Neden bilgi toplumu olamıyoruz? Veri, bilgi, bilişim, iletişim (2)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Gelişmek, ancak; mevcut bir bilgiden ihtiyaç duyulan bilgiyi üretmekle mümkündür.

Verimli bir tartışma için öncelikle tartışma konusu açık olarak tanımlanarak ortaya konulmalıdır. Ki, hatalı teşhisle, hastasını tedavi yerine öldüren hekim duruma düşülmesin.

Bilgiyi tanımlamak için sırası ile, Veri, data, enformasyon, bilgi/knowledge, bilişim ve iletişimi açıklamamız gerekecektir.

Veri ; Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, done. Veya bir gözlem ve deneye dayalı araştırmadan elde edilen sonuç.

Enformasyon; Danışma, tanıtma; haber alma, haber verme, haberleşme: Bilgi / knowlodge; İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek.

Bilgi, malumat; öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: insan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf; felsefe genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler; bilim: Bilişim, kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Bilişim; “İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.

İletişim; Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon; teknik Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon: (1)

Konuyu biraz daha açalım;

Veri (Data) ; Ham olarak elde bulunan işlenmemiş nesnel gerçeklerdir. Çoğu kez kendi başlarına bir anlam ifade etmemektedirler. Veriyi veri olarak sakladığımızda bize hiçbir katma değer sağlamamaktadır.

Enformasyon (information) ; Düzenlenmiş veri olarak tanımlanabilir. Veriden çok daha zengin bir içeriğe sahip olan enformasyon, karar alımına destek olmak amacıyla verilerin analiz edilerek işlenip anlamlı bir biçime dönüştürülmüş halidir. Enformasyon mesajı alan kişinin daha seri karar alabilmesini algılamasının değişmesini ve yargısı üzerinde etki yapmayı hedefler.

Bilgi (Knowledge) ; Özel bir amaca yönelik olarak bilgilerin çeşitli analiz, sınıflama ve gruplama işlemlerinden geçirilerek, ileri zaman diliminde kullanıma hazır hale getirilme işlemidir. Kişisel anlamda düzenlenmiş enformasyondur. Örneğin karar alımını etkilemek için düzenlenmiş raporlar tablolar, bildiriler, v.b. birer bilgidir. Bu düzenlenmiş bilgiler basılı olarak veya elektronik ortamlarda saklanarak herkesin kullanabileceği bir hale getirilebilir.

Enformasyon nasıl veriden türetiliyorsa bilgi de enformasyondan türetilmektedir. Yalnız bilgi, veri ve enformasyondan farklı olarak kişiye göre farklı yorumlar taşır ve eyleme daha yakındır. Sahip olduğumuz bilgiyle karar verebilir ve bilgiyi eyleme dönüştürebiliriz.

Bilgiden yararlanabilmek; Organizasyonlarda gerek duyulan bilginin, organizasyonun rekabet gücünü artırabilir hale gelebilmesi için akılcı yenilikçi yaratıcı bilgi paylaşımını ön plana çıkaran bir kurum kültürü gereklidir.

Bu da, bilgiye ve insana yapılan yatırımın en kazançlı yatırım olduğunun bilincinde olan yöneticilerle gerçekleştirilir. Aksi halde teknoloji ve süreçler ne kadar gelişmiş olursa olsun, artık 21. Yüzyılda stratejik bir önem taşıyan bilgiden kaynaklanan rekabet üstünlüğüne sağlanamayacaktır. (2)

İnternet, “İnternet geleceğin yaşamıdır..”

İnternet, yaşamın kendisi midir, yoksa gelecekteki yaşamımızda etkisi olan bir araç mıdır?

“bu bir araçtır” diyorsak, “peki ne yapıyor” dediğimizde, aslında yaptığı şeyin, o aracın bilgi dediğimiz nesnenin iletilmesi için bir araç olduğunu da hemen arkasından söylememiz gerekiyor.

Buradan giderek demek ki, aslında bilgisayar dediğimiz şey de olsun, internet dediğimiz iletişim aracı da olsun, bunlar birer araç.

Asıl amaç, asıl önemli olan şey bilgi.

Bilgi toplumu dediğimiz zaman ne anlıyoruz?

Bir toplumun bireyleri bilgiden yararlanıyor, bilgiyi kullanıyorsa onlar bilgi toplumudur.

Genel manaları ile toparlamak gerekirse;

Veri; bir muhakemenin temeli olan ana öğe,

Enformasyon; Haber alma, haber verme, haberleşme:

Bilgi; İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.

Bilişim; Bilginin akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.

İletişim; Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme,

Yukarıda verilenleri daha basit olarak örneklersek;

Tarladaki pamuk ; Veri,

Pamuğun dokumaya için hazır ( ip haline) getirilmesine, Data,

Dokumaya hazır hale gelen iplerin (kullanılacak yere; ihtiyaçlara göre) fabrikalarda kumaş ve giysi olarak hazırlanmasına, Bilgi diyebiliriz.

Yukarıda kaynağı gösterilerek yapılan alıntılardan bir sonuca giderek verdiğimiz bu örnek, bilgi, aldığımız tanımlarda veri olmaktadır.

Burada en önemli olanın, (kumaş halindeki) bilginin, kişinin ihtiyaçlarına ve şartlarına göre, (Terzi elinde yapılan takım elbise gibi) özel olarak, işlenmesi, hazırlanmasıdır…

Bu nedenle çocuklarımıza terziliği, verilen bir kumaştan kendisine özgü bir elbise yapmasını öğretmemiz önem kazanmaktadır. Birilerini, hatta bizi taklit etmelerini değil…

Onlar, önceden belirli amaçlara göre hazırlanmış tek tip (bilgi) elbiselerle robot haline getirilmemelidir…

Devam edecek…

Resim;harftamircisi.com

(1) TDK.

(2) Diyadinnet,

(3) Bilgi Toplumu ve Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Atatürk'ün mal varlığı ve vasiyeti

Paz Mar 6 , 2011
Önceki Yazı Sonraki Yazı Atatürk’ün mal varlığının iki kaynağı vardır. Biri, Hindistan’dan Millî Mücadeleye yardım için Atatürk’ün şahsına gönderilen paradır. «Hindistan’dan gönderilen paranın 500- 600. 000 lira civarında bulunduğu sanılıyor. Atatürk, bu paranın 500. 000 lirasını Büyük Taarruzdan önce, maliyenin karşılayamadığı bazı özel giderler için Garp Cephesi Kumandanlığı emrine vermişti. […]

Eğitim

↓