“Paşa askerlik elbisesi ile kongreyi etkiliyorsunuz, bundan böyle sivil elbise ile gelmenizi rica ediyorum.” Giresun delegesi İbrahim Hamdi Bey’in bu uyarısına kulak vermiş olacak ki Mustafa Kemal öğleden sonraki oturuma sivil giysileriyle katılır.(1) Mustafa Kemal Paşa, Askerlikten istifa etmesi (gerçekte önce azledilmesi) 8-9 Temmuz 1919, ‘Erzurum Kongresi’nin yapıldığı tarih […]

1

“…Diğer taraftan da Ankara’da yeni bir hava esmeye başladı: İslamlık terakkiye mani imiş! Halk Fırkası ladini (din dışı) ve laahlaki (ahlak dışı) olmalı imiş. Macarlar ve Bulgarlar gibi ufak milletler bizim gibi Almanya tarafında bulunarak mağlup oldukları halde istiklallerini” muhafaza ediyorlarmış. Medeniyete girmişlermiş. Türkiye İslam kaldıkça Avrupa ve İngiltere müstemlekelerinin […]

  Pakistan and Turkey Zindabad   Tarih araştırmacılığında amaçlanan hakkı olana hakkını teslim etmektir. Bu anlayış hem gerçeğin bulunmasına hizmet etmekte, hem de kimsenin haksız karalanmasına veya hakkında aşırı övgüler düzülmesine engel olmaktadır. Tarih gelişen bir bilim dalı olduğu için, “Son söz” söylenememektedir. Çünkü her an bulunabilecek yeni bir belge […]

“İstanbul hükümeti görünüşte onu doğudaki askeri kuvvetlerin terhis edilmesi göreviyle buraya göndermişti, ama gizli görevi bunun tam tersiydi.” (1) Şimdi de bu iddianın belgelerini sunalım. Kaynak 1; ”İrade-i Milliye” gazetesi, 14 Eylül 1919 tarihli nüshasında yer alan bir telgraf Telgrafı Çeken; ”Üçüncü Ordu Müfettişi, Yaver-i Hazret-i Şehriyarileri Mustafa Kemal”, Çekilen kişi “Zat-ı Şahane” […]

  Ne var ki, Mustafa Kemal kararını vermişti. Saltanat ve hilafet birbirinden ayrılacak ve saltanat kaldırılacaktı. Bundan böyle artık padişah olmayacak, bir Osmanlı şehzadesi hilafet makamına geçecek, ancak yetkileri siyasi değil dini olacaktı. Mustafa Kemal bu uzlaşı vasıtasıyla siyasi değişim karşısında dinsel muhalefeti etkisiz hale getirmeyi, meşru ve saygın bir […]

  “Dede, Kazanan her şeyi alır mı?” Almaz mı be Torun, bir de kazanan Salip olursa! Başbakan Curzon’un akrabası, Hindistan valisinin kardeşi, 1918-1922 yıllarında yeni devletin yapılanmasında adı geçen İngiliz istihbarat subayı Rawlinson’u (*) henüz tanımayanlara bir şarkı çalıyoruz! Desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın! Birinci bölüm özetle; -Salip, Lozan’da […]

I.Dünya savaşının sonucu olarak ülke, 13 Kasım 1918’de işgal edilir. Altı ay geçen sessiz bir dönemden sonra,15 Mayıs 1919’da, –görünürde nedensiz olarak– büyük devletler Yunanlılara İzmir’i işgal ettirir. İşgalden dört gün sonra,  19 Mayıs 1919’da,  Mustafa Kemal Paşa, direnişi örgütlemek için Anadolu’ya gönderilir. … “15 Mayıs 1919 tarihinde başlayan, 9 Eylül 1922 tarihinde […]

6

    “Kaçtı” denilen (sabık/eski) Sultan Vahdettin’in, Saray’dan son kez çıkışı ile gemiye bindirilmesi aşamasında yanında bulunan İngiliz İstihbarat subayı Bennett, yayınlanan anılarında şahit olduklarını anlatmaktadır. Gerçeğinde (sabık/eski) Sultan, ülkeden sürgün edildiği sırada, yaklaşık 16 gün evvel kaldırılan saltanat nedeniyle, artık hükümdar değildir. Bu gerçeğin resmi tarihte görmezlikten gelinmesinin yanında, […]

  Milli Mücadele ile ilgili yazılanlardan bir kısmının cilalı olduğu; “Cumhuriyetin yerleşmesi için öyle yazılmalıydı!” Anlayışının genel kabul gördüğü bilinmektedir. Ancak, doğru bir gelecek için doğru yazılmış bir tarihin zarureti de ortadadır. “Sivas’ta bir grup öğretim üyesi, 40 kadar “İrade-i Milliye” nüshasını Latin harflerine çevirerek Sivas Belediyesinin de destekleriyle ve […]

Eğitim

↓