Tarihte milliyetçilik oyununu bize karşı ilk kez İngilizler kullanmıştır. (2)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Tarihe dikkatli bir gözle bakıldığında siyasi oyunların, “Kesinlik” derecesinde aynı stratejilerle tekrar ettiği görülmektedir. İlginç olanın, tekrar eden bu oyunlar esnasında, siyasetçi, tarihçi ve medyamızın her seferinde, mağdur yerine “Cambaza bakmasıdır!” 121 yıl ara ile aynı gerekçelerle oynanan Mısır ve Irak işgalinin çarpıcı hikâyesi

Yıl 1882, Mısır sömürgeleştirilmek amacı ile İngilizler tarafından işgal edilir.

Yıl 2003, İngilizlerin aynı gerekçeleri ile bu kez Irak ABD tarafından işgal edilir.

Her iki işgalin arasında yaklaşık, 121 yıl vardır.

Ancak çok ilginçtir iki işgalin gerekçesi birbirinin kopyasıdır.

1882 yılında İngilizlerin Mısır’ın işgal gerekçeleri;

-“Mısır, Tiran Albay Arabi’den (Diktatörlerden) kurtarılacak”

-“Mısır özgürleştirilecek!”

-“Mısır’ın elinde, bize karşı (İngilizlere karşı) kullanılmak üzere ABD’den alınmış güçlü silahlar var!” (1)

2003 Yılında Irak’ın ABD ve İngilizler tarafından yapılan işgalin gerekçeleri;

-“Irak halkı Diktatör Saddam’dan kurtarılacaktır.”

-“Bu bir Irak’ı özgürleştirme operasyonudur.

-“Irak’ın elinde (Batıya karşı kullanılmak üzer alınmış) kitle imha silahları vardır.”

Bu örnek nelerin anlaşılmasına anahtar olacaktır?

-Batının, “Milliyetçilik, Hürriyet, Eşitlik, Adalet, İnsan hakları” ve benzer yalanlarla gelişememiş, geri kalmış milletleri nasıl sömürdüklerinin anlaşılmasına,

-Batının yaklaşık ikiyüz yıldır benzer oyunlarla diğer imparatorlukları, milliyetçilik fikirleri ile nasıl parçaladıklarını, kendi ülkelerinde bu çeşit fikirlere ve oluşumlara asla izin vermedikleri ve bu özgürlük konularında hiç samimi olmadıklarına;

-Fransız devrim hareketinin dünyaya, “Hürriyet, Eşitlik ve Adalet getireceği yalanlarının arka planında sömürgeleştirilmenin yattığına;

-İngilizlerin, sırası ile Yunanlılar ve Bulgarları milliyetçilik söylemleri ile Osmanlıya karşı doldurmaları, arkasından para ve silah destekleri ile Osmanlıyı parçalamalarının anlaşılmasına;

-Günümüzde de bu ve benzer oyunları, tekelleşmiş medya ve büyük sermayenin desteği ile daha rahat oynadıklarının görülmesine anahtar olacaktır.

Meraklıları için İngilizlerin Mısır’ı işgal etmelerinin arka planını

(İng. Başbakanı)“Gladstone, Meclis’te (Mısırlı Albay) Arabi’yi “tiran” olarak suçlamış ve Süveyş Kanalı’nın olduğu gibi Mısır halkının da onun elinden kurtarılması gerektiğini ifade etmiştir…

Gladstone 21 Haziranda Süveyş’e askerî bir sefer düzenlenmesi konusundaki isteğini dile getirmiş ve aynı gün çıkarma kuvvetlerine sahip bir donanmanın kanala hareketi için emir vermişti.

Gladstone, İstanbul Konferansı’na katılan Avrupa devletlerini Süveyş’in “barış ve istikrara” kavuşturulması gereken sorunlu bölgenin bir parçası olduğuna inandırmıştı.

İşgalden önce kamuoyunu etkilemek için (Mısırlı) Arabi’nin çok etkili silahları olduğu propagandası yapılmıştı. Fakat gerçekte Arabi’nin elinde etkili hiçbir silah olmamıştı.

Propaganda da Arabi’nin Amerika yapımı bir torpidoya sahip olduğu ve İngiliz donanmasına bu şekilde saldıracağı tamamen hayal ürünü bir hikayeydi.

(Mısır) Hidiv’in ordusunda görev yapan General Stone’un ifadesine göre; “Amiral Seymour bir bahanesi olsa da olmasa da İskenderiye’yi bombalamak için mutlakabir tane uyduracaktı”.

Kaldı ki, Lord Northbrook 1 Temmuz’da Lord Granville’e gönderdiği yazıda: “İskenderiye’de gerçek anlamda tehlike olabilecek herhangi bir silah göremiyorum. Fakat herhangi bir savaş istiyorsak. Amiral Seymour silahların teslimini isteyebilir” diyor, bu şekilde Arabi’yi ajite ederek tahkimatın daha fazla yapılmasınısağlıyordu.

(İng. Başbakanı) William Ewart Gladstone’un Mısır’ı işgal ederken kullandığı en önemli sloganı “Mısır halkının tiranının elinden kurtarılması ve özgürleştirilmesi” idi. Halbuki Arabi Paşa ve ekibi Mısır’da yapılan yenileşme hareketlerinin ve anayasal devlet modelinin taraftarlarıydılar. İlk isyan hareketlerinden itibaren istekleri ve hükümette iken uyguladıkları reform; Mısır anayasasının ilanı ve Meclis’in açılması idi.

Arabi’nin tiran-diktatör- olarak dünya kamuoyuna sunulmasının hemen akabinde başlayan Mısır’ın işgaliyle ilan edilmiş olan anayasa, bir daha uygirulanmamak üzere ortadan kaldırıldı. Bu açıdan işgal, Mısır’ı özgürleştirmek yerine, anayasal devlet modelinin gelişmesini engelleyenlere, işgali meşrulaştırmak ve Mısır’dan vakti geldiğinde ayrılacağını gösterebilmek için işgalin resmî olarak yapıldığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Mısır, Osmanlı hakimiyetinde, fakat İngiltere tarafından “örtülü işgale” uğramış bir konuma getirildi

Mısır’ın işgaliyle ilgili diğer bir konu da, 1882 yılı Haziran ayına kadar İngilizlerin Mısır’daki milliyetçilere hoşgörüyle yaklaşmış olmalarıdır.

Milliyetçilerin güçlenmeleri ve karışıklık çıkaran bir unsur haline gelmeleri, İngiltere’nin Mısır’ı işgalinde en fazla yararlandığı durum oldu. (2)

Bugün Irak işgali için ABD tarafından ifade edilen bahaneler, açıkça görülmektedir ki, 121 yıl evvel İngiltere tarafından Mısır işgali için ifade edilenlerdir.

Bunları ve batının ikiyüzlülüğünü düşünen insanlara hatırlatalım dedik…

Devam edecek….

-Milliyetçilik cici… Ulusalcılık öcü!

-“Dindar Milliyetçi!” Olur mu?

-Milliyetçilik tutkal mı?

(1-2) “Büyük Oyun”, İngiltere Başbakanı Gladstone’un Osmanlı’yı Yıkma Planı.

Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

İngiltere'nin yıkmak için kullandığı milliyetçilik kurtuluşumuz oldu mu? (3)

Cts Tem 16 , 2011
Önceki Yazı Sonraki Yazı İlk iki yazıyı kısaca özetledikten sonra İngilizlerin imparatorluğu parçalamak için ilk kez Yunanlılar ile Bulgarlar’da kullandıkları milliyetçilik anlayışını, 2. Abdülhamid’in, dağılmaya başlayan devleti kurtarmak adına ve bir “Türk Yurdu” oluşturmak için nasıl tersine kullandığını, kendilerinin, hanedanlıklarını ortadan kaldıracak nesli nasıl yetiştirdikleri, ilginç detayları ile birlikte anlatılacaktır. […]

Eğitim

↓