Cumhuriyete adeta taptırılan bir ülkede İngiliz Krallığının üyeleri, tüm şirinlikleri (!) ile 7/24 ülke medyasında, milletimizin gözüne neden sokulmaktadır ? Veya neden her çocuğumuz (ileride bir mesleğin gereği olarak kullanacaklar hariç) İngilizceyi öğrenmek zorunda bırakılmakta ve bu nedenle tam olarak öğrenemediği, böylece de yararlanamadığı yabancı bir lisan için, birkaç senesini (ve ailesinin parasını […]

Türkiye’de (gerçek manada) düşünce ve ifade hürriyeti var mıdır ? Anayasa’nın 26.Maddesini okuyarak buna siz karar verebilirsiniz : “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 26VIII. Düşünceyi Açıklama ve Yayma HürriyetiHerkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet, resmî […]

Yeni Ulusal Kimliğin şekillendirilmesinde, maya olarak Atatürk heykelleri ve Nutuk’la birlikte, sekülerleşme ve tektipleştirme de kullanılmıştır. Aşağıda açıklanacağı gibi, kullanılan “seküleştirme” ve “tektipleştirme”de farklı beklentiler olmuştur. 1789 Fransız İhtilali ile daha yoğun olarak gündeme gelen “seküleştirme”deki hedefler arasında, sadece “Dinsel inançların ve uygulamalarının toplumlar üzerindeki önemi azaltmak veya süreç içerisinde inançları kaldırmak” yoktur. Burada, inançların öne çıkartılması […]

Dogmalarla mücadele ettiğini söyleyen Mustafa Kemal, nasıl “Dogma” oldu ? Veya kimler onu dogma haline getirdi ? Mustafa Kemal, dogmalarla ilgili ne demiştir ? “Ben, manevî miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım, ilim ve akıldır.” Türk Dil Kurumu’na göre “DOGMA”yı […]

Atatürk Heykellerinin ana görevi, resmî tarihi görselleştirmektir.“Atatürk Uzmanı”, aynı zamanda Atatürk’ün en yakın çevresinden olan, arkadaşı Falih Rıfkı Atay, bakınız bize bu konuda ne anlatmaktadır :“…1923’ten sonra ulus devlet inşası ile birlikte Mustafa Kemal sadece kurtarıcı, büyük ve kudretli bir lider olarak yer almaz, aynı zamanda ‘hayali hakikate çeviren’, ‘Türk’e […]

“Batı Anadolu gezisine çıkan Mustafa Kemal Paşa, Bursa’yı da ziyaret etti. Burada 22 Ocak 1923’te bir din adamı, bakımsız kalmış türbeleri kastederek, bu âbidelerin korunmasını ve îmar edilmelerini rica etti. Gazi bu soruya verdiği cevapta, heykel sanatı hakkındaki düşüncelerini de açıklamıştır : ‘Âbidelerden bahseden arkadaşımızın maksadı heykel olsa gerektir. Dünyada […]

Naaşı 12 yıl bir müzede bekletilen Atatürk, Falih Rıfkı’ya göre : “…öldükten sonra, kendisinin Çankaya’daki köşkün hemen başucundaki bir kaya parçası altına gömülmesini vasiyet etmiştir.” (1) … Yakup Kadri Karaosmanoğlu da, Atatürk’ün kabrinin nakledileceği yer konusunda bilgiler vermiştir. Bu bilgiler, Falih Rıfkı Atay’ın verdiği bilgileri tamamlayıcı özellikte olması bakımından önem […]

21 Temmuz 1929 tarihli The New York Times gazetesinin 47.sayfasında, “Türkler, Kemal’e Bir Kabir Yapmak İçin Para Topluyorlar” başlığı ile verilen haber, aşağıdaki içerikle devam etmektedir : “Türkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal öldüğünde, onun bedenini barındırmaya lâyık bir mezar inşaatına katkıda bulunmak için para toplamaya çalışıyorlar. Hızlı büyüyen yeni […]

Arap sermayesinin ülkemize yatırım yapması; bina, arsa, arazi alması nedense muhalefet partilileri oldukça rahatsız etmiş gözükmektedir. Gerçeğinde, Arap sermayesinin toplam yabancı yatırım içerisindeki miktarı %5-7 seviyesindedir. *** Çin’in kalkınmasının arkasında, dünyadaki en büyük 500 şirketten yaklaşık 450 tanesinin yatırımlarını Çin’e kaydırması ve Çin’in emek, çevre ve hammaddesinin yok pahasına kullanılması vardır. […]

Hiçbir yönetim şekli, halkına doğrudan zenginlik ve refah sağlayamaz. Devletin amacı da bu değildir. Devlet; toplum içerisinde huzuru, adaleti ve adaletli bir gelir paylaşımı sağlayarak, ancak “hak ve halkın iktidarı (sesi)” olabilir.  … Geçen bölümlerde son bin yılın fotoğrafı çekilerek “Derebeyleri, Krallar, Parlamenter Monarşiler ve Cumhuriyet Yönetimleri”nin uygulamaları sergilenmişti. Feodal […]

Eğitim

↓