İsrail ve “Kürdistan” düşüncesinin arkasında, bir taşla birkaç kuş vurma hesabı vardır. Birincisi : Yahudilerin ve Kürtlerin kullanılarak, Doğu’nun zenginliklerinin Batı’ya aktarılması. ikincisi : İsrail Devleti ile, “Müslüman-Musevi Savaşı”; “Büyük Kürdistan” ile de“Kürt-Arap Savaşı”nın başlatılmasıdır. Bu savaşlar ile Müslümanlar ve Museviler kendi aralarında savaşırken; Batılılar, başta petrol olmak üzere bölgenin kaynaklarını sömürmeye devam edecek, bu sömürü ile de […]

Bir İslâm ülkesinde “Mason Diyanet İşleri Başkanı” olabilir mi ? Olursa, o ülkede halka verilen din eğitimi ve o din eğitiminin halkın yaşamı üzerinde etkisi ne olur ? İşte belgeler ve uygulamalar… … ”…Îlk Diyanet İşleri Reisi olarak da, gerçekte Mason Biraderlerden olan Mehmet Rıfat Börekçi atanmıştır. Diyanet bugünkü statüsüne 14 […]

“İnönü Zaferi’ nasıl kazanılmıştır ? Sakarya Meydan Muharebesi’nin cephedeki komutanı kimdir ? İnönü Savaşı’ndan başlayalım… … ” 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun elinde ‘Alman-İngiliz-Fransız-İtalyan yapımı uçaklardan müteşekkil 18 filo…’ vardır. Kaybettiğimiz bu harbin sonunda, işgalcilerin eline geçmemesi için, İstanbul civarındaki birkaçı hariç bütün uçaklarımız, bulundukları meydanlarda, bakım ve işletme üniteleri ile […]

Meclis Zabıtları’ndan anlaşılan şu ki: İngilizlerin ağır baskılarına karşın Sultan Vahdettin’in Kuvayı Milliye’yi desteklediği, Osmanlı Hükümeti’nin ise Anadolu’daki mücadeleye mümkün olan her türlü yardımı yaptığıdır. … Zabıtlara devam etmeden önce, Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’dan Sultan Vahdettin’e çektiği ve “İrade-i Milliye” (*) gazetesinde yayınlanan bir telgrafını aşağıda veriyoruz. Telgraf,  İrade-i Milliye’nin 14 Eylül 1919 […]

Milli Mücadele’nin tam ortasında yer alan Mareşal Fevzi Çakmak ile Cumhurbaşkanı Demirel, 81 yıl ara ile “Vahdettin-M.Kemal Paşa tartışması” için, “Şimdi Sırası Değil!” diyerek konunun tartışılmaya açılmasını istememişlerdir. Ancak, Fevzi Paşa, tartışılmasını istemediği konuları, üstelikte Mustafa Kemal Paşa’nın “Reis” olduğu Millet Meclisi kürsüsünden (1920 yılında) çok net olarak açıklar.  Bu […]

CHP, “CUMHURİYET HALK PARTİSİ ON BEŞİNCİ YIL KİTABI” yayınlar. Ancak, içerikte, Osmanlı Eğitimi ile ilgili iddialarını da kendisi çürütür. İşte kitaptan bir bölüm: “…1923-1924 ders yılından beri Edebiyat Fakültesinden mezun olanların sayısı 228 i kız, 254 ü erkek olmak üzere 482 dir. TıpFakültesinden bu müddet zarfında 5145 mezun çıkmıştır. Hukuk Fakültesinden […]

Yıldız Sarayı’nın yağmalanması: Siyaseten Osmanlı Hanedanlığının sonlandırılmasıdır. Bu, Rusya’da da böyle olmuştur, Osmanlı İmparatorluğunda da. Bir gemi veya uçak için onu hareket ettiren yakıt-enerji ne ise iktidarlar (veya adayları) için mali güç de o dur. Şimdi bu manada Yıldız Sarayının yağmalanmasının arka planındaki perdeyi biraz aralayalım. … Bir devrin sonu: […]

Yıldız Sarayı’nın yağmalanmassından sonra sıra Sabık Sultan’ın bankadaki parasına gelmiştir. Bunu bize Abdülhamid’in kızı Ayşe Osmanoğlu ayrıntılı olarak anlatmaktadır: “…Bir gün yine köşkte sıkıntılı bir hava esmeye başladı. Babamın Alman Bankasındaki parasını almak istiyorlardı. Babam üzüntülü bir halde olduğundan biz de müteessirdik. İstanbul hükümeti, Rasim Bey vasıtası ile haberler gönderiyor, […]

Eğitim

↓