Türk Olmak İle Türkçü Olmak Arasındaki Fark : Silahı ve Milliyetçiliği Bilim mi Üretti? Bilim Nedir ? (3)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Medeniyetin doğuşundan bugüne kadar yapılan hangi savaşlarda daha fazla insan katledilmiştir? Bilimin görevi: İnsanların hayatını kolaylaştırmak, korumak mı; toplu katliama neden olabilecek silah üreterek onları yok etmek mi?

Savaşlar ve  çatışmalar, bilimin hangi dalında, hangi gerekçe ile kendisine bir yuva yapabilmektedir?

Dinlerin görevi: Çıkışları itibariyle, öldürmeyi mi, bir mıknatıs misali insanları bir ahlak öğretileri yumağı etrafında  birleştirmeyi mi  öğütlemektedir?

Semavi Din : İnsana soyu ile gurur duymayı mı;  çevresinde, tevazu içerisinde, insanlara zarar vermeden, faydalı olmayı  mı öğütlemektedir? İnsan, kendini diğerinden ayıran (benliği) farklılıkları ile, diğerlerini, kendisine benzemediği için öldürmeye bir neden yapabilir mi?

Fransız Devrimi birlikte gündeme taşınan milliyetçilik sebebiyle, dünyada son iki asırda yaklaşık, 140 Milyon katledilmiştir.

Öldürülen bu insanlar, hangi hırsların, çıkarların ve  amaçların kurbanıdır?

Dün, Din (Haçlı), bugün Milliyetçilik savaşları, kimlerin, haklı aklın, düşüncenin öğütücü değirmenine su taşımıştır, taşımaktadır?

Bilim ve ilim insanları akılları ve bilgileri ile bu noktada nerede durmaktadır?

Aydınlanma Çağı1688 İngiliz Devrimiyle başlayıp 1789 Fransız Devrimiyle en üst noktasına erişen bir düşünce hareketidir. Avrupa insanının bireysel ve toplumsal yaşamını yeni bir anlayışla oluşturma çabası olarak niteleyebileceğimiz bu dönem, batı uygarlığının tarihsel gelişiminin ve değişiminin düşünsel ve kültürel sonucudur. İlk önce İngiltere’de (1688) başlayan toplumsal değişim (kapitalizmin doğuşu) daha sonra Fransa’da (1789) özgürlük hareketi olarak devam etti. Nihayet Almanya’da felsefi temellerini oluşturarak tüm dünyayı etkileyecek modernleşme/batılılaşma hareketine dönüştü” (1)

Yukarıda da açıklandığı üzere: İki Dünya Savaşı ve ardılları ile birlikte, yüz kırk milyon insanın ölümüne neden olan, (sözde) “Aydınlanma Hareketi”, Daha fazla sayıda insanların ölümünün yanında, toplu katliamlar için Nükleer silahların icadına neden olmamış mıdır?

Bunun neresi “Aydınlanma Hareketi”, Modernleşme Çağı?

Ok ve yay ile, karnını doyurmak için bir hayvanı avlayan (İlkel!) İnsan bir tarafta:

Nükleer Silahlar kullanarak, yüzbinlerce insanı aynı anda öldürerek hırsını doyuramayan (sözde) modern insan; bununla da yetinmeyerek,  günümüzde yoksul ülkelere, üç-beş silah satmak uğruna, hammaddelerini sömürmekte ve bunun için kırk takla atarak;  “Size “Demokrasi getiriyoruz” yalan perdelerini kullanmaktadırlar.

Şimdi baştaki soruyu tekrar edelim.

-Medeniyetin Doğuşundan bugüne kadar yapılan savaşlarda insanlar en çok ne adına katledilmiştir?

A)Onların mallarına el koymak. B) Onları katlederek kendi inançlarına döndürmek?

Sultan II. Mahmut : Ben vatandaşlarımdan Müslüman’ı camide, Hristiyan’ı kilisede ve Musevi’yi sinagogta ayırırım. “ Dediğinde, insanları birbirlerine karşı kışkırtmakta mıdır, yoksa, herkese can ve mal güvenliği sağlamakta mıdır?

Osmanlı, Fransız Devrimi ile birlikte parçalanmaya, daha da kötüsü, onun garantisi altında farklı ırklara sahip insanlar (kışkırtılmaları nedeniyle) öldürmeye-ölmeye başlamışlardır.

Bunun arkasında, Rusların, Avusturyalıların ve Batı Avrupalı Devletlerin çıkar ve beklentileri vardır.

Asırlarca bir arada kimsenin burnunun kanamadan yaşadığı bir dünya düzeninden, Milliyetçilik akımları nedeniyle kan ve gözyaşı asrına girilmiştir.

Bunların ne anlama geldiğini, bu konularda hiçbir acı çekmemiş, acı çekenlerin feryatlarını duymamış, okumamış olanların, yukarıda yazılanları anlaması elbette beklenemez.

Bir sokakta yaşayan birisinin feryadına kulak tıkayanlar, bilmelidir ki, kısa sürede feryat etme sırası kendisine gelecektir.

Şimdi başlıktaki, “Bilim nedir?” sorusunu cevaplamaya çalışalım.

Bilim: Bilgi üretme süreci. Bu süreçte en önemli olan, bilgi üretecek olanın isteği, beklentisi ve amacıdır. Siz, ilaç da üretebilirsiniz, silah da. Bu, sizin düşüncenize, beklentinize bağlıdır. Aç insanların ellerinden ekmeklerini de alabilirsiniz, onlara ekmeklerini üretmek için imkan da sağlayabilirsiniz. Peki, İnsanları olumluya, güzele, yararlı olmaya yönelten nedir?

Devam edecek:

Türk Olmak ile Türkçü olmanın farkı,

-Parvus Efendi ile Musevi kökenli Türkçüler,

www.canmehmet.com

Resim:tarafımızdan düzenlenmiştir.

Kaynak:

(1)http://dergipark.gov.tr/download/article-file/217373

Daha fazlası için bakınız: A.Kadir ÇÜÇEN, Muğla Üniversitesi, BATI AYDINLANMASININ DÜŞÜNSEL KÖKENLERİ VE ELEŞTİRİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Türkçülük, Türklerin İslam Öncesine Döndürülmesidir. İttihatçılar Buna Alet Olmuşlardır (4)

Cum May 25 , 2018
Önceki Yazı Sonraki Yazı     Osmanlı’da ilk milliyetçilik çalışması yapan Ahmet Vefik Paşa’nın, Robert Koleji’yle ilgili hikayesi fazla bilinmez. Yaşananlar, bir tesadüf mü, yoksa sistemli bir çalışma ürünü mü olduğuna okuyan karar vermelidir. … Kıyamete Kadar Çan Sesi Dinlemek Ahmet Vefik Paşa, Rumelihisarı’nın üst tarafında kurulan Robert Koleji adlı […]

Eğitim

↓