Arap Düşmanlığını besleyenlere soralım: Askeri üsler mi, misyoner okulları mı kapatılsın (2)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı
GENÇLİĞİ KAZANIRSANIZ GELECEĞİNİZİ DE KAZANIRSINIZ. GERİSİ BOŞTUR.
GENÇLİĞİ KAZANIRSANIZ GELECEĞİNİZİ DE KAZANIRSINIZ. GERİSİ BOŞTUR.

 

Bir ülkeyi, “Sömürge” haline getirmek: Askeri üslerle değil, gelecekteki ülke aydınlarını bu işe uygun “fikrî yapı”da yetiştirmekle mümkündür.  Örnek: Amerikan/Robert Koleji mezunu Halide Edip Adıvar, Milli Mücadele’de “Amerikan mandası” isteyen arasında değil midir?

-Yeni Devlet’in Fikri Yapısı’na katkı sağlayanlar arasında:  -Türkçü- Halide Edip ile Munis Tekinalp (Moiz Kohen) de vardır.  Bu iki Aydın’ın Yahudi/Musevi kökenli olduklarını bu olaya hiç karıştırmayalım. (1)

İttihatçı hırslı genç subayların büyük hataları nedeniyle, Osmanlının parçalanmasından sonra yine bunlar tarafından, “Türkçülük” üzerine kurulan, Yeni Devlet’in Fikri Temelleri, yaygın bilinenlerin aksine ağırlıklı olarak Türkler değil, Sabataistler/Siyonistler tarafından atılmıştır.

Bunun nedenleri araştırmaya değmez mi?

Fransa İhtilali’nden (beslenen) esinlenen Jön Türkler, Osmanlıyı parçalar, ancak, Bizlere “ulusçuluk“u öneren Fransızlar bugün hangi bayrak  altında yaşamakta ve hangi  para birimini kullanmaktadır?

Avrupa Biriliği’nin, ortak parası “Euro” yu değil mi?

Bizleri parçalayanlar, kendileri için, birlik olmayı, birleşmeyi uygun görmektedirler.

-“Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı

Ondokuzuncu yüzyılla beraber Osmanlı toplum dinamiğinde ortaya çıkan faklılıklara paralel olarak değişmeye başlayan siyasî ortamda da, bir kimlik arayışına girdiklerinde de hep Yahudîler yanlarında olmuştur.

Nitekim ittihat ve Terakki hareketi ve bununla beraber o dönemde etkinlik kazanan masonluk içinde kurulan dostluklarda Sabetaycılar’ın ve Yahudiler’in ayn amaçlar altında birleşmeleri de bu nedene dayanmaktadır.

O kadar ki dönem içinde doğan ve fakat İstanbullu Yahudiler’ce benimsenmeyen Siyonizm hareketine Sabetaycılar daha fazla destek vermişlerdir.

Dönemin etkili isimlerinden (Sabetaist) Cavid Bey’in ve gazeteci Ahmet Emin Yalman’in İsrail’in kurulusunu destekleyen fikirleri acaba bir rastlantı mıdır? (2)

Burada izninizle bir soru da biz soralım:

-İsrail’in kuruluşuna onay veren (yöneticiler) Aydınların: “Arap Düşmanı” olmaları, yadırganacak mı, normal bir süreç, sonuç mudur ?

İttihat Terakki’nin kurulmasıyla beraber Sabetaycılar’ın özellikle siyasî rolleri belirginleşti.

Genellikle o dönemdeki ‘diğer etnik unsurlara göre ticarî ilişkileri nedeniyle batı ülkelerine ve onların kültürlerine karşı ilgi gösteren Sabetaycı cematler, politik mücadelelerini, özellikle Fransız Devrimi’yle özdeşleşen hürriyet, kardeşlik ve eşitlik düşüncelerinde somutlaştırdılar…” (3)

 “..Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk öğretmeni olan ve onun Nutuk’unda adı geçen Şemsi Efendi (Sabetayist Şimon Zwi), devrinin yalnız büyük bir eğitimcisi değil, aynı zamanda siyasî yönleri de olan bir kabalistiydi…” (4-5)

Peki, “Sabetayistler-Kabalistler Kimlerdir?

ATATÜRK’ün öğretmeni Şemsi Efendi, 1852 doğumlu bir Sabataist idi. Sabataistler’in bir zahirî Müslüman, bir de asıl kimliklerini teşkil eden Yahudilik ismi bulunuyordu.  Sabateistler neden iki isim kullanmaktadır?

Araştırmacı Ilgaz Zorlu Bey, Toplumsal Tarih dergisinin sayısında (1 Ocak 1994) yer alan “Atatürk’ün İlk Öğretmeni Şemsî Efendi Hakkında Bilinmeyen Birkaç Nokta”  ilk yazısında bu zatın o zamanın büyük bir Sabataycı kabalisti olduğunu beyan etmektedir.

Şemsi Efendi, Osmanlılara ve Müslümanlara kendini Müslüman biri olarak tanıtırken, el altından gizlice Sabatay dininin yayılması, Sabataycıların bilgilenmesi, güçlenmesi, üstün hale gelmesi için çalışıyordu. Kurduğu okulun “Akaid-i diniye” hocalığını üzerine almıştı. Bu derslerde Dönme öğrencilerine zahiren nasıl Müslüman görüneceklerini, bâtınen de Yahudiliğin Sabatay Sevi mezhebine nasıl bağlı kalacaklarını öğretmiş olsa gerektir. (6)

Meşhur Sabataycı gazeteci Ahmed Emin Yalman 1922’de Vatan gazetesinde yazdığı “Tarihin Esrarengiz bir Sahifesi’ adlı yazı serisinde Sabataistlerin Karakaşlar grubunda meydana gelen ilerlemenin (Şimon Zwi) Şemsi Efendi’nin açtığı Feyziye Mektebi sayesinde olduğunu iddia ederek

iki asırlık fakr ü cehaleti beş on senelik bir intibah silip süpürdü. Bir zamanlar memleketin en mükemmel terbiye müessesesi olan Fevz-i Sıbyan ve Feyziye’nin bu intibahın husulüne pek büyük bir tesiri olmuştur” cümlelerini yazmıştır.

Atatürk’ün ilk hocası Şemsi Efendi bütün gayretiyle Sabatay Sevi’nin dinine bağlı olan Selanik Dönmelerinin ilerlemesi ve güçlenmesi için çalışmıştır. Balkan harbinden sonra Türkiye’ye gelen bu zat, 1917’de ölmüş ve dönmelerin Üsküdar Bülbülderesi’ndeki özel kabristanlarına gömülmüştür. (7)

Devam edecek

Feyz-i Sıbyan’dan Işık’a Feyziye Mektepleri

“…1923’te buhranlı günler geride kalmıştı. Selanik Feyziye’sinin tüm öğrencileri Anavatana gelmiş, Selanik’teki okul kapanmıştı. Bir süre sonra Beyazıt’taki okul binası yetersiz kalmaya başladı. Bunun üzerine Teşvikiye’deki Naciye Sultan Konağı kiralanarak buraya yerleşildi. Kısa bir süre sonra da bu bina ve arazisi satın alındı.

17.12.1934’te Okulun ellinci yılı kutlamaları sırasında Yönetim Kurulu okulun adını Işık Lisesi olarak değiştirdi ve karar Atatürk tarafından onaylandı.

 

www.canmehmet.com

Resim:www.fmv.edu.tr-hakkimizda-feyziye-mektepleri-vakfi alt yazı tarafımızdan düzenlenmiştir.

(1)Halide Edip Adıvar (1884 -1964) Türk yazar, siyasetçi, akademisyen, öğretmen. Halide Onbaşı olarak da bilinir. Halide Edip, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı’nda cephede Mustafa Kemal’in yanında görev yapmış, sivil olmasına rağmen rütbe alarak bir savaş kahramanı sayılmıştır. Savaş yıllarında Anadolu Ajansı’nın kurulmasında rol alarak gazetecilik de yapmıştır. Halide Edip’in,  “Yahudi” olduğu iddiası için bakınız; http://www.canmehmet.com/wp-admin/post.php?post=5231&action=edit

(2)Evet Ben Selanikliyim”, Ilgaz Zorlu. Sahife:8

(3) Gölpınarlı, Melamilik ve Melamiler., s.301 (Ilgaz Zorlu aktarımı)

(4) Ilgaz Zorlu, Sahife:21

(5) Diğer bir kaynak:  Soner Yalçın’ın Efendi: Beyaz Türklerin Büyük Sırrı adlı kitabında Şemsi Efendi’ye yönelik “…Artık Selanik’te cemaatlerin finanse ettiği modern eğitim veren okullar faaliyetteydi. Bunların en ünlüsü, 1873’te Vali Midhat Paşa zamanında, Şemsi Efendi (Şimon Zvi) tarafından açılan Fevziye Mektebi’ydi. Yoksul bir ailenin çocuğu olan rüştiye mezunu Şemsi Efendi öğretmen olmak ve mahalle mektebinde uygulanan ezbercilik sisteminden koparak yeni öğretim yöntemleri uygulamak amacıyla bu okulu açmıştı. Şemsi Efendi Sabetayistti” ifadeleri yer almaktadır.(Alıntı : https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eemsi_Efendi )

(6) “Yahudi Türkler ve Sabetaycılar”, M. Şevket Eygi, Sahife:97

(7) “Yahudi Türkler ve Sabetaycılar”, M. Şevket Eygi,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Bugüne kadar işlenen "Arap Düşmanlığı"ndan kimler kazandı? Türkler ve Araplar dışında herkes (3)

Cum Eyl 2 , 2016
Önceki Yazı Sonraki Yazı İngiltere’nin Ortadoğu’ya silah satışı arttı. Times gazetesi, İngiltere’nin Arap Baharının başlamasından bu yana, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya silah ihracatının yüzde 30 arttığını yazdı.  (1) … Almanya Ortadoğu’ya Silah İhraç Edecek Federal Alman Meclisi Federal Güvenlik Konseyi, Ortadoğu ülkelerine yapılacak silah ihracatını onayladı. Uzun tartışmaların ardından gelen […]

Eğitim

↓