Kemalizm

“Kemalizmin Dramı”; Yıl, 1930, ekonomi ağır bunalıma girince M. Kemal Paşa çözümünü açıklar (3)

  1931’de Yurtta  büyük bir ekonomik bunalım başgöstermiş, ürün fiyatları  düşerken, Devlet  Bütçesindeki açık genişlemektedir. Her gün birkaç  tüccarın iflâs  etmesi, huzursuzluğu son haddine getirir.  Halkın tepkileri üzerine bütün milletvekilleri, Atatürk’ten bu hastalığa bir çare bulmasını istemek üzere yanına giderler. … “SERVETLERİNİZİ VERİNİZ… 1930-1931 Yıllarında yurdumuzda  büyük bir ekonomik bunalım başgöstermişti. Ürün fiatları  düşüyor,  Devlet  […]

“Kemalizm Dramı”; Kemalizm, “Törensel lâf kalabalığı”, ithal malı fikir kırıntıları mıdır? (2)

  İtalyan Doğu Enstitüsü, “Kemalizm” ile ilgili yaptığı araştırma için Kemalist ideologlardan Şevket Süreyya Aydemir’e yazdığı mektupla bilgi ister. Ancak, O sırada Şevket Süreyya Aydemir vefat etmiştir. Mektup, “KADRO“culardan V. Nedim Tör’e ulaştırılır. Aşağıda, İtalya’dan gönderilen mektup ile cevabı (özetlenerek) aktarılmaktadır. … Sayın Şevket Süreyya Aydemir, Ben Roma’da Istituto per  L’Oriente’de çalışıyorum. Enstitümüz Yakın Doğu […]

“Kemalizm Dramı”; Kemalizm, “Törensel lâf kalabalığı”, ithal malı fikir kırıntıları mıdır? (1)

İçerik, Kemalizmin fikir sahiplerine ( ideologlarına) aittir. Tamamı belgelidir ve bir arşiv niteliğindedir. Yazıdan amaçlanan: Okumayan, okumadığı için araştırmayan, bu nedenle hayalindekilerle -kulaktan dolma bilgilerle-  düşünce üretenlerin az da olsa bir gerçeği görmelerini sağlamaktır. -Peki, bir yazı ile (şartlanmış insanlar) gerçeği görebilir mi? -Sanmıyoruz… -O halde kendimiz çalıp kendimiz oynayacağız! -Elbette öyle de değil. -Amaç, […]

Kemalizm; Bir Din mi, İdeoloji mi, Fikir Demeti mi?

    Üzerinde çok tartışılan, bir o kadarda merak edilen “Kemalizm” anlayışının daha iyi kavranabilmesi için konu, ilim adamlarımızdan; Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Şerif Mardin ve Prof. Dr. Atilla Yayla’nın gözüyle aşağıda verilmiştir. Aramızda, bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmayı düşünmeyenler için umalım yararlı oluruz. -“Hiç kuşkusuz, Türkiye’deki güncel ideolojileri etkileyen kaynakların başında […]