Ortadoğu neden kaynıyor? ABD ve Rusya Suriye ve Irak’ı paylaşmak için anlaştı ise, Türkiye… (3)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

İnanırsanız başarırsınız.

I.Dünya Savaşı’nda payına Suriye düşen Fransızların yerini Rusya: Irak/Musul’u midesinde öğüten İngiltere’nin yerini de ABD alacak/almış gözükmektedir.

Gerçeğinde günümüzde dünden ve dünün anlayışından farklı yeni bir durum bulunmamaktadır.

Devletler de, insanlar gibi kendilerini tekrar etmektedir. Çünkü devletler,  onu yönetenlerin şahsında, düşüncelerinde yaşarlar.

Ortadoğu’nun son bin yıllık tarihe bakıldığında: yer, senaryo ve dinamikler ine bakıldığında, önemini aynen koruduğu görülmektedir.

Bin yıl evvel de Hıristiyanlar, karınlarını doyurmak için bu bölgeye sefer yapmışlardır, bugünde…

Gelelim günümüz ve şartlarına.

Bunu, Rusya’nın, öncelikle bizimle ve bölgemizle ilgili yakın ve uzak hedeflerini anlatarak başlayalım.

-“..Karlofça Antlaşması’na (1699) göre Azak Kalesi Rusya’ya bırakılırken, Taganrog’da Ruslar tarafından inşa edilen kalenin varlığı da kabul edildi. Böylece Rusya Karadeniz’e açılmak için sağlam bir üs edinmiş oldu. Osmanlı imparatorluğunun dağılma sürecine girmesinde en önemli dış amillerden birisi de Rusya’nın Deli Petro (1682-1725) liderliğinde güçlü bir tehdit unsuru haline gelmesidir. I. Petro (*), güneydeki denizlere (Akdeniz-Canmehmet) inme siyasetini Rus çarlığının ana amacı olarak uzun vadeli devlet politikası haline getirmişti. (1)

Yukarıdaki bilgi yorumlandığında ve aşağıda da geniş şekilde verdiğimiz bilgi doğrultusunda,  Rusların, uzun vadeli planları arasında Akdeniz’e (sıcak denizlere) inme stratejilerinin olduğudur.

Bugün Rusların Suriye’de olmasının tek ve ana nedeni Suriye’ye kalıcı olarak yerleşerek, orada bir üs sahibi olmalarıdır. Ki: bu şu an gerçekleşmiş, Rusya’nın (uzun vadeli planları doğrultusunda) işi görülmüştür.

Gelelim Amerika’ya:

“Gelmeden “Tarihi gerçekler nasıl çarpılır!” sorusuna bir örnek:

“Barış Konferansı’nda Türk Delegasyonu

Henüz bir barış antlaşması taslağı formüle edilmemiş olmasına rağmen, 17 Haziran 1919 tarihinde bir Türk delegasyonunun Onlar Konseyi’ne katılmasına izin verildi. Delegasyonun başında, 4 Mart tarihinde sadrazamlığa getirilen ve padişahın kayınbiraderi olan Damat Ferit Paşa bulunuyordu.

-Damat Ferit Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun bütünlüğünün korunmasını talep ediyordu. “Çünkü” Diyordu.

-“Bu yekpare bloğun parçalanması Doğu’nun barış ve huzur ortamı için çok zararlı olacaktır.”

Muhtıra, Damat Ferit’in: Osmanlı hükümetinin, İmparatorluğun parçalanmasını ya da muhtelif mandalar altında taksim edilmesi’ni kabul etmeyeceği belirtiliyordu…

-Trakya’da, Edirne’yi korumak amacıyla 1878 Berlin Kongresi’nde belirlenen sınırlara dönülmesi zorunluydu. Kıyı adalar ile Rus ve İran sınırına kadar Musul dahil bütün topraklar Türkiye’ye ait olmalıydı..

Onlar Konseyi’nde bulunanlar (Savaşın galipleri-İşgalciler) kulaklarına inanamıyorlardı.

(ABD Başkanı) Wilson, “ömrümde bundan daha aptalca bir şey duymadım,” derken, Lloyd George Türk delegasyonu ve muhtırası için ‘iyi espri’ ifadesini kullanıyor ve gösterinin ‘Türkler’in siyasi kabiliyetsizliğinin en iyi kanıtı olduğu yorumunu yapıyordu. (2)

Ve Amerika’nın Musul sevdası ile bunun nedenine:

Sykes-Picot Anlaşmasında,Irak’ın kuzeyi Fransız nüfuz bölgesi olarak tanımlandığı için, İngiltere Musul petrolünün çıkarılması ve işletilmesinde Fransa’nın da imtiyaz sahibi olmasını garanti etmiş ve bu garanti karşılığında Fransa Musul’un İngiltere tarafından işgalini kabullenmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri ise, Ortadoğu’da İngiltere ve Fransa tarafından nüfuz bölgeleri oluşturulmasına karşı çıkmamakla birlikte, özellikle petrole ilişkin ticari faaliyetlere müdahale edilmemesini ve Amerika’nın bu yöndeki girişimlerinin engellenmemesini istemiştir.

Amerikan firması Standart Oil of Newyork Secony),1919 yılında iki mühendisini Irak’a petrol aramak üzere göndermiştir. Bunlardan birisi yazdığı mektupta (Fromkin, D., 1989, sahife: 534): “… pasta o kadar büyük ki, bunun Amerika’ya ait olması için her şey yapılmalıdır. Şeklinde görüşlerini belirtmiştir. (3)

Ruslardan ve Amerikalılardan -beklentilerinden- ne anladık?

a)Rusların derdi: Akdeniz’e inmek,

b)Amerikalıların derdi: Musul/Petrol pastası o kadar büyük ki,   …bunun Amerika’ya ait olması için her şey yapılmalıdır.IŞİD’in kurulmasının arka planında bu beklentiler vardır.

Amerika ve Rusya pencerelerinden bakıldığında anlaşılmayan bir şey kalmış mıdır?

-Sanmıyoruz.

Gelelim Türkiyemize

www.canmehmet.com

Devam edecek….

Musul ve Kerkük sözlerini işitince yüreğinde bir sızı hissetmeyen var mıdır?

-Bakalım, Kerkük bölgesi bizim için ne ifade ediyor ve ne için Mısak-ı Milli/ Milli yemin edilirken bu bölgeler üzerine Osmanlı Meclisi yemin üzerine yemin etmiş?

yıktılar kalamızı
sürdüler balamızı
daha can boğazdayken
çektiler salamızı

ah kerkük yüz ak kerkük
her zaman yüz ak kerkük
ölseydim düşmeseydim
men sennen uzak kerkük

elinde yâd elinde
öt bülbül yâd elinde
bir diyar mezar olsun
kalmasın yâd elinde

can kerkük canan kerkük
her söze kanan kerkük
kalıpdı yardan uzak
mum kimin yanan Kerkük

Resim:web ortamından alınmıştır.

(*) Petro ve hedefleri için bakınız:  http://www.canmehmet.com/car-i-petronun-1725-yilinda-yazdigi-vasiyetnamesi-ve-vasiyetnamenin-nato-ile-ilgisi.html

(1)(daha fazlası için bakınız: http://www.academia.edu/11635958/Karadenizde_Osmanl%C4%B1_Hakimiyeti_ve_Rusyan%C4%B1n_S%C4%B1cak_Denizlere_%C4%B0nme_M%C3%BCcadelesi_Ottoman_Domination_in_the_Black_Sea_and_Russias_Struggle_to_Attainment_the_Warm_Seas

(2) Daha fazlası ve kaynaklar için bakınız:  http://www.canmehmet.com/sevr-taslagi-hedef-saptirmaydi-amac-bize-olumu-gosterip-sitmaya-razi-etmekti-ettiler-mi-son.html

(3) SEVR’E GİDEN YOL, AHMET HURŞİT TOLON. Sahife: 144. (I. Baskı: Atatürk Araştırma Merkezi 2004) Daha fazlası için bakınız: http://www.canmehmet.com/sevr-iddiasi-italyan-ingiliz-entrikasi-sonucu-musul-resmen-kaybedilir-ve-sampanyalar-patlatilir-7.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Rusya, “Akdeniz göründü!” ABD, “Musul, yaklaşıyoruz usul usul!” Türkiye, Yemin ettim bir kere! (4)

Per Eki 20 , 2016
Önceki Yazı Sonraki Yazı   Meraklıları, Misak-ı Milli’yi bilirler de, onun öncüsü, 23 Haziran 1919 Kararlarını fazla bilmezler.  Osmanlı Meclis-i Mebusanı, 23 Haziran 1919’da olası barış görüşmeleri için o günün şartlarına göre kırmızı çizgileri, olmazsa olmazları belirler. Bu kararları öğrenmeden, 28 Ocak 1920 Misak-ı Milli, Osmanlı Meclisi kararlarını anlamak kolay […]

Eğitim

↓