Kimliklerimizin Nasıl Oluştuğunun Farkında mıyız (2)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

 

 

Para, Cinsiyet ve İktidar” sözlerini duyduğumuzda, bunlara hangi anlamları yükleriz? Yüklediğimiz anlamlar; “ailemizden, çevremizden ve okuldan öğrendiklerimizin toplamı” mıdır ?

“Kimlik”, genel ifadesi ile “toplumsal bir varlık olarak insanın, nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü” (1) olarak tanımlanmaktadır. Tanımlanmaktadır da… Bu nitelik ve özellikler nasıl oluşmakta, oluşturulmakta veya dayatılmaktadır?

“Kimlik”, sadece bir insana özgü değildir. Toplumların, milletlerin de (Kollektif Bellek – Ulusal Kimlik – Etnik ve Dinsel Aidiyet) (*) ortak kimliği vardır.

* * *

Yeni Doğmuş Bir Bebekte Kimlik Oluşumu

Kimlik, (Tarihsel ve Psiko-Sosyal) bir veri bankasının üzerine inşa edilmektedir. Kimlikleri değiştirmek için, insanın özelliklerini oluşturan değerlerin (tarihinin ve değerlerinin) değiştirilmesi gereklidir.

Bu noktada bir ilim insanının yazdıklarına yer verirken, yorumunu okuyanlara bırakıyoruz :

“…Son yıllarda Cumhuriyet Türkiyesi’nin üstünden atlayıp ve yüzyıl öncesinden geriye doğru giderek kimlik arama girişimlerinin, dolayısıyla din ekseninde oluşturulmaya çalışılan bir üstkimlik girişiminin ne denli yapay ve zorlayıcı bir arayış olduğu böyle bir çalışmayla ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz, dini aidiyet, kimliğin bir parçası olabilir. Ancak onca devrim ve evrimlerden sonra, Bilgin’in bu kitabından çıkardığımız sonuç gereği, inşa edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yerine Osmanlı Özlemi yaratmanın ne denli ideolojik bir kimlik inşa etme anlamına geleceğini, tarihsel akışın aksi yönünde gideceğini ve Cumhuriyet Türkiyesi’nde elde edilmiş kazanımlara ters geleceğini unutmamak gereklidir.” (2)

* * *

Hepimiz bir şeye inanır ve ibadet ederiz.

Bu para da olabilir; cinsiyet, iktidar veya yaratıcı da.

Peki, neye ve neden ibadet ettiğimizi hiç düşündük mü ?

Veya ibadet ettiklerimizin (değer verdiklerimizin) bize neler sağladığını ?

İnsanı (kimliğini); önceliği verdiğinde / değer verdiğinde (nesnede / kişide / inançta) görebilirsiniz.

* * *

“Ey İnsan, Kendini Tanı (Bil) !”

Kendini tanımamış, anlamlandıramamış bir insanın, çevresini anlamlandırması mümkün müdür ?

Peki, insan kendisini – kimliğini nasıl tanıyacak ? Bakınız bu konuda Yunus Emre ne demektedir :

İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin

Ya nice okumaktır.

Demek ki, insanı kendisini tanıması, bilgi edinmesine ve bilgiyi işlemesine bağlıdır.

* * *

Bitirirken…

Para, Cinsiyet ve İktidar”, bize ne ifade etmektedir ?

Değerlerimiz, ilkelerimiz (karakterimiz); yaşamımızda bize nelere izin vermekte veya engel olmaktadır ?

Sonsöz:

Kendisini / kişiliğini ve yeteneklerini öğrenememiş birisinin, huzurlu ve mutlu bir yaşama sahip olması mümkün değildir.

www.canmehmet.com

Resim : Tarafımızdan düzenlenmiştir.

Açıklama ve Kaynaklar :

(*) Kimlik İnşası. Nuri Bilgin. Aşina Kitaplar, Ankara, 2007. s.329.

(1) Türk Dil Kurumu.

(2) Geçmişi Güncelleştirmek. Salih Özbaran. s.115. (Yazarın alıntı kaynağı : “Kimlikler Basit Birer Etiket Değildir”. Kimlik İnşası. Nuri Bilgin. Aşina Kitaplar, Ankara, 2007. s.329).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

“Anayasa Değiştirilemez !” Diyenler : Avrupa Birliği’ne Girersek, Anayasa'nın Değişeceğini Bilmiyorlar mı?

Pts Mar 12 , 2018
Önceki Yazı Sonraki Yazı     Cumhuriyet yönetimlerinde Halk, dilediğinde Anayasayı değiştirebilir. Buna engel olabilecek bir güç yoktur. Ancak Halk, mevcut Anayasa ile özgür; hukukun üstünlüğü ile adaletin sağlandığına inanıyor, inanç hürriyetine sahip olduğunu düşünüyorsa, neden yeni bir Anayasa yapılmasını ve değiştirilmesini istesin ? Demek ki, Anayasa değişiklikleri isteği bir […]

Eğitim

↓