Haklarımızı savunmak için atadığınız temsilci (Avukat) ile, seçtiğimiz siyasetçilerin ortak noktası, bizleri (çıkarlarımız doğrultusunda) temsil etmeleridir. Gerçeğinde uygulamalar böyle midir?  Örneğin; Ülkelerinin taraf olacağı bir savaşa karar verenler, karardan önce halklarının görüşlerini almakta mıdır? … -Anayasalarımızda “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” denmekle birlikte, tarihî ve fiilî pratik bunun böyle olmadığını […]

Beyinsizleşmek; Bir konuda önce doğrusunu öğrenemeyen her kimse, sonra gelen doğruyu kendine verilen (yanlışa) uydurarak beyinsizleşmektedir. Peki, neden? İnsanların egolarının tatmini,  mutluluklarından önce mi gelmektedir? İnsan ne yazıkki (düşüncedeki ilkellik döneminde) haklı olmayı, mutlu olmaya tercih etmektedir. … Cumhuriyet anlayışının nasıl doğduğuna geçmeden önce biraz insanı, bilincini, beyninin çalışmasını ve […]

2

Cumhuriyet, ‘Temsili Demokrasi’ ise, Cuntacı, Darbeci ve diktatörler -Cumhuriyet kavramında- nereye oturmaktadır?  Bu bir aldatmaca değil midir? … -Semavi din, Yaratıcının kulları arasındaki ilişkileri düzenleyen, “Kurallar Manzumesi”, -Laiklik, (İnsanların) yaptığı bir “Yasalar Demeti”dir. -Öyle ise, Yaratıcının tavsiyelerine karşılık ortaya konulan “Laiklik” Yasalar Demeti, Yaratıcıya, kullarının bir cevabı olmaktadır? –Yaratıcı; “Öldürmeyecek, […]

  İnsanı İktidar, Devleti Tahakküm, Cumhuriyeti Gücün Temsili, Laikliği Din ve Devletin Birbirinin Hakkından Gelmesi olarak ele almamışsanız kendinizi aldatmış ve yaşamını boşa harcamışsınız, demektir. … Başlarken… İnsan inandığıdır. “Bilenle bilmeyen bir olur mu?” İnsanı “Kamil” yapan; kendisini ve inancını doğru olarak öğrenmek ve değerlendirebilmek derecesi’dir. Din; insanı derinden etkilediği […]

  Kitaba meraklı olanlarımız, ‘6. Beyoğlu Sahaf Festivali’nin, 25 Eylül – 14 Ekim 2012 tarihleri arasında Tepebaşı’nda gerçekleştiğini bilirler. Bizde hem ziyaret hem ticaret gayesi ile bu festivali ziyaret ettik. “Sahaflar Festivali” için Taksim meydanından Galatasaray istikametine yöneldiğimizde sol tarafımızda Mimari tarzı ve devasa boyutu ile “Aya Triada Kilisesi”ni gözümüze […]

ABD’nin Princeton (*) Üniversitesinde öğrenciler arasında yaklaşık 20 yıl aralıklarla, (1933, 1951 ve 1969’da) üç defa tekrarlanan bir anket yapılır. Çalışmanın konusu; “Öğrencilerin, Türkler, Çinliler, Almanlar, Amerikalılar, İngilizler, Japonlar, Zenciler ve İtalyanlar hakkında ne tür önyargılara sahip olduklarını” tespit etmektir. 84 çeşit kişilik özelliklerine yer verilen ve haklarında önyargısı öğrenilmek […]

      …İyi de, gidersek nereye gidecektik? Ermenistan’a mı? Peki, benim gibi haksızlıklara dayanamayan biri oradaki haksızlıklara ne kadar katlanacaktı? Orada başım daha büyük belalara girmeyecek miydi? Avrupa ülkelerine gidip yaşamak ise hiç harcım değildi. Şunun şurasında üç gün Batı’ya gitsem, dördüncü gün “Artık bitse de dönsem” diye sıkıntıdan kıvranan […]

1

Mustafa Kemal Paşa dindar mıydı? Bu kendisinin dışında herhalde kimseyi ilgilendirmez. İlgilendiren kısmı, toplumla olan ilişkisinde kurduğu sistemin kişinin inancına nasıl baktığıdır. CHP’nin din konusundaki uygulamalarına bakıldığında açık olarak dindar toplum istenmediği bilinmektedir. Peki, ”Laik Devlet” din konusunda tarafsız mıdır? Okuduklarınızdan sonra buna sizler karar vermelisiniz. Aşağıda Türk Tarihi Tetkik […]

Osmanlı İmparatorluğunun veya Cumhuriyetin kuruluşunu düşmanının kaleminden okuyanımız kaç kişidir? “Vatanseverlik, Milliyetçilik, Bayrak Sevgisi” gibi değerler gururumuzu okşarken, geri kalmışlığımız nedeniyle, kafamıza çuval geçirilmesi, bayrağımıza hakaret kadar neden kanımıza dokunmamaktadır? “Negatif Milliyetçilik”, bölücülük, “Vatanseverlik,” sadece duygusal manada, hiç bir şey üretmeden ve çaba harcamadan sahiplenmek veya elimizden bir şey gelmediğinde […]

Cemaat ve millet olabilmek bir süreç ve bir  şuur meselesidir. Bu kadar ağır iç ve dış tahrike rağmen Türk ve Kürt halkının birbirine olan ilgi ve saygısı hiç azalmamıştır. Çünkü ortada ortak bir şuur, ideal; bu ideal için asırlardır akıtılan, birbirine karışmış kan vardır. Bu nedenle iki halk, kan kardeşliğinden […]

Eğitim

↓