkiye ile (üzerinden) kontrol edebilirse, Amerika’ya karşı Avrupa’yı yanına almayacak, ABD’yi yalnızlaştırmayacak mıdır?

Amerika, ekonomideki büyüklüğü Çin’e kaptırmak üzere olduğunu da hiç hatırlamadan.

Göçmen ve Avrupa gerçeği…

“Almanya göçmenlere karşı aldığı sert önlemlerden birini daha uygulamaya koyuyor. Buna göre sadece “çalışabilecek” göçmenlere ‘vize’ verilecek.

Asya, Afrika ve Balkanlar’dan gelen göçmenlere karşı her geçen gün yeni önlemler almaya çalışan Almanya, vize uygulamasında da değişikliğe gitti.

Almanya artık göçmenlere oturum vermek yerine sadece “çalışma vizesi” verecek. Bunun için de sadece “çalışabilir” durumda olanlar alınacak. ” (1)

Avustralya’nın Göçmen Alım Politikası  

Göçmen alımı programı, Avustralya ekonomisine katkı verebilecek nitelikli göçmenleri hedef almaktadır. Bu program çerçevesinde ülkeye alınacak göçmenlerin mesleğinde iş deneyimi ve yeterli İngilizce bilgisine sahip olmaları istenmektedir.

SERBEST BAŞVURU YOLUYLA GÖÇMEN ALIMI (General Skilled Migration)

1. Nitelikli Göçmenlik

1. Nitelikli Göçmen Adaylarında aranan koşullar

Serbest başvuru ve davet yoluyla nitelikli göçmen alımı yaş, İngilizce, mesleki deneyim vb. koşulları taşıyan ve Nitelikli Meslekler Listesinde (Skilled Occupation List/SOL, Consolidated Skilled Occupation List/CSOL, Employer Nomination, Temporary Work, Training and Research) yer alan mesleklerden herhangi birinde çalışan veya tecrübesi olanlar arasından seçilerek yapılmaktadır.

Nitelikli göçmen olarak başvuracakların aşağıda sıralanan genel koşulları taşımaları gerekir.

Yaş: Başvuru tarihinde 50 yaşın altında olmak gerekmektedir.

İngilizce: Avustralya’da çalışabilmek için yeterli İngilizce bilgisine sahip olmak gerekir.

Mesleki Nitelikler: Başvuru sahiplerinin aday oldukları meslekte en az üniversite mezunu veya Avustralya’da denkliği kabul edilen yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

-Eğer aday olduğunuz meslek, herhangi bir meslek örgütüne kayıtlı (mimar, mühendis gibi) ya da sertifika sahibi olmayı zorunlu kılıyorsa bunu da kanıtlamanız istenir.

Yukarıda sayılan nitelikleri taşımayanların nitelikli göçmen olarak başvurmaları uygun değildir.(2)

“Almanya nitelikli göçmen peşinde

Berlin, nitelikli yabancıları ülkeye çekmenin yollarını arıyor. Federal Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle, Almanya’nın yüksek nitelikli işgücü ihtiyacını gidermek için büyük bir girişim başlatmayı planlıyor.

“Almanya yabancı uzmanlar için nasıl cazip hale getirilebilir, bu konu benim ajandamda ilk sırada yer alıyor” diyen Almanya Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle, gerektiğinde prim verilebileceğini belirtti. Yüksek nitelikli işgücü olarak Almanya’da çalışmak isteyenlere getirilen 66 bin euro yıllık asgari gelir şartında da indirime gidilmesini öngörüyor…

Kalifiye iş gücü açığı bulunan Almanya, nitelikli yabancıların ülkeye çalışma amaçlı olarak gelişini kolaylaştırdı. 2009’da yürürlüğe giren düzenleme neleri içeriyor? Uzmanlar, en çok yöneltilen soruları yanıtladı. (02.02.2010)

AB nitelikli göçmene kapılarını açıyor

Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), beyin göçü çekmek için AB Komisyonunca hazırlanan “Mavi Kart” planına onay verdi. Plan, içişleri bakanlarınca da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. (23.10.2008)  (3)

Peki, Avrupa neden (görünürde) “Göçmene hayır!” derken gerçeğinde yetişmiş nitelikli göçmenler için ülkesinin kapılarını arkasına kadar açmaktadır?

Avrupa, bir taraftan ucuz petrol/hammadde almak için Ortadoğu ve Afrika ülkelerini, oluşturdukları ve alenen destekledikleri terör çeteleri üzerinden ülkeleri kan ve ateşe boğmakta, diğer taraftan da o ülkelerin nitelilikli ve iyi yetişmiş insanlarını cazip şartlarla ülkesine davet etmektedir.

Görünürde, “Göçmene hayır! tepkilerine rağmen.

Bu hangi ahlak kurallarına sığmaktadır?

Hem bu ülkelerin/insanların kaynaklarını yağmala, hem de huzursuz ederek ülkesinden çıkarttığın insanları “ucuz emek” adı altında emeklerini sömür.

Bu yağmalarla zannediliyor ki, Çin ve gelişen diğer ülkeler karşısında biraz daha zaman kazanacaklar.

Oysa rakamlar bunun mümkün olmadığını, Avrupanın ekonomik ve ahlak boyutunda “Batıyor!” olduğunu söylemektedir.

Devam edecek

Enerji politikasındaki değişiklik nasıl ülkemizin kalkınmasının anahtarı oldu

Resim: Web ortamından alınmış ve tarafımızdan düzenlenmiştir.

Kaynaklar

(1)Dünya Bülteni / Haber Merkezi, http://www.dunyabulteni.net/avrupa/337386/almanya-multeci-degil-isci-istiyor

(2) http://melburn.bk.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121499

(3) http://www.dw.com/tr/almanya-nitelikli-g%C3%B6%C3%A7men-pe%C5%9Finde/a-5851832

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓