“Türkçülük” ve “Ne Mutlu Türküm Diyene” Düşüncesinin, Rus Devrimi Ve Devrimci Parvus Efendi ile Olan İnanılmaz İlgisi (1)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

 

 

Türkçü aydınlar, Türk mü? Türk değilseler, neden “Türkçü” Kimliği ile yazı yazmış, felsefe yapmış, düşünce üretmişlerdir?

Açık ifadesi ile : “Türkçülük” Rusya’dan ithal edilmiş, özellikle Osmanlının son döneminde Museviler (Aralarında Osmanlı Vatandaşları da vardır) katkı sağlamışlar ve Yeni Devlet’in kuruluşunda bu felsefeyi başköşeye oturtmuşlardır?

Aşağıdaki belge ve bilgiler inanılır gibi değil, ancak, hepsi de birer tarihi gerçektir.

Çarlık idaresinden sonra
“Sovyet’lerin Ortaya Çıkışı

“…1905 öncesi (Rusya’da) işçilerin çalışma şartları çok ağırdı. Çalışanların hemen hemen hiçbir hakları yoktu. Tabii grev de yasaktı. Grevle, işçiler arasında örgütlenen grev komiteleri tarafından düzenleniyordu. Ancak, grev komiteleri bilindiği için birer birer yakalanarak şiddette cezalandırıyordu. Grev komitelerini ayrı ayrı örgütlenmenin polisin işini kolaylaştırdığı düşünülerek, bölgedeki tüm işçiler kurullar halinde örgütlendiler.

1905 baharından itibaren grev komiteleri “Sovyet” haline gelmeye başladılar. İlk kurulan Sovyetlerden birisi Ivanovo-Voznesensk endüstri şehrinde, 18 Mayıs’ta yapılandı.

Sovyet kaynaklarının da kabul ettiği gibi, temsilcilik seçimleri demokratik tarzda yapılıyordu. daha önemlisi 1905 Sovyetleri, sosyalist partiler dâhil herhangi bir siyasî partiye bağlı değildi. Mesela Ekim 1905’te Rusya’da büyük karışıklıklar yaşanırken St. Petersburg Sovyeti kurulduğunda, Lenin henüz yurtdışındaydı- içlerinde Troçki, Parvus gibi Menşeviklerin bulunduğu bir grup” kendi inisiyatifleriyle başkentte Sovyet kurmuşlardı.

Diğer taraftan Kasım 1905’te Petersburg’a dönüşünün arifesinde Bolşeviklerin yayın organı Novaya Jizn de, Sovyetlerin partiye katılmaları gerektiği şeklindeki görüşlere, Lenin eleştirerek karşı çıkmıştır. Lenin’e göre “İşçi Sovyeti Temsilcileri geçici devrimci hükümetin embriyonu olarak görülmelidir.’ (1)

Bu noktada çok önemli olduğu ve Rus Devrimi’nden sonra, bizde de oynayacağı  çok önemli tarihi rol ile ilgili “Parvus Efendi” hakkında bir açıklama yapılacaktır.

Parvus : 1905 yılında (Alexander Helphand Parvus), “Rusya’ya gitmek ve Troçki ile buluşmak istedi. Rusya’da Menşeviklerin yasal organı olan Nachalo yu yayınladılar ve gazeteyi kendi görüşlerine doğru kaydırdılar. Parvus küçücük bir gazete olan Russkaya Gazeta’yı aldı ve bunu 500.000 satan bir gazete haline getirdi. Parvus ve Troçki’nin çıkardığı gazetelerin her ikisi de, Bolşeviklerin kanuni organı Novea Zhizn’den çok daha fazla satıyordu, Parvus ve Troçki ikilisinin radikal bir kışkırtma Organı olarak kullandıkları gazete, “kahrolsun çarlık-, yaşasın işçi devleti” gibi aşırı ifadelerle gün geçtikçe etkisini daha da artırdı.” 1905 Devrimi nden sonra Türkiye’de bulunduğu yıllarda Parvus Efendi namıyla. İttihat Terakki’nin öncü kadrosu ve Türkçü çevrelerle yakın ilişkiler kurdu. Zamanın en etkin mecmualarından biri olan Türkçü yayın organı Türk Yurdunda, memleketin ahval-i maliyle ve iktisadîyyesiyle ilgili olarak yazdığı yazılar geniş yankılar buldu.’  (2)

Yukarıda da ifade edildiği gibi bilgiler inanılır gibi değil, ancak, Parvus, Rusya’daki görevini tamamlayınca, ikinci işi Osmanlı Devleti’nde olmalı ki, ülkemize gönderilmiştir. Bakalım üzeri örtülen hangi gerçekler bizi beklemektedir.

Devam edecek

-Parvus, sanki bizdeki tüm hastalıkları kendi üretmiş gibi bize çarelerini anlatıyor, hem de Türkçü yayın organlarında.

www.canmehmet.com

Resim: Tarafımızdan düzenlenmiştir.

Kaynaklar:

(1) 1905 RUS DEVRİMİ VE SULTAN ABDÜLHAMÎD, Hasip Saygılı, Sahife:122

(2) Abdullah İlgen, “Parvus Efendi” Türk Yurdu (Ocak 2011)  31/281. S. 147. (Alıntı:1905 RUS DEVRİMİ VE SULTAN ABDÜLHAMÎD, Hasip Saygılı, Sahife:122

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓