Osmanlı Devleti hiçbir zaman “çağdışı” olmamış, çağının gerisinde kalmamıştır. (3)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Osmanlılar bu fuarda, Kumaş dokuması, kumaş kalitesi ve renklendirmesi değerlendirmelerinden birincilik ödülü alırlar. İngiltere, o dönem Osmanlılardan boya teknoljisi satın almışlardır.
1855 (Dünya) Paris Fuarı; Osmanlılar bu fuarda, Kumaş dokuması, kumaş kalitesi ve renklendirmesi değerlendirmelerinden birincilik ödülü alırlar. İngilizler o dönem Osmanlılardan “boya-boyama teknolojisi” satın almıştır. (Kaynak; “Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü” DONALD QUATAERT, 1993 Cambridge University Press)

Tarihimizle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmemiz de istenmemektedir. Osmanlı, kendini parçalayanlardan intikamını peşinen almıştır. Osmanlıyı parçalayan İngiltere ve Rusya benzer akıbetten kurtulamamıştır.

Rusya bir ekmeğe muhtaç duruma düşmüş, İngiltere,  Amerika’dan sonra dünyanın en borçlu devleti haline gelmeden, “Büyük Devlet!” vasfını İkinci Dünya Savaşı sonunda Amerika’ya devretmiştir.

Rusya’da hiçbir zaman bir “Süper Devlet” olmamıştır.

Bu, Amerika’nın, Avrupalıların elinden sömürgelerini almak için uydurduğu bir “Öcü!” balondur.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna bakıldığında bu durum çok net olarak görülecektir.

Amerika, II. Dünya Savaşı sonundaki paylaşımdan en büyük payı alırken, (“partner” olarak kullandığı) Rusya’ya nereleri bırakmıştır? Tabiri uygun olursa, eti sıyrılmış kemikler ile,

İsrail’in kurulması ile birlikte Ortadoğu’da satılacak silahlardan kazanacaklarını bırakmıştır.

Meraklıları bu miktarı, Körfez Petrol gelirlerini dikkate alarak kabaca hesap edebilirler.

Osmanlının parçalanmasından sonra “Yeni Sömürge bölgesi”nde, Ortadoğu’da “Lojistik üssümüz! Kalemiz olur!” anlayışıyla masa başında kurulan “İsrail Devleti” ;

Batılıların, “bir taşla beş kuş vurmak!” hesabınının sonucudur.

İsrail Devleti’ni oluşturacak Yahudilerin çoğunluğunun Rusya’dan gönderildiğini (*) tarihe meraklı olanlar bilirler.

Kalanını da,  Hitlerin, aslında “sözde” demek gerekir, katliamlarından kaçanlar oluşturmuştur.

Gerçeğinde Rusya’dan kaçanların bahanesi de içeride gördükleri zulümdür.

Yahudiler, oluşturulacak ‘Yeni Devlet’e gitmek istemeyince çözüm ne olacaktır?

Elbette, (suni) zorlamamalarla bulundukları ülkeden kaçmalarının sağlanması.

Rusya’nın bu (Yahudi göçünün) karşılığında ödülü;

İsrail Devleti ve Araplar arasındaki savaşta kullanılmak üzere) yaklaşık elli yılda Ortadoğu devletlerine devasa boyutlarda satılacak silahların geliri olacaktır.

Burada bir not düşülmesi gerekmektedir.

Bu bir İsrail-Arap devletleri savaşı değildir.

Bu; Amerika-Fransa-İngiltere-Almanya ve Rusya ile İslam Devletlerinin savaşı’dır. Biraz araştırıldığında, gerek, 1967; gerek 1973 savaşlarında bu taraflar çok açık görülecektir. Ancak, sermaye medyası bu savaşı,”İsrail-Arap Devletleri Savaşı” olarak belirtmekte ve belirtmeye günümüzde de devam etmektedir. Batı, İslam ülkelerine hiçbir zaman modern silahlar satmamıştır. Satılan silahlar, bir-iki kuşak eski teknolojiye sahip olanlardır.

Elbette bu satışlardaki aslan payı da “İsrail Devleti” fikrini ortaya atan Hristiyan Batının olmuştur.

Yaklaşık 50-60 yıllık süreçte, Batı çıkarları’nın korunması için önceden bir üs olarak  kurulan İsrail Devleti, kurulduğu günden bu yana Hristiyan Batılılar için, altın yumurtlayan tavuktur.

Anlaşılan, Bugünde Mısır ve Suriye örneklerinde görüleceği üzere seçtikleri ve destekledikleri diktatörler aracılığıyla  bir süre daha olmaya devam edecektir.

Irak’ın, İran ve Kuveyt’e saldırtılmasının (teşvik edilmesinin) yanında,

Libya, Suriye ve Mısır’ın, Arap Dünyası’na, “lider” olma hayalleri beslenerek, Müslüman, Müslüman’a kırdırılmakta, hem petrolden kazandıkları servetler silah satılarak ellerinden geri alınmakta, hem de birbirleri ile savaştırılarak, İsrail’in gelişmesi, kök salması, nefes alması sağlanmaktadır.

Bu doğrultuda, Sermaye medyasında, 7/24, en küçük bir  olay bahane edilerek yapılan İslam düşmanlığının arkasında, kendi halklarının ikna edilmesi yatmaktadır.

“Müslümanlar teröristtir! 3-5 yaşındaki kızlarla evlenir! gece karanlığında siz uyurken palalarla kafalarınızı kesmeye gelebilirler. Sakın! Yapılan katliamları, işgalleri görmeyin, bunlara sesinizi çıkarmayın! Biz, işgallerle onları adam etmeye çalışıyoruz!”

İşte Osmanlı yukarıda sayılan nedenlerinde içerisinde olduğu hesaplar yüzünden,

Bir tarafta; İngiltere-Fransa-İtalya- Amerika ve Rusya;

Diğer tarafta, “Dost!” görüntüsü altında Almanya’nın işbirliği ile uzun vadeli ve sistemli bir çalışma sonunda,

Üstelikte, ne ülke, ne de dünya gerçeklerinden habersiz, (25-30 yaş aralığındaki) genç subaylar kullanılarak çayın taşı ile çayın kuşu vurdurulmuştur.

Osmanlı,doğal yollarla, yaşlılıktan, yokluktan yıkılmamıştır, dağılmamıştır.

Osmanlı, Dev bir çınar ağacı misali, topraktan dönemin tüm büyük devletleri tarafından kanırta kanırta sökülerek, sentetik vitaminlerle beslenmek üzere bir saksıya dikilmiştir.

Happy birthday to you!

Acı olanı bu oyuna, “Dost” bildiğimiz Almanya’nın, I. Dünya Savaşı ile  dahil olmasıdır.

Osmanlı Devleti’ne başlamadan,

 “Büyük Devletler nasıl tanımlanmaktadır?  Sorusunun cevabının, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yaşananlarla karşılaştırıldığında ortaya, İbretlik bir tablo! çıktığı görülecektir.

Meraklıları bu ifademizi yazının sonunda değerlendirmek üzere not edebilirler.

“Büyük Devlet” nasıl tanımlanmaktadır?

“Uluslararası Güç” olabilmenin gerekleri;

-Sahip olunan nüfus ve işgücü,

-Ülke coğrafyası,

-Enerji üretimi,

-Bilimsel araştırmalar,

-Silahlanma, sahip olduğu doğal kaynaklar ve askerî harcamalar,

-Yönetim mantığının, Halkın moral değerleriyle uyum sağlamasıve tutarlı-dengeli bir iç ekonomik sistem bu güçlülüğün diğer gerekleridir.

-Kendi çapında da olsa bir güç olamayan ülkelerse, genellikle siyasal ve ideolojik hedefleri olmayan, günübirlik tedbir ve tepkilerle politikalar geliştiren ve başkalarınca yönlendirilmeye müsait yapılara dönüşürler.

-Böylesi ülke ve toplumlar için sürekli bir ‘kimlik’, sorunu vardır.

-Uluslararası platformda güçlü olarak kabullenilen devletler, iç işlerinde de aksaması ve zaafı az bir otorite ve hiyerarşi varlığına sahiptir.

-ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya ve Çin gibi isimler bu türün örnekleri  olarak biliniyorlar.

-Bu devletlerin kendi içlerinde, diğer devletlere oranla daha dengeli ve sarsıntısız ekonomik sistemleri, yerleşik ve kabul gören moral değerleri, toplumun kültürel yapısıyla çelişmeyen hukuk ve eğitim sistemleri, toplumlarıyla gerçek bîr diyalogu sağlayan yönetimleri vardır.

Özetle; Dışarıya karşı görünen güçlülükleri, içte olan güçlülüklerinin bir yansımasıdır. (1)

Devam edecek…

-Osmanlı Devleti, parçalanırken dahi “Büyük Devlet” tanımına girmekte midir? Örneğin, Çağın gereklerine uygun Bilimsel çalışmalar yapılmakta mıdır?

Resim;http://www.expomuseum.com/1855/

(*)  “..İsrail söz konusu olduğunda ise durum daha karmaşıktır. Rusya ile İsrail arasındaki ticaret hacmi yılda bir milyar dolara ulaştı; eski Sovyetler Birliği’nden İsrail’e göçen bir milyondan fazla Rusça konuşan İsrailliden dolayı yakın kültürel işbirliği var; iki ülke helikopterler ve AWACS uçakları gibi askeri araç-gereç üretimi ve bu ürünlerin dünya pazarlarında satışında işbirliği yapıyor; ve her ikisi de Müslüman teröristlerin saldırılarından zarar gördükleri için aralarında bir tür dayanışma duygusu bulunuyor…” “Irak Savaşı Sonrası Ortadoğu”, Derleyen Bülent Aras.İstanbul: Tasam Yayınları, 2004. (Makale; Putin Döneminde Rusya’nın Ortadoğu Politikası. Robert O. Freedman.Sahife, 61 ve devamı)

(1)” Ortadoğu  değişen dengeler“, YUSUF YAZAR, Seha Neşriyat, İstanbul 1989. Sahife;81-dip not (3)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Osmanlı İmparatorluğu dosyası; Osmanlı çağdaşlarından asla geri kalmamıştır. İşte Osmanlı İmalat Sanayisi (4)

Cum Kas 29 , 2013
Önceki Yazı Sonraki Yazı ABD’li Prof. Donald Quataert, Osmanlının,  ekonomik, sosyal ve emek tarihi üzerine uzmanlaşınca, “Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü” İsimli bir kitap yazar ve gerçeklerimizi gözler önüne serer. Aşağıda Osmanlı imalat sektörü hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. İnanıyoruz ki bu bilgiler özellikle üniversitelerde okuyan genç kardeşlerimiz için yararlı […]

Eğitim

↓