Japonlar nasıl kalkındılar

Japon devlet adamları anlatıyor: Ne yaptık da dünyanın nakit zengini olduk (7/Son)

    Bir gün bir kadın abur-cubur, ufak-tefek şeylerle bir eski gazete kâğıdı, bir de ip parçası getirdi, postacıya verdi: “Omru’ya Takar Miyako’ya gidecek” dedi, gitti.(1) … Aşağıda anlatılanların, 1909 yılında Japonya’da yaşanmış olduğu hatırlanmalıdır. POSTALAR Japonlarda posta işleri daimidir. Postaya mektup, para, eşya ve saire vermek için posta merkezleri gece-gündüz açıktır. Yalnız saat saat […]

Japonların kalkınma sırları: Toprak yok, Enerji yok, imkân yok. Sadece deprem var! (6)

Japonlar ne yaptılar da, olmayan toprak, enerji ve imkânsızlıklara rağmen dünyanın nakit zengini oldular? Japonların ilk yaptıkları; ülke içinde milli birliği sağlamak ve hallerinden hiç şikâyet etmeden çok çalışmak olmuştur. … Japonların Eğitim anlayış ve sistemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki yazıda, (1908-1909 Yılları itibariyle) Japonya’daki okulların tamamına yakınının halkın ve hayırseverlerin desteği ile […]

Japon devlet adamları eğitimi anlatıyor: Okula başlayan çocuk için ilk yıl oyun yılıdır (5)

Çocuk beş yaşını bitirdiğinde mektebe kabul olunur, fakat birinci senede çocuğa hiçbir şey öğretilmez, yalnız oyun ile mektebe alışır, istediği saatte gelir istediği saate gider. Elbette burada öğretilecek oyunlar hep program altındadır. Çocuk tam 1 sene zarfında mektebe malolur. 6 yaşını bitirdiği zaman derse başlar. … Eğitim gibi bir milletin geleceğine şekil veren hayati derecedeki […]

Japon devlet adamları nasıl kalkındıklarını anlatıyor: Kalkınma sırlarını hapishanelerde gizliyorlar (4)

Tokyo Hapishane kapısına geldim. Bilmem ne diyeyim: Hapishane mi? Mektep mi? Gezip eğlenme bahçesi mi? Fabrika mı?… … Burada anlatılanların,1909 Yılına ait olduğu hatırlanmalıdır. TOKYO’DA HAPİSHANE Tokyo’da meşhur Sogamo hapishanesini ziyaret etmek üzere rikşe (*) ile hapishane kapısına geldim. Bilmem ne diyeyim: Hapishane mi? Mektep mi? Tenezzüh (gezip eğlenme) bahçesi mi? Fabrika mı?… Hapishane, sokak […]

Japon devlet adamları nasıl kalkındıklarını anlatıyor: Japonların en büyük sırları tayfaları (3)

Japonlara ait “Hozan Maru” isimli Vapur daha limandan çıkmamıştı, tayfalar anbarları tamamıyla kapattılar, vapurun üzerini tertemiz yıkadılar, yarım saat-bir saat kadar bütün tayfalar gözden kayboldular, sonra birer birer efendiler arasına çıktılar… … Aşağıda biraz da uzunca anlatılanlarda: gerçeğinde milletlerin kalkınmasının o kadar zahmetli ve masraflı olmadığının anlaşılmasının yanında; bizlerin toplum olarak neden son üçyüz  yılda, […]

Japon devlet adamları nasıl kalkındıklarını anlatıyor: Japonlar neden “Harf Devrimi” yapmadılar (2)

“Harf Devrimi”, Dünyada ve ülkemizde çok tartışılan konuların başında gelmektedir.  Bu konuda sözü Japon İlim insanı Prof. Takita’ya bırakıyoruz. … PROFESÖR TAKİTA (1909 Yılında) JAPON HARFLERİ HAKKINDA KONUŞMAKTADIR… ..Bizim Japonların zayıf zamanlarında düşmanlarımız aramıza sızmışlar, kendi bozuk fikirlerini yaymak için durmaksızın milletimiz içine ayrılık tohumunu ekmekteler. Her tarafta fitne uyandırmak için çareler aramakta ve her […]

Japon Devlet adamları Batının tüm oyunlarına karşın ülkelerini nasıl kalkındırdıklarını anlatıyor (1)

Aynı dönemde iki imparatorluktan (Osmanlı ve Japon) birisi battı, diğeri uçurumun kenarından döndü. Peki, bu nasıl oldu? Nasıl olduğu, dönemin Japon devlet, siyaset ile ilim insanlarının anlatımlarından  aktarılmaktadır. Japonlar ne yaptılar da, kültürel ve ekonomik boyutta sömürgeci batının öğütücü dişlileri arasında yok olmadılar? Aktarılanlar arasında, siyasetçilerin, akademisyenlerin, aydınların, gazetecilerin ve halkımızın, ülkemizin kalkınması adına çıkaracağı […]