Sokak Lambaları

  • DÜŞME! DÜŞENİ GÖR.

Alemlerin Rabbi haksızlığı yarına bırakır ancak, yanına bırakmaz. 

***

İyilik, insanlık sanatıdır. Eğer; Bir kimseye yaptığın bir iyilikle onu minnet altında bırakmamışsan.

***

Hayvan yularından insan sözünden tutulur.

***

Kötü insanlar aynı zamanda nankördür de. Her şey de bir kötülük görmeyi en çok nankörler öğretir.

***

Akıllı insan ilerisini düşünen insandır. En akıllı insan daha ilerisini, yani ölüm sonrasını düşünen ve ona hazırlık yapandır. Bunu peygamber Efendimiz şöyle açıklar : “Akıllı kimse, kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır…” (Tirmizî) 

***

Cahil kendisinin düşmanıdır, başkasına nasıl dost olsun.

***

Milyonlarca insanın aynı kötülükleri paylaşması o kötülükleri erdeme çevirmez, birçok yanlışı paylaşması o yanlışları doğru yapmaz. (Dr. Erich Fromm)

***

Bir insanın (Kadın-Erkeğin) güzelliğinden, malından çok dürüstlüğü ile ilgilen. İnsanlar diğeri ile karakterleri doğrultusunda ilişki kurar ve sürdürür.

***

Yeryüzündeki canlıların en kötüsü aklını kullanmayanlardır. (Enfal: 22. ayet) 

***

“…İşte bundan dolayı İsrâiloğullarına şöyle yazmıştık: ‘Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olmaksızın kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.’ ..” (Maide: 5/32)

***

Akıl noksanlığı iki türlüdür. Biri delilik, diğeri cahillik. (Eflâtun)

***

Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle müdafaa edersiniz. (Berthard Russel)

***

İçinde yaşadığımız yeniçağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin başlıca hammaddesi ve en önemli ürünü haline gelmiş bulunuyor. Günümüzde zenginlik…için gerek duyulan sermaye varlıkları arazi, bedensel emek, imalat ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almış durumdadır.”  (Thomas A.Stewart)

***

Ülkesini sevenler, onun geleceği olan çocuklarına sahip çıkanlardır.

Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir.

***

Aldanmanın en garantili yolu tek taraflı okumak ve düşünmektir.

***

Bir öleni geri getiremezsin… Bir de kaybolan güveni.

***

“Hayatta üç kişiyi unutmayın
1. Kötü durumuzda size yardım edeni
2. Kötü durumunuzda sizi bırakanı
3. Sizi o kötü duruma sokanı”

***

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.  (Hz. Muhammed (s.a.v)

***

İnsan her şeyi göremez; Sevdiğin şeyler seni kör ve sağır eder.  (Hz. Mevlana)

***

Cümleler doğrudur sen doğru isen

Doğruluk bulunmaz sen eğri isen! (Yunus Emre.)

***

“Gezdim Haleb’i Şam’ı eyledim ilmi taleb,

Meğer ilim gerideymiş, illa edeb, illa edeb.”

***

Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni,

Yatma tilki gölgesinde ko yesin aslan seni. (Koca Ragıp Paşa)

YORUMLAR

Blogdaş dedi ki:

21/10/2011, 00:26

Sokak lâmbaları, sık sık bakılacak özdeyiş arşivi olmuş. Teşekkürler…

Cevapla

  1. canmehmet dedi ki:

21/10/2011, 16:10

Değerli Ayten Hanımefendi, deneyimlerden istifade edilmesi konusunda bir Amerikalının ifadesini bilirsiniz, “Akıllı insanlar kendi hatalarından, çok akılı insanlar, diğerlerinin hatalarından-deneyimlerinden istifade ederler. Eminim siz bu çok akıllı gruba girenlerdensiniz.” Bunun Anadolu insanımızdaki karşılığı, “Düşme, düşebi gör!” Teşekkürler, Saygılarımla.

  1. Yurdagül Alkan dedi ki:

09/03/2011, 19:19

Hepsi de birbirinden güzel, yaşama düstur edilebilecek sözler. Beynime sabitlediklerim: Hz.Muhammed’imizin, “İyilik yap ehline veya ehil olmayana, ehline isabet ederse yerini bulur, etmez ise, ehil sen olursun.” Ayrıca yine Hz. Muhammed’imizin, “Senin kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.” Ve Russel’in “Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle müdafaa edersiniz” Bud Holiday’ın “Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başabilirsiniz.” sözleri ruhuma ve mantığıma uygun geldi. Saygılarımla…

Cevapla

  1. canmehmet dedi ki:

09/03/2011, 19:57

Saygıdeğer Yurdagül Hanımefendi, bilirsiniz, gerçeğinde hikmetli sözler, basiretli insanların yaşamını kolaylaştırmasının yanında, kişiyi başarıya çıkaracak birer merdiven görevi de görmektedir. Yeter ki, onlardan kendimiz için birer ders çıkarabilelim. Teşekkür ve saygılarımızla.

  1. Yurdagül Alkan dedi ki:

09/03/2011, 22:55

Teşekkür ve saygı bizden efendim.