Vahdettin’in kızı Sabiha da babasının Mustafa Kemal Paşa’yı Samsun’a gönderirken onunla “gizlice anlaştıkları”nı söyler: “Aralarında konuşup mutabık kaldıkları hususlar vardı: Evvela birbirlerini tanımıyor, mutabık kalmamış ve ayrı ayrı iş göreceklermiş gibi hareket edilecek, iş hangi yönde selamete götürülürse sonra birleşecekler. Yegâne gaye vatanın selameti, kurtarılması ve istiklali olacaktı.” (1) […]

    Milli Mücadele öncesi ve sonrasında Sultan Vahdettin ile Mustafa Kemal Paşa arasında yaşananlar, tarafların kendi ifadeleri ile verilecek ve dönemin belirleyicileri komutanlarının ve siyasetçilerinin anıları ile desteklenecektir. Başlamadan; “Milli Mücadele sonrası Mustafa Kemal Paşa’yı ziyaret eden Afganistan Kralı ve İran Şahı’nın ziyaretlerinin arkasında yatan nedenler ile; -Bugün dahi […]

  Arkamızdan neler söylemediler? Yok! Biz hâinmişiz, biz Milli Mücadele’yle asla ilgilenmemişiz; biz düşmanla işbirliği etmişiz; bütün bunların aslı esâsı yok… Oğlum Ömer Faruk’u Anadolu’ya gönderdim. Maksadım: İstanbul’dan kaçıp Anadolu’ya gelmek, İslâm Mücahidlerinin başına geçmek ve bütün âlem-i İslâm-ı ayağa kaldırmak idi. Amma ne yapayım ki, oğlumu İnebolu’dan çevirdiler. Teklifimi […]

  Yaklaşık iki yüzyıldır “Batılılaşma” çabasındayız. Ancak, bu konuda samimi olduğumuzu söyleyemeyiz. Gerçeğe ulaşmak ve ilmi geliştirmek için sorgulama yapanların ismi Batı’da ; “Aydın!; bizde, “Hain!”dir. Mustafa Kemal Paşa ile ilgili bu dizide en açık biçimde göreceğimiz; onun düşüncelerini, uygulamalarını onaylamayanların hatta uygulamaları ile ilgili en küçük bir eleştiri yapanların […]

  Bir Medeniyetin yazılı bilgilerini tercüme ederek, onun felsefesini kavramadan; O Medeniyetten nelerin alınacağını; kendisinin hangi değerlerini koruyacağını hesap etmeden, hazırın üzerine konacağını düşünenler; hızlı bir şekilde yapılan bir inkılabın, yarardan çok zarar getireceği bilmelidir. Peki, iki yüz yıldan beri bir üyesi olmaya çalıştığımız “Batı Medeniyeti” nedir? Batı Medeniyeti’nin dört […]

  Her düzen, uygulandığı ülkenin insanının yapısına, değer yargılarına, davranışlarına uygun düşmeli ve kendi amacı, kendi öğretisi doğrultusunda insan yetiştirmeye özen göstermelidir.(1) Bu noktada yukarıdaki hususun bir soru ile açıklanması gerekmektedir. -Bir Müs­lü­man Ka­pi­ta­list anlayış ile başarılı olabilir mi, veya bir Müs­lü­man’dan başarılı bir ka­pi­ta­list olur mu? … –Her düzenin […]

  “Ortak Akıl!” Nasıl ki, bir Milleti iyi bir geleceğe taşıyabiliyorsa; Halkın değerlerinin üzerine inşa edilmeyen bir Devlet Sistemi’nin onu rekabetçileri kadar başarılı bir çizgiye ulaştırması mümkün değildir. Bu manada her bir başarının veya bir başarısızlığın arkasında bir hikâye vardır. Bu bölümde, Mustafa Kemal Paşa’nın başarılarının olduğu kadar başarısızlıkların da […]

    İşgalci Fransız ve İtalyanların silah yardımları, gelecekte hangi tavizler hedeflenerek verilmişti?  Yardım’ın arka planında gelecekte ülke ekonomisini besleyecek ana damarların daha o günden bilinçli olarak kesilmesi mi vardı? Fransızların bu olayla ilgili niyetleri; Columbia Üniversitesi (ABD) öğretim üyelerinden Edward Mead EARLE kaleminden aşağıda detaylı olarak aktarılmaktadır. … Fransızlar, […]

    Fransa, İtalya ve İngiltere’ye karşı bağımsızlık mücadelesi veren Şeyh Senusi, “..İslâm halifesi kalkıp benden yardım isterken başka ne yapabilirdim ki Haklı mıydım, yoksa aptalca mı hareket etmiştim?” ifadesi ile hem kırgınlığını, hem de hayal kırıklığını dile getirmiştir. Yazımızın ana teması olan; Gerek Hintli Müslümanların, gerekse Şeyh Senusi’nin, hatta […]

  İngilizlerin, Siyasi entrika, (adam kullanma) konusundaki dehaları ve cinlikleri ile şeytana bile parmak ısırtabildikleri meraklılarının malumudur. Anlaşılan, kurgulanan stratejide önce Osmanlı Hanedanlığı’nın ve Hilafet Kurumu’nun yıpratılması ve antlaşmalarda “Tek Muhatap”lığının zayıflatılması; arkasından da büyük tepkilere meydan vermeden kaldırılarak Hanedan’ın sürgün edilmesi, oya gibi işlenen bu büyük planın bir parçası […]

Eğitim

↓