Bir İslâm ülkesinde “Mason Diyanet İşleri Başkanı” olabilir mi ? Olursa, o ülkede halka verilen din eğitimi ve o din eğitiminin halkın yaşamı üzerinde etkisi ne olur ? İşte belgeler ve uygulamalar… … ”…Îlk Diyanet İşleri Reisi olarak da, gerçekte Mason Biraderlerden olan Mehmet Rıfat Börekçi atanmıştır. Diyanet bugünkü statüsüne 14 […]

“İnönü Zaferi’ nasıl kazanılmıştır ? Sakarya Meydan Muharebesi’nin cephedeki komutanı kimdir ? İnönü Savaşı’ndan başlayalım… … ” 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun elinde ‘Alman-İngiliz-Fransız-İtalyan yapımı uçaklardan müteşekkil 18 filo…’ vardır. Kaybettiğimiz bu harbin sonunda, işgalcilerin eline geçmemesi için, İstanbul civarındaki birkaçı hariç bütün uçaklarımız, bulundukları meydanlarda, bakım ve işletme üniteleri ile […]

Meclis Zabıtları’ndan anlaşılan şu ki: İngilizlerin ağır baskılarına karşın Sultan Vahdettin’in Kuvayı Milliye’yi desteklediği, Osmanlı Hükümeti’nin ise Anadolu’daki mücadeleye mümkün olan her türlü yardımı yaptığıdır. … Zabıtlara devam etmeden önce, Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’dan Sultan Vahdettin’e çektiği ve “İrade-i Milliye” (*) gazetesinde yayınlanan bir telgrafını aşağıda veriyoruz. Telgraf,  İrade-i Milliye’nin 14 Eylül 1919 […]

Milli Mücadele’nin tam ortasında yer alan Mareşal Fevzi Çakmak ile Cumhurbaşkanı Demirel, 81 yıl ara ile “Vahdettin-M.Kemal Paşa tartışması” için, “Şimdi Sırası Değil!” diyerek konunun tartışılmaya açılmasını istememişlerdir. Ancak, Fevzi Paşa, tartışılmasını istemediği konuları, üstelikte Mustafa Kemal Paşa’nın “Reis” olduğu Millet Meclisi kürsüsünden (1920 yılında) çok net olarak açıklar.  Bu […]

CHP, “CUMHURİYET HALK PARTİSİ ON BEŞİNCİ YIL KİTABI” yayınlar. Ancak, içerikte, Osmanlı Eğitimi ile ilgili iddialarını da kendisi çürütür. İşte kitaptan bir bölüm: “…1923-1924 ders yılından beri Edebiyat Fakültesinden mezun olanların sayısı 228 i kız, 254 ü erkek olmak üzere 482 dir. TıpFakültesinden bu müddet zarfında 5145 mezun çıkmıştır. Hukuk Fakültesinden […]

Ülkemizdeki yabancı okullar gündeme geldiğinde ilk sorgulanması gereken : Bu okulların, ülke ve insanımıza mı, yoksa kurucularının amaçlarına hizmet etmiş/etmekte olduğudur. Ülkemizde yabancı okulların açılışı; “Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı okulların açılması doğrudan olmamıştır. Önce Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra Latin Katoliklere ve Rum Ortodokslara, fermanlarla verdiği dinî imtiyazlar sayesinde, Latin […]

İnsan fıtratını çok iyi bilen modacılar onun zaaflarından yararlanarak önce bağımlı yapmakta arkasından “sürü psikolojisi ” içine sokarak muhakeme kabiliyetini yoketmektedir. Modacıların bu oyunda en önemli yardımcıları: Kadın dergileri, sosyal medya, filimler ve reklamlardır. Önceki bölümlerde de açıklandığı üzere modacıların hedef kitlesi, 15-35 yaş grubudur. Modacılar bilirler ki, bu yaş […]

Kim, gözden düşmek, değerini yitirmek ister? Hiç kimse değil mi? Peki, ne oluyor da insanlar gözden düşüyor, değerlerinden kaybediyorlar? … Modacılar : kendilerine yoğunluklu olarak, 15-35 yaş grubunu hedef kitlesi olarak alırlar. Çocuklar ve yaşlılar onların (doğrudan) hedef kitlesi değildir. Modacılar için 15-35 yaş grubunun özelliği nedir? Bu yaş grubunun […]

İnsanların inançlarını zor, davranışlarını kolayca değiştirirsiniz. Gençler; bilgi ve birikim eksikliklerinden dolayı davranış değişikliği için en kolay hedef; moda ise bu iş için en uygun araçtır. “Mini Etek – “Seksi kıyafet!” İle Sınırsız Özgürlük Olabilir mi? (Mini etek” Kısaltılmış giysi; 1960’larda asi gençlik kültürünün bir sembolü olarak ortaya çıktığı ifade […]

Eğitim

↓