Türk Ekonomisinin tüm yönleri ile dış borç ve cari açık gerçeği (2)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

İnsanın, uyum ve ahenk sağlayamadığı için mutsuzluk kaynağı olan üç uygulaması vardır; Din, Felsefe ve ekonomi. Din; hoşgörü ve saygı. Felsefe; Ahlak ve adalet. Ekonomi; Malın (mal ile) takasıdır. Bunlar ayrılmaz bir bütündür. Bağımsız hale getirilmeleri sorunların kaynağıdır. Ve sonuçları ile çok konuşulan, ancak gerçekleri tam olarak dile getirilmeyen, dış borç ve cari açık meselemiz, üstelik çok basit ve anlaşılır olarak…

Cari açık ne menem bir şeydir?

Birbirine komşu iki köy vardır. Bunlar, Pamukçular ile dokumacılar köyü…

Bunlardan Pamukçular, her yıl dokumacılar köyüne…

-Yetiştirdikleri pamukların tamamını, 800 liraya (ihraç etmekte) satmakta,

-Sattıkları pamukların taşıması için onlardan ayrıca 100 lira (taşımacılık) nakliye ücreti ,

-Köylerini ziyarete gelen Dokumacılardan da konaklamaları karşılığında,100 lira (turizm geliri) elde etmektedirler.

Özetle; Pamukçular köyü, bir yıl sürecince yapılan bu üç işlem karşılığında; yabancılara sattıkları mal (İhracat), nakliye (taşımacılık) verdikleri hizmet (turizm) karşılığında, 1000 lira karşılığında (yerel kağıt paralar geçerli kabul edilmediği için) altın-döviz almaktadırlar.

Dokumacılar köyünün, Pamukçulara sattıkları…

-Dokumacılar, Pamukçulardan aldıkları pamukları işleyerek ve boyayarak bunları; havlu, çorap, giysi ve ip (işlenmiş ürün) haline getirerek 1100 lira,

-İşlenmiş ürünlerin (ihracatı) nakliyesi karşılığında 150 lira,

-Köylerine ziyarete gelen pamukçu köylülerinin hem alışverişlerinden, hem de konaklamaları karşılığında da onlardan 250 lira almaktadır.

Özetle; Dokumacılar, ihracat, taşıma ve turizm hizmetleri karşılığında komşu köyden, 1500 lira karşılığında (yerel para birimi kabul edilmediğinden) altın-döviz elde etmektedirler.

Bu iki örnekten anlaşılması gereken,

-Pamukçular köyü bir yıllık emekleri, çalışmaları karşılığında 1000 lira,

-Dokumacılar ise, 1500 lira gelir (altın-döviz) elde etmektedirler.

-Pamukçuların, bu alışverişten yıllık (cari açıkları) zararları 500 lira,

-Dokumacıların ise, bu alışverişten yıllık (Cari fazlaları) kazançları 500 liradır.

Pamukçular, her yıl açık veren bu işlemler, (ihraç-ithal yolu ile oluşan), cari açık için dışarıdan 500 lira (karşılığında altın-döviz) borç para bulmak zorundadır.

Burada Pamukçuları bekleyen ikinci bir masraf (gider kapısı) daha vardır.

Aldıkları borçlara karşılık ödeyecekleri yaklaşık, yüzde onluk (50 lira) faiz gideri…

-Pamukçular heryıl toplamda ; 550 lira karşılığı, altın-döviz bulmak zorundadırlar.

Burada anlatılmak istenen…

Eğer, hammadde satıyor ve işlenmiş ürün alıyorsanız, arada oluşan farkı (normal düzeni sürdürerek ) kapatmanız mümkün değildir.

Ülkemizde anlatılmayan ve anlatılmak istenmeyen de tam olarak budur…

Cari açık sonucu oluşan felaket, her türlü kelime oyunları ile anlatılmakta, ancak çözümü nedense açıkça ortaya konulmamaktadır.

Çünkü…

-Kimse lüksünden, konforundan feragat etmemekte…

-Kimse kendini geliştirmemekte…

-Kimse daha fazla gelir elde etmenin gereği olan teknoloji üretmemektedir.

-Sadece siyasilere, yöneticilere sesi çıktığı kadar bağırmaktadır…

-“Satılmışlar, hainler, soyguncular! Nooloocakkk!

-Evet… gerçekten de ne olacak?

-“Zıkkımın kökü olacak!”

-Anadolu insanı böyle durumlarda bu ifadeyi kullanmaktadırlar…

-Niye kullanıyorlarsa!

Bu bölüm bir cümle ile özetlenecek olursa…

-Günümüzde bilgi toplumu olmadan,

-İhtiyacınız olan yüksek teknolojik ürünleri üretmeden ve bunları dışarıya ihraç etmeden ağzınız ile kuş tutsanız açığınızı kapatmanız mümkün değildir.

-Peki, cari açık ve dış borçtan kurtuluş için nasıl bilgi toplumu olunacaktır?

-Bir yılda okuduğumuz kitap sayısı 400 (dörtyüz) milyon olmadan, diğer ifadesi ile kişi başına yılda en az farklı görüşlerde 6 (altı) kitap okumadan açık ifadesi ile Sömürge olmaktan kurtulamayız.

-Şu anda moralinizi fazla bozmadan 20 (yirmi) milyon okuyoruz diyelim. Diğer ifadesi ile okumamız gerekenin yüzde beşini…

-Hay maşallah!!!

-Çocuğun adı Hıdır, Cari açık-Dış borç meselesi herkesin anlayacağı şekilde ve basit ifadesi ile budur.

Devam edecek…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓