Çok önceleri bir yerde mutluluk içinde yaşayan bir maymun krallığı ve aynı yerde bir de şeytan yaşarmış. Bu maymun ülkesinde bir inanca göre şeytanı gören lanetlenir ve bu lanetlenmiş olan da krallığı felakete götürürmüş. Bu krallıktan üç maymun ormanda bulundukları sırada şeytanla karşılaşırlar. Maymunlardan biri şeytanı görmemek için gözünü kapatmış […]

Ulaşılan veya içerisinde bulunulan, yaşanılan durum, sizin inkâr edilemeyecek gerçeğinizdir. Mesele bunun farkında olabilmek için gelinen süreci çok iyi bilmekte ve başlangıç ile sonucu bir arada masaya yatırabilmektedir. … Bir akıl hastanesini ziyareti sırasında, adamın biri sorar: -“Bir insanın akıl hastanesine yatıp yatmayacağını nasıl belirliyorsunuz?” Doktor: – Bir küveti su […]

Temmuz 1920 de Osmaniye’deki Fransızların Müstahkem Karargâhına taarruz ederken arkadaşlarının kararsızlığını gören Rahmiye, “ben kadın olduğum halde ayakta duruyorumda siz, erkek olduğunuz halde yerlerde sürünmekten ve saklanmaktan utanmıyorsunuz” diye bağırarak arkadaşlarını hücuma teşvik etmiş ve Fransız karargâh kapısının 10 adım önünde alnından aldığı bir kurşun yarasıyla şehit olmuştur. (1) Aşağıda […]

  Önemli konulara şahit olan ve bizlere aktaran yazar (gazeteci) hakkında: Yazar Grace Mary Ellison, Bahsekonu (Kuva-ı Milliye Ankarası) kitabının yayınlandığı (Ocak 1923) Tarihine kadar (yazdıklarından anlaşılan), ülkemizde yaklaşık 10 yıl zaman geçirdiği;  hem Sultan 2. Abdülhamid, hem Birinci Dünya Savaşı, hem de sonrasında ülkemizin işgali sırasında yaşananların canlı şahidi […]

                      Anadolu’ya silah kaçırma işinin, Ankara’da Meclis açılana kadar, Mustafa Kemal’in bilgisi dışında oluşup geliştiği anlaşılıyor. Merkezleri, Velid Bey’in (*)Tasvir-i Efkâr matbaası idi. Şefleri kimdi? Parayı kim veriyordu? Silahlar nereye gidiyordu? Silahların Anadolu’ya naklinin, Yunan’ın İzmir’e çıkışından önce başlamış olduğunu, […]

    Mustafa Kemal Paşa’nın, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gidişi ile ilgili tartışmalı tüm safha, Atatürk’ün kendi ağzı ve kaleminden verilmektedir. … “…Mustafa Kemal Paşa, İsmet Bey’le görüşmesini şöyle anlatmaktadır: -“Bir gün İsmet Bey’i davet ettim. Şişli’deki evimde beni yalnız bulan İsmet Bey… hatırladığıma göre o tarihte Istihbârât-ı Sulhiye Komisyonu’nda […]

  ABD, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu ile savaşan ülkelerden olmamakla birlikte Osmanlı’nın mirasından büyük pay ister. Onaylanmayan Lozan antlaşmanın arkasında istenen bu pay vardır. Gerçekte Lozan’daki kavga, Türkiye-Avrupa arasında değil, Avrupa-ABD arasında geçmiştir. Acı gerçek, bizim  kaybeden taraf olarak Lozan’da tek yaptığımız,; dikte edilenlerin altını imzalamak olmasıdır. … DÜNÜNÜ […]

  I. Dünya Savaşını Kaybettik. Ancak , “Kazanmış gibi!” davranarak hala kendimizi kandırmaktayız. “Lozan muazzam imparatorluk mirasının han-ı yağması (yağma sofrası) dır. Türk’ün şahsında İslâm’dan intikam alınarak bütün bir İslâm Dünyası’nın başsız bırakılmasıdır! Lozan’ın getirdiği; Adalarla Yunan stratejik çemberine alınmış, iktisadî kaynaklardan mahrum bırakılmış, her türlü ünvan ve sıfatı yolunmuş, […]

“Türkiye İslâmî alâkasını ve İslâmı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa, bizimle hulûs birliği etmiş olur ve Hıristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır; biz de kendisine dilediğini veririz.” (1) Önceki yazıda verilenler toparlanacak olursa; -1606’da Siyasi dengeler bozulmuş ve Osmanlı 1774’te, Dünyadaki üç büyük devletten biri olma özelliğini kaybetmiştir. […]

Mustafa Kemal Paşa askerlikten istifasından sonra da asker elbisesini giymeye devam eder. İbrahim Hamdi Bey’in; “Paşa askerlik elbisesi ile kongreyi etkiliyorsunuz,  bundan böyle sivil elbise ile gelmenizi rica ediyorum.” İfadesinden sonraki oturuma sivil giysileriyle katılır. (1) Meraklıları konu ile ilgili 8 inci yazıda geniş bilgi bulabilirler. ** Mustafa Kemal Paşa’nın […]

Eğitim

↓