Ve gerçekler, Cumhuriyet Osmanlıdan nasıl bir kadın hakları anlayışı devraldı (5)

Osmanlının, “1869 yılında yayınladığı, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne- Eğitim Genel Yönetmeliği- göre kız çocukları için ilkokula devam…

Ve gerçekler, Cumhuriyet yönetimi Osmanlıdan nasıl bir eğitim sistemi devraldı (4)

Herhalde dünya üzerinde darbe yaparak arkasından cumhuriyet -halk egemenliği- bayramı kutlayan tek ülkeyiz. Halkın seçtiği meclisini…

Cumhuriyetin eğitim ve ekonomik gelişmelerine geçmeden dönemi anlatan bir halk destanı (3)

“Türkün Türk’e propagandası ile birbirimizi uzun süre  gönülledik!  Ancak, geldiğimiz 1980’lerden geriye baktığımızda hala bir arpa boyu…

Cumhuriyetler, halk adına halkının boğazlandığı yönetim şekilleri değildir. (2)

Özetle; Cumhuriyetimizi, “kan ve irfanla” kurmadık. Cumhuriyetlerin, ülkelerin kalkınmaları ile bir ilgileri yoktur. Demokrasi yoksa cumhuriyetler…

88. Cumhuriyet Bayramında Cumhuriyet ve kalkınma gerçeğimiz (1)

Birinci gerçek; “Cumhuriyeti kan ve İrfanla” mı, kurduk?  Bilmiyoruz, bilenleri  nasıl kurulduğunu açıklar herhalde.  İkincisi, Cumhuriyetin,…

“Türkiye’de demokrasi, hoca ve mürteci saltanatı demektir.”

Yaklaşık doksan yıldır gönlümüzden geçenleri açıkça ifade etmeden, gerçek düşüncelerimize cumhuriyeti de perde yaparak bugünlere geldik.…

Atatürk’ün açıkladığı geri kalmamızın nedenlerini önce CHP’nin öğrenmesi gerek

Millî Mücadele’nin başında, Sivas’ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil heyeti ile Kolordu komutanlarının da…

CHP’nin Ateşli Milliyetçiliği ile İrtica’ya olan düşmanlığının kaynağı

27 Mayıs’ın önde gelen isimlerinden Cemal Madanoğlu, darbeciliği meslek edinen askerlerdendir. Bir söyleşide Madanoğlu, “Biz hükümetten…

Milliyetçilik insanlığı onbeş asır geriye mi götürmüştür. (son)

Psikoloji ve pazarlama yöntemlerini çok iyi bilir, insanları süreç içerisinde işleyebilirseniz, onları birer robot haline getirebilirsiniz.…

Yıkılışımımıza neden olan milliyetçilik, kurtuluşumuz oldu mu? (4)

Üzerinde çok konuşulmasına karşılık nerede ve nasıl doğduğu tarafımızdan fazlaca bilinmeyen milliyetçilik anlayışının üzerindeki örtü kaldırılmaktadır.…

↓