Ve Yıldız Sarayı’nın yağmasının tüm hikayesi: Yıldız Sarayı’nda Sultan Hamit’in elinde senelerin biriktirdiği bir hazine vardı. Bu hazine Padişaha hediye edilen kıymetli mücevherat ve saire ile ecdattan kalma, 33 seneden beri, ölen Sultanlardan kalan bir servetti. Bu hazine sarayın bahçesinde bir havuzun altında gizli bir mahzende saklı idi. Bu hazinenin […]

Eş zamanlı Osmanlı ve Rus hazineleri soyulur ve Taç’lar, Şapkalar ile yer değiştirir. Değişim soyulan hazinelerle sınırlı kalmaz; İhtilaller döneminde tarihsel kayıtlar da tanınmayacak şekilde değiştirilir. Orijinallerinin yerini sahte belgeler alır. (dönemin şartları uygunsa) propaganda için ihtiyaç duyulan filimler özel stüdyolarda çekilir. Değiştirilemeyen, silinemeyen tek şey insanların hatıralarıdır. Bunlar nesilden […]

Lozan Antlaşması sırasında “büyük bir ihmalle” kıyılarımıza çok yakın 800 ada/adacık unutulmuştur. Bunun hikayesi aşağıda verilmektedir. Devletlerin üzerlerini örttükleri olaylar, yaptıkları antlaşmalarda açıklamadıkları gizli maddeler vardır. Elbette bunların çeşitli nedenleri de. Üzerleri örtülen olaylara örnek: 1908/1918 İhtilaller döneminde Osmanlı ve Rus Devletine ait hazineler, nerede ise eş zamanlı olarak (Darbeciler […]

Osmanlı İmparatorluğu, 1922/1924’de değil, fiilen 31 Mart 1909’da sonlandırılmıştır. Aşağıda konu ile ilgili: Sultan II.Abdülhamid, Binbaşı Mustafa Kemal, İngiliz Diplomat Wilfred S. Blunt  ve diğerlerinin açıklamalarına/iddialarına yer verilmektedir. … 1)Yıl 1909 : Sultan 2. Abdülhamid,  zorla alınan ve “Seni millet azletti’ İfadelerini içeren bir fetva ile tahtan indirilmiştir. Olacakları önceden […]

Ülkemizdeki yabancı okullar gündeme geldiğinde ilk sorgulanması gereken : Bu okulların, ülke ve insanımıza mı, yoksa kurucularının amaçlarına hizmet etmiş/etmekte olduğudur. Ülkemizde yabancı okulların açılışı; “Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı okulların açılması doğrudan olmamıştır. Önce Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra Latin Katoliklere ve Rum Ortodokslara, fermanlarla verdiği dinî imtiyazlar sayesinde, Latin […]

Toplumun sosyal refahı: Maddi kaynakların çokluğuna değil, halkın yüksek bilincine bağlıdır. Bu sebeple Monarşi veya Cumhuriyet, sosyal refaha ulaşmada etken değildir. Sorgulanması gereken: Sosyal refah düzeyleri yüksek, örneğin; İsveç, Norveç, Finlandiya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, İngiltere, Kanada ve Japonya gibi ülkelerdeki Parlamenter Monarşi yönetimleri, toplumun refah seviyesini yükseltmede hangi noktada […]

Türk eğitim sisteminin tornasından geçmiş herkes gibi ben de öğrencilik yıllarımda ‘demokrasinin beşiği’ olarak tarif edilen İngiltere’nin neden hâlâ krallıkla yönetildiğini bir türlü anlayamazdım.  Ortaokulda inkılap tarihi hocamla yaptığım tartışmayı dün gibi hatırlıyorum…  Bize ha bire cumhuriyetin faziletleri, krallıkların sefaletini anlatıp duruyordu…  Cumhuriyet kategorik olarak iyi; saltanat ve krallık büyük […]

İnsan fıtratını çok iyi bilen modacılar onun zaaflarından yararlanarak önce bağımlı yapmakta arkasından “sürü psikolojisi ” içine sokarak muhakeme kabiliyetini yoketmektedir. Modacıların bu oyunda en önemli yardımcıları: Kadın dergileri, sosyal medya, filimler ve reklamlardır. Önceki bölümlerde de açıklandığı üzere modacıların hedef kitlesi, 15-35 yaş grubudur. Modacılar bilirler ki, bu yaş […]

Kim, gözden düşmek, değerini yitirmek ister? Hiç kimse değil mi? Peki, ne oluyor da insanlar gözden düşüyor, değerlerinden kaybediyorlar? … Modacılar : kendilerine yoğunluklu olarak, 15-35 yaş grubunu hedef kitlesi olarak alırlar. Çocuklar ve yaşlılar onların (doğrudan) hedef kitlesi değildir. Modacılar için 15-35 yaş grubunun özelliği nedir? Bu yaş grubunun […]

İnsanların inançlarını zor, davranışlarını kolayca değiştirirsiniz. Gençler; bilgi ve birikim eksikliklerinden dolayı davranış değişikliği için en kolay hedef; moda ise bu iş için en uygun araçtır. “Mini Etek – “Seksi kıyafet!” İle Sınırsız Özgürlük Olabilir mi? (Mini etek” Kısaltılmış giysi; 1960’larda asi gençlik kültürünün bir sembolü olarak ortaya çıktığı ifade […]

Eğitim

↓