Modern Haçlılar demokratikleştirerek öldürmüyor, süründürüyorlar (2)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Kendimizi en doğru olarak düşmanımızın gözünden görebiliriz. Fransa Sarayı’nın tarihçilerinin yazdığı ve Osmanlıyı 1566 yılına kadar anlatan 1’inci bölümü, 1783’de, Kralın izni ile Fransa Tarih Üniversitesi tarafından yayınlanır. İçerikte can alıcı bir soru vardır. “Osmanlı beyliğinin, kurulduğu dönemde kendisiyle ayni şartlara ve tabana sahip diğer beylikler arasından sivrilmesindeki faktörler nedir? Osmanlı imparatorluğu, bir sınır beyliğinden İslam dünyasının en güçlü devleti haline nasıl gelmiştir? (1) Bu sorunun cevabını bizim tarihçilerimizden de, merak eden ve bulanlar olmuş mudur?

Ünlü filozof İbn-i Haldun’un meşhur teorisine göre; “devletler de insanlar gibi doğar, gelişir ve ölürler. “

İlim insanlarına ve siyasetçilere burada düşen görev, devletlerin yükselme ve geriye gidiş sebeplerini doğru analiz etmek ve onları ikinci kez aynı çukura düşmemeleri konusunda uyarmaktır.

Düşünebilen devlet adamları ve liderlerin, insanlığın geleceği ile ilgili olarak tek ana hedefi olmalıdır.

Diğerlerine zulmetmenin yerine, birlikte üretmek, paylaşmak ve yardımlaşmak…

Güven ve adaletin olmadığı bir ortam hiç kimse için yaşanılır bir yer değildir.

İnsanın gelişmesinin nedenlerinden birisi de, onun hırslı bir yapıya sahip olmasıdır.

Bunu açık denizdeki rüzgâra benzetebiliriz.

Ancak, yeteri kadarı size hız vermekte, fazlası, eğer, onu yönetemiyorsanız, sizinle birlikte gemiyi ve içerisindekileri batırabilmektedir.

Tarih, bu manada aşırı hırslı liderlerin, kendisi ile birlikte milyonlarca insanın yok olmasına birçok örnek sunmaktadır.

Tarih, ilk planda tüm taraflarının onaylayacağı bir cevabını veremese de, yıkım için bir noktaya işaret etmektedir.

İnsanların aşırı hırs ve bencillikleri onların sonunu hazırlamaktadır.

.

Ve Osmanlıdan kuruluşundan başlayarak uzun bir tarih yolculuğuna çıkıyoruz.

Açıklamalarda Osmanlı ruhunu anladığımız zaman, Osmanlı (gerçeğinde İslam) Düşmanlığının altında yatan nedenler de anlaşılmış olacaktır.

Haçlılar, (İslam) Osmanlı çatışmasını da, sömürgelerinde yaptığı strateji değişikliği gibi modernleştirilerek! Yönünü,

Gerçeğinde Türk olan Osmanlıyı, yeni kuşaklara farklı bir millet, ırk olarak telakki ederek, “Türk-Osmanlı düşmanlığı!” şeklinde mi kanalize etmektedirler?

Hayali, “Türk-Osmanlı düşmanlığı” ile amaçlanan nelerdir?

Ve Fransız tarihçiler sorgulamaktadır?

-“Osmanlı Beyliği’nin, kurulduğu dönemde kendisiyle ayni şartlara ve tabana sahip diğer beylikler arasından sivrilmesindeki faktörler nedir?”

-“Osmanlı imparatorluğu, bir sınır beyliğinden İslam dünyasının en güçlü devleti haline nasıl gelmiştir?”

Türkler tarihte birçok devlet kurmuştur. Bunları konuya girmeden evvel çok özet olarak verirsek;

Orta Çağ’da kurulan Türk devletleri

Göktürk Kağanlığı M.S.552 M.S.582. Ömrü, 30 Yıl.

Doğu Göktürk Kağanlığı M.S.583 M.S.630. Ömrü, 47 yıl

Batı Göktürk Kağanlığı M.S.583 M.S.657. Ömrü, 74 yıl

Toharistan Yabguluğu M.S.630 M.S.700. Ömrü, 70 Yıl

Hazar İmparatorluğu M.S.630 M.S.965. Ömrü, 335 yıl

İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı M.S.681 M.S.744. Ömrü, 63 Yıl

Türgişler M.S.717 M.S.766. Ömrü, 49 yıl

Uygur Kağanlığı M.S.744 M.S.840. Ömrü, 96 Yıl

Karluklar M.S.766 M.S.840. Ömrü,74 Yıl.

İslamiyet Sonrası Dönem

Karahanlı Devleti 840-1042.Tarihte İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti. Ömrü, 202 yıl

Peçenekler 860-1091. Ömrü, 231 Yıl

Kıpçaklar 9-13.asır ya da Kumanlar. Ömrü, 300 yıldan fazla

Şirvanşahlar 861-1538 Bugünkü Azerbaycan’da. Ömrü, 400 yıl

“8 ve 9. y.y. Oğuz boylarının gruplar halinde bölgeye gelmeleri ile devam etmiş ve 9.y.y. sonlarında Azerbaycan tamamen Türklerle meskun hale gelmiştir. Azerbaycan’da Türklerin tam hakimiyeti ise Selçuklular ile başlar. Azerbaycan’da Şirvanşahlar’ın hakimiyeti yaklaşık 4 y.y. boyunca devam etmiş ve 1551 yılında son bulmuştur.” (2)

Kansu Uygur Krallığı 905-1226. Ömrü, 321 Yıl

Karahoca Uygur Krallığı 911-1368 Bugünkü Doğu Türkistan) Ömrü, 457 yıl

Salariler 941-981 Bugünkü Azerbaycan’da. Ömrü, 40 yıl

Revvadiler 981-1040 Bugünkü Azerbaycan’da. Ömrü, 59 yıl

Oğuz Yabguluğu 950-1040. Ömrü, 90 yıl

Gazne Devleti 962-1187 Samaniler’in memlûklerinden. Ömrü, 225 yıl

Büyük Selçuklu Devleti 1037-1194 Selçuklular, Ömrü, l57 yıl

Doğu Karahanlılar 1042-1211. Ömrü, 169 yıl

Batı Karahanlılar 1042-1212. Ömrü, 170 yıl

Suriye Selçukluları 1092-1117. Ömrü, 25 yıl

Anadolu Selçukluları 1092-1243. (Rum Selçukluları olarak ta bilinir) Ömrü, l5l yıl

Kirman Selçukluları 1092-1230. Ömrü, 138 yıl

Harezmşahlar Devleti 1097-1231. Ömrü, 134 yıl

Böriler 1117-1154 ya da Suriye Atabeyliği, Ömrü, 37 yıl

Zengiler 1127-1259 Musul, Halep Atabeylikleri, Ömrü, 132 yıl

İl-Denizliler 1146-1225 ya da Azerbaycan Atabeyliği, Ömrü, 79 yıl

Erbil Beyliği 1146-1232 ya da Erbil Beyliği, Ömrü, 86 yıl

Salgurlular 1147-1284 ya da Fars Atabeyliği, Ömrü, 137 yıl

Irak Selçukluları 1157-1194. Ömrü, 37 yıl

Köle Hanedanı 1206-1290. Ömrü, 84 yıl

Delhi Sultanlığı (1206-1526) Ömrü,320 yıl

Karluk Devleti 1212-1300 Karahanlıların devamı. Ömrü, 88 yıl

I. Dönem Anadolu Beylikleri

Mengüçlü Beyliği 1072-1277, Ömrü, 205 yıl

Çaka Beyliği 1081-1098. Ömrü, 17 yıl

Dilmaçoğulları Beyliği 1085-1192. Ömrü, 107 yıl

Çubukoğulları Beyliği 1085-1092. Ömrü, 7 yıl

Danişmendli Beyliği 1092-1202. Ömrü, 110 yıl

Saltuklu Beyliği 1092-1202. Ömrü, 110 yıl

İnaloğulları Beyliği 1098-1183. Ömrü, 85 yıl

Ahlatşahlar Beyliği 1100-1207. Ömrü, 107 yıl

Artuklular 1102-1408. Ömrü, 306 yıl

Çobanoğulları 1227-1309. Ömrü, 82 yıl

Moğol İstilası Sonrası Dönem

Bahri Hanedanı 1250-1389. Memlûk Sultanlığı, Ömrü, 139 yıl

Haleci Hanedanı 1290-1321. Ömrü, 31 yıl

Delhi Sultanlığı (1206-1526), Ömrü,320 yıl

Basarab Hanedanı 1310-1627, Ömrü, 317 yıl

Tuğluk Hanedanı 1321-1398. Ömrü, 77 yıl

Delhi Sultanlığı (1206-1290) Ömrü, 84 yıl

Akkoyunlular 1350-1507. Ömrü, 157 yıl

Karakoyunlular 1380-1469. Ömrü, 89 yıl

Timur İmparatorluğu 1370-1507 (Türkleşmiş Moğollar). Ömrü, 137 yıl

Safeviler 1502-1736, Ömrü, 238 yıl

Afşar Hanedanı 1736-1802 Türkmenler. Ömrü, 66 yıl

Bakü Hanlığı 1747-1806 Azerbaycan’da. Ömrü, 59 yıl

Kaçar Hanedanı 1781-1925 Türkmenler, Ömrü, 144 yıl

II. Dönem Anadolu Beylikleri

Karamanoğulları 1256-1483, Ömrü, 227 yıl

İnançoğulları Beyliği 1261-1368, Ömrü, 107 yıl

Sâhipataoğulları Beyliği 1275-1342, Ömrü, 67 yıl

Pervaneoğulları Beyliği 1277-1322, Ömrü, 45 yıl

Tacettinoğulları Beyliği 1303-1415, Ömrü, 112 yıl

Alaiye Beyliği 1293-1421, Ömrü, 128 yıl

Eşrefoğulları 1280-1326, Ömrü, 46 yıl

Menteşeoğulları Beyliği 1280-1424, Ömrü, 144 yıl

Dobruca Beyliği 1281-1299 Dobruca, Ömrü, 18 yıl

Karesioğulları 1297-1360, Ömrü, 63 yıl

Candaroğulları Beyliği 1299-1462, Ömrü, 163 yıl

Osmanlı Devleti 1299-1922, Kayı Boy Beyliği olarak Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı, 1299’da istiklaline kavuştu. Tarihteki en büyük Türk-İslam devleti. Ömrü, 623 yıl

Germiyanoğulları Beyliği 1300-1423, Ömrü, 123 yıl

Hamitoğulları Beyliği 1301-1423, Ömrü, 122 yıl

Saruhanoğulları 1302-1410, Ömrü, 108 yıl

Aydınoğulları 1308-1426, Ömrü, 118 yıl

Tekeoğulları 1321-1390, Ömrü, 69 yıl

Dulkadiroğulları 1339-1521, Ömrü, 182 yıl

Ramazanoğulları 1325-1608, Ömrü, 283 yıl

Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398, Ömrü, 17 yıl

Osmanlı kuruluş felsefesi ile devam edecek….

(1) “Başlangıçtan 1566’ya kadar Osmanlı İmparatorluğu tarihi”. 1783 Yılında Kralın onayı ve imtiyazı ile yayımlanmıştır. Paris / FRANSA, yayıma Hazırlayan: Histoire Üniversitesi Tarih Kurumu.

(2) www.azerbaycankulder.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

İnsan kendi yerine cinayet ve sömürü araçlarını geliştirmektedir.(3)

Cum May 6 , 2011
Önceki Yazı Sonraki Yazı İngilizler ve Fransızlar, Türklerin –Osmanlıların- başarılarının nedenini bulmak için uzun araştırmalar yapan ve bunun şifreleri çözen iki millettir. Türkler son 15 asırda, 78 devlet kurmuş; bunların 9’u İslam öncesi, 69’u Müslüman olmalarından sonradır. Bunlardan; Çubukoğulları Beyliği 7 yıl, Osmanlı, 623 yıl hüküm sürmüştür. Batının merakı; İkinci […]

Eğitim

↓