Osmanlı İmparatorluğu, 1922/1924’de değil, fiilen 31 Mart 1909’da sonlandırılmıştır. Aşağıda konu ile ilgili: Sultan II.Abdülhamid, Binbaşı Mustafa Kemal, İngiliz Diplomat Wilfred S. Blunt  ve diğerlerinin açıklamalarına/iddialarına yer verilmektedir. … 1)Yıl 1909 : Sultan 2. Abdülhamid,  zorla alınan ve “Seni millet azletti’ İfadelerini içeren bir fetva ile tahtan indirilmiştir. Olacakları önceden […]

Toplumun sosyal refahı: Maddi kaynakların çokluğuna değil, halkın yüksek bilincine bağlıdır. Bu sebeple Monarşi veya Cumhuriyet, sosyal refaha ulaşmada etken değildir. Sorgulanması gereken: Sosyal refah düzeyleri yüksek, örneğin; İsveç, Norveç, Finlandiya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, İngiltere, Kanada ve Japonya gibi ülkelerdeki Parlamenter Monarşi yönetimleri, toplumun refah seviyesini yükseltmede hangi noktada […]

Türk eğitim sisteminin tornasından geçmiş herkes gibi ben de öğrencilik yıllarımda ‘demokrasinin beşiği’ olarak tarif edilen İngiltere’nin neden hâlâ krallıkla yönetildiğini bir türlü anlayamazdım.  Ortaokulda inkılap tarihi hocamla yaptığım tartışmayı dün gibi hatırlıyorum…  Bize ha bire cumhuriyetin faziletleri, krallıkların sefaletini anlatıp duruyordu…  Cumhuriyet kategorik olarak iyi; saltanat ve krallık büyük […]

Sömürge toplumlarına bir başarı öyküsü olarak sunulan: “Batılılaşmış, Medenileşmiş Ülkeler” sınıflandırılması, yeni tip sömürgeciliğe bir kılıftır. “Batılılaşmak”, ne yazık ki, sadece ekonomik boyutla sınırlı değildir.  Eğer öyle olsaydı: Ekonomik boyutta zenginleşen Doğulu ülkeler, Batının çekim alanından çıkar, kendi medeniyet ve kültür değerleri ile yaşamlarına devam ederlerdi. Batı tipi ekonomik modelle bir […]

Dünya nüfusunun yaklaşık % 25’i Çin’de yaşamaktadır. 1979’da Başkan Deng Şaoping tarafından başlatılan dışa açılma politikasıyla birlikte dünyanın en büyük 500 Şirketinden 425’ini Çin’de faaliyet göstermeye başlamıştır. Bahsekonu yabancı şirketlerin, 1979-2009 döneminde Çin’de yaptıkları yatırımın tutarı yaklaşık, 900 Milyar Dolar’dır. (1) … Yabancı sermaye ve Japonya Japon şirketlerinin hisse senetleri […]

Ekonomik başarısızlığımızın nedenlerinden birisi de: Hıristiyan Batının ekonomik sistemini öğrenerek bunu (İslam) ülkesinde uygulamaya çalışan insanlarımızdır.  Gerçeğinde Batı tipi ekonomik düzenin: İslam inancına cevap verecek; ne işveren-işçi, ne sermaye-faiz, ne de insani ilişkiler konusunda bir karşılığı yoktur. Örnek: -Kapitalizm : Güçlünün zayıfa baskı kurarak haksız kar sağlaması üzerine kuruludur. Buna […]

Kapitalistler, işgal ettikleri topraklardan çekilmeden, çıkarlarını devam ettirecek sistemi kurmuş ve yerel halkın arasından kendilerine hizmet edecekleri sistemin başına çoktan yerleştirmişlerdir. Bugün ekonomik dengesizlik yaşayan birçok ülkede, işgalcilerin sömürü düzeni, yetiştirdikleri insanlar  ile kültürel kalıntıları vardır …  “Üçüncü Dünya’dan Batı çekilir, bu topraklar üzerinde yepyeni kentler kurulurken, sınırlar gerçeklere istinat […]

“Üçüncü Dünya Ülkeleri” veya “Geri Kalmış Ülkeler”, Sömürgeci Batı’nın bilinçli olarak uydurduğu ifadelerdir. Haksız şekilde yaftalanan bahsekonu ülkelerin, geçmişte birer “Büyük Medeniyet” sahibi oldukları inkardan gelinmiştir. Batı tipi kalkınmayı (özellikle de IMF ve Dünya Bankası kontrolünde sürdüren), deneyen ülkelerde çok küçük bir kesim aşırı zengin olurken, büyük çoğunluk giderek fakirleşmektedir.  […]

İkinci el insan, başkalarının fikirlerini ve doğrularını taklit ederek, elde düşme bir yaşamla ömrünü tamamlayandır. Çok okuyan bir insan da eğer; okuduklarından kendine uygun bir felsefe (anlayış) geliştirmiyor, edindiklerinden; değerlerine, beklentilerine göre yeni bir yol haritası çizemiyorsa, O da başkalarının gölgesinde yaşamaya mahkum olacaktır. … Özgürlük, dışarıdan telkinlerle kendisine ördüğü […]

2

“Batılılaşmak” : Diğerinin refahını değil, Karakterini ve insani anlayışını değiştirir. Son dönemde ekonomi ve savunma sanayiinde yaptığımız atılımlar ile bağımsız siyaset anlayışımız, bizleri gerçek bağımsızlık sürecine yaklaştırıyor olmalı ki; Avrupa Parlamentosu ve Yeni Zelanda Katliamcısı üzerinden açık mesajlarla uyarılmaktayız! Uyarılar arasında ilginç olan ; Ayasofya “Müzesinin”, hem Yeni Zelanda katliamcısı […]

Eğitim

↓