Milli Mücadele gerçeği; Araplar mı bizi arkadan mı vurdu biz mi onları yarı yolda…(1)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

 

Tarih, (ders alındığı sürece) aydınlık yarınların hazırlayıcısıdır.
Tarih, (ders alındığı sürece) aydınlık yarınların hazırlayıcısıdır.

 

Kazım Karabekir Paşa’nın Mustafa Kemal ve Hilafet ile ilgili çarpıcı bir tespiti ile başlarken, bu dizi bittiğinde görülecek olan şudur; Milli Mücadele’nin (Roman anlayışı) Resmi tarih anlatımı ile nerede ise bir ilgisi yoktur. Mücadeleye katkı sağlayanların ve yaşananların üzeri koyu bir sis perdesi ile örtülmüştür.

Bizler bu (gerçek olmayan) Tarih anlayışı ile ne kendimize doğru bir gelecek kurabiliriz, ne de bu coğrafyada uzun ömürlü ve (tam) bağımsız yaşayabiliriz.

Dünyanın geldiği noktada, (İşgalci) sömürge ve sömürgecilik anlayışı yerini, (Masraf ederek) savaşarak değil (yerinde) ürettirerek (sömürge ülkeleri ile yapılan anlaşmalarla “çevresini, hammaddesini, emeğini” kullanarak)  kazanmaktır.

İnsanlar, düşünerek, şartlarının- konumlarının farkında olabilen varlıklardır.

Birinci Dünya Savaşı, resmi olarak 12 Kasım 1918’de sonlandırılmıştır.

Ancak, bu savaştan mağlup olarak çıkacak Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili alınacak kararlar, savaşın bitmesine yaklaşık on ay evvel,

-5 Ocak 1918’ de, dönemin Büyük Devletleri’nden İngiltere’nin Başbakanı Lloyd George tarafından,  İşçi Sendikaları Kongresinde;

-8 Ocak 1918’de ise, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Woodrow Wilson tarafından Kongre’de yaptığı (ileride Wilson ilkeleri olarak anılacak) konuşmasında (Amerika Birleşik Devletleri’nin, I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmasını istediği  “Yeni Dünya Düzeni” ile ilişkin görüşleri arasında yine çok açık olarak ifade edilir.

Savaş henüz bitmeden, Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceği ile ilgili, 5 ve 8 Ocak 1918’de İngiltere ve ABD Başkentlerinde açıklananlar nelerdir?

-Birinci Dünya Savaşı resmi olarak, 12 Kasım 1918’de sonlandırılmıştır.  Ancak, bundan yaklaşık olarak 10 ay önce; İngiltere ve ABD’de “Yeni Dünya Düzeni” ile  ilgili çok önemli açıklamalarda bulunurlar. İngiltere Başbakan Lloyd George, 5 Ocak 1918’ deki, İşçi Sendikaları Kongresinde;

-“..Türkiye’yi başkentinden veya ırkça hakim unsuru Türk olan Küçük Asya ve Trakya’nın verimli topraklarından mahrum etmek için savaşmıyoruz. Biz, Akdeniz ve Karadeniz arasındaki deniz trafiği uluslararasılaşmış ve yansızlaşmış olmak kaydıyla, başkenti İstanbul ile birlikte Türk ırkının anayurdunda Türk devletinin varlığını sürdürmesine karşı değiliz…

Bu tarihten üç gün sonra, 8 Ocak 1918’de, ABD Başkanı  Wilson;

-“…Osmanlı Devleti’nin Türk olan kısımlarında egemenliği sağlanacak, Türk olmayan milletlere kendi geleceklerini tayin hakkı tanınacak, Boğazlar uluslararası trafiğe açık olacak ve uluslararası denetim altında tutulacak.”(1) der.

Bu noktada bir soru sorarak Kazım Karabekir Paşa’ya kulak verelim;

Kâzım Karabekir’e göre, Halife olmayı arzu eden ve her yerde ona göre konuşmalar yapan M.Kemal Paşa, bu sırada Ankara’dan Meclis İkinci Reisi Ali Fuad Paşa’nın gönderdiği, Gazi’nin geçen yıl millete verdiği söz mucibince bir tarafa çekilmesi şartıyla kendisine bir saray ve ayda onbin lira tahsisat verilmesi hakkındaki takrir (önerge) ile ilgili şifreli telgrafı ile dir.

Hilafeti uhdesine almayı umarken bu tavsiye ona pek acı gelmiştir.

Karabekir, “Hilafet ve saltanatı almak için koyu bir mümin çehresiyle minberlere kadar çıkıp, hutbeler okumak, Muvaffak olamayınca bizzat medh ve sena edilen mukaddesata dil uzatmak ve bunları alt-üst etmek üzere bir tek adamlığa çıkmak gibi iki tehlikeli ifratın birinden diğerine atlamak, herkesin yapabileceği bir iş değildi. Fakat bu felaha doğru bir gidiş ‘de sayılmazdı. Mustafa Kemal Paşanın çıkamadığı bu makamı yıkmak kararını vermiş ve fiiliyata da geçmiş olduğuna şüphem kalmadı’ der (2-3)

Bu noktada iki önemli konuyu ileride açmak üzere not edersek;

-Birincisi; Kazım Karabekir Paşa’ya ve o günün olaylarına göre, “Hilafeti Mustafa Kemal Paşa kaldırdı” görüşü tartışmalıdır.  Nedeni, İngiliz Diplomat Wilfred S. Blunt tarafından 1882’de Kahire yazılan “İslam’ın Geleceği” isimli eserinde açıklanmış olmasıdır. (4)

-İkincisi; İngiltere başbakanı tarafından 5 Ocak 1918’de açıklanan;

-“…başkenti İstanbul ile birlikte Türk ırkının anayurdunda Türk devletinin varlığını sürdürmesine karşı değiliz…

İfadesi de (O günün şartları için söylenmiş olmasıdır.) Nedeni;

“…Osmanlının merkez topraklarında yer alacak devletin İstanbul’u bünyesinde bulundurup bulundurmayacağı ve İstanbul’un statüsü de tartışılmıştır. İstanbulsuz ve küçük bir devlet batılılara daha uygun düşmektedir. Hind müslümanlarının bu konuda da talepleri olmuştur. İstanbul’un merkez devletin arazisinde bulunmaması onun gücünü zaafa uğratabileceği gibi, devletin sürekliliğini de haleldar edecektir.

Îngiltere başbakanının açıklamasında, Türklerin İstanbul’dan mahrum edilmeyeceği belirtilmekle birlikte, İstanbul’un bu devletin sınırları içinde bulunsa bile, başkent olmaması, Anadolu’da Bursa veya Ankara’nın başkent yapılması görüşü İngiltere Hariciye Nazırı Lord Kurzon (5) tarafından ifade edilmiştir. (6)

Görüldüğü gibi, çok önceden planlanan düşünceler, süreç içerisinde ve ancak, olaylar ve şartlar olgunlaştığında, yaldızlı (aldatıcı) söylemler yerini acı-gerçek (düşüncelere)  uygulamalara bırakmıştır.

Bunun en çarpıcı örneği Mustafa Kemal Paşa’nın, Hanedanlık ve Hilafet konusundaki uygulamalarıdır.

Yeni Devlet’in kurulması ve yönetiminin, kendi ve ekibinin kontrolüne geçesiye kadar, Mustafa Kemal Paşa, Hanedanlığın ve Hilafetin korunmasında en büyük savunucu-destekçi ve teminatı olmasıdır.

 

Devam edecek…

Araplar mı bizi hayal kırıklığına uğrattı biz mi Arapları ( Veya Tüm İslam Alemini?) yarı yolda bıraktık?

 

Resim; http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-secilirse-frak-giymeyecek-haberi-95197

Kaynaklar;

(1) Kaynaklar  ve daha fazlası için bakınız;  http://www.canmehmet.com/amerika-ve-ingiltere-yeni-devlet-olusumuna-hangi-anlayisla-ve-ne-zaman-dahil-oldular-7.html

(2) Kâzım Karabekir Paşaların Kavgası. (Yayına haz. İsmet Bozdağ) İstanbul 1991. Sf. 204,206

(3) “Derin Tarih” Dergisi yayınlarından; İSTİKLÂL SAVAŞININ ÖRTÜLEN TARİHİ, D. Mehmet Doğan, DÎN ADAMLARI VE ŞEYH SENUSI NASIL ALDATILDI? (Alıntı, (2) bu esere aittir)

(4) Kaynaklar ve daha fazlası için bakınız;http://www.canmehmet.com/turkiye-korlerinden-degil-koklerinden-beslenerek-tekrar-dunya-devleti-olacaktir-napolyon-neden-muslumanlarin-halifesi-olmak-istedi-son.html

(5) Lord Kürzon (Lord George Curzon, 1859-1925) Birinci Dünya Harbi’nin ikinci döneminde İngiltere Hariciye nazırı. 1922’de Loyt Corc’un başbakanlıktan istifasına rağmen, yeni kabinede görevine devam etti, Lozan Konferansı’nda tayin edici rol oynadı.

(6) Lord Kinros: Atatürk-Bir Milletin Yeniden Doğuşu. (Çev. N. Sander). 8. Bs. İstanbul 1981. Sf. 226 (Alıntı; “Derin tarih” yayınlarından; İSTİKLÂL SAVAŞININ ÖRTÜLEN TARİHİ, D. Mehmet Doğan, DÎN ADAMLARI VE ŞEYH SENUSI NASIL ALDATILDI?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Milli Mücadele gerçeği; “Araplar bizi arkadan vurdular!” İddiası görüleceği gibi boştur. (2)

Çar Kas 19 , 2014
Önceki Yazı Sonraki Yazı   Milli Mücadele’de bir başarı elde edilmişse bu sadece Türkler, Kürtler, Araplar’a değil, tüm İslam Âlemi’ne aittir. Bu gerçeğin üzeri, başarıyı, “Tek kişi”ye indirgemek amacı ile olsa gerek, örtülmüş ve zaman içerisinde unutturularak, bu uğurda; can, kan ve mal vermiş nice Müslümanlar küstürülmekle kalmamış, yaşadıkları büyük […]

Eğitim

↓