Özel hayatın Tarihi: Bırakıldığı yerde otlayan insanda bir gelişme olmamıştır. (Son)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

resim-kayıt-blog-

 

Bodrum katında yaşayan birinin sokakta yaşananları: gördükleri ayaklar, duyduğu anlaşılmaz sesler üzerinden yorumlaması misali; ilmin geldiği-geliştiği noktada insan, Sağır duymaz uydurur ifadesi ile dünyasını değerlendirmektedir.

İnsan aklı, ki, akıl; sadece bir değerlendirme merkezi’dir.) diğer organları ile mükemmel  yaratılmış ancak, kendisine verilen (ev ödevini) yapmadığı için fikri temelde kayda değer bir gelişme gösterememiştir.

Gelişmiştir!İfadesi. Ok, bir silah olarak yerini Nükleer teknolojiye (bombalara); At yerini otomobil ve uçaklara bırakmasında bulmamaktadır. Bunlar, insan için araç ve konfordur. Kastedileni; diğeri ile kurduğu ilişkideki kalite, anlayıştır. Bu manada:

İnsan halen diğerini haksızca katletmektedir. Ki: Katletmedeki nedenler de çok tartışmalıdır.

İnsan halen, huzur kaynağı olan, hakça Paylaşımı becerememiş,

İnsan halen, haksız servetin kaynağı olan ”Faizi ortadan kaldıramamış,

İnsan, “Sıcak bir yuva”nın kurulamamasının arkasındaki en büyük belaya, Zinaya nefsini köle olmaktan kurtaramamıştır.

İnsan, diğerlerinden haksız “gasp ettiklerinin bedeli kendisine ödetilebilir!”  korkusu ile, kapısına kilit üzerine kilit vurarak, evinin çevresini yüksek duvar ve güvenlik kameraları ile donatmaya devam etmektedir.

-Peki, Neden?

-“Öldürmeyecek, Çalmayacak, Faiz almayacak, Zina yapmayacaksın…” Emirlerine:

-“Hayır! Öldürecek, çalacak, faiz alacak ve zina yapmaya devam edeceğim!” Akılsızlığı, inadı ile bırakıldığı yerde otlamasından.

İnsan ne yazık ki fikri zeminde gelişmemiş, olgunlaşamamıştır.

Gözlerinin beş santim yukarısındaki aklının hastalıklarına çare bulamayacak kadar aciz insan, kendi aklı ile yaratılmayan âleme nizam vermeye kalkmakta ve neye kalkıştığını dahi kavrayamamaktadır.

İlim, bugün geldiği noktada, bir tohumdan, sayısız domatesi üretebilecek bir tohumu (yoktan) üretecek beceriye dahi sahip değildir. Kendisine  bedelsiz verilen; Toprak, su, güneş, hava’ya rağmen.

İnsan,  gasp ederek ürettiklerinin fazlasını istif etmekte, ederek, diğer insanları da açlığa mahkum etmektedir.

Birleşmiş Milletler genel sekreteri bakınız ne demektedir.

Silahlar için harcanan  paranın yüzde biri yoksullar için ayrılsa dünyada açlık sorunu kalmayacaktır.

Bu durumda yapılan haksızlıklar için geriye:

Batsın sizin Modernliğiniz!

Batsın sizin Medeniyetiniz!

Batsın sizin (kendiniz dahil çevreyi, canlıları yok eden) Gelişmişliğiniz,

İnsan artık şu gerçeği idrak  edebilmelidir:

“Her ne gelirse sana senden gelir, sen zannetme ki o benden gelir!”

Bunu Hacı Bektaş Veli ne güzel özetler:

-Hararet nardadır sacda değildir,
-Keramet baştadır Taç’ta değildir
Her ne arar isen, kendinde ara,
-Kudüs’te Mekke’de Hac’da değildir

Eski Sovyet Lideri Gorbaçov’dan bir alıntı ile bitiriyoruz

-“Soğuk savaş döneminin bitmesiyle, gelişmiş ülkelerin silahlanma yarışı için harcadıkları dev paraların, kısmen de olsa, dünyadaki fakirliğin ortadan kaldırılması amacıyla kullanılacağını sanıyordum

Hristiyan değerler üzerine inşa edilmiş medeniyetler, dünya üzerindeki  800 milyon insanın aç, bir milyardan fazla insanın içecek sudan mahrum kalması, 2 milyardan fazla insanın elektrik şebekesiyle henüz tanışmamış olması ve dünya nüfusunun yarısı olan 3 milyar insanın da temel ihtiyaç maddelerinden yoksun durumda bulunmasına asla tepkisiz kalmazlar ve içlerine sindiremezlerdi…

-“Küreselleşme, vaktiyle kapalı “medeniyet alanlarına” da nüfuz ederek, bazı toplumların gelenek ve temel taşlarını da yerinden oynatmaya, toplumları bozmaya ve hatta imhaya kadar götürebilmektedir.(1)

www.canmehmet.com

Resim; Web ortamından alınmış, yazı tarafımızdan düzenlenmiştir.

(1) “Yerküre Manifestom”, Mihail Gorbaçov

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓