Öğrencilere  “Andımız”ı yazan Dr.Reşit Galip’in; 1929 yılında Kadınlar için yazdığı ancak fazla bilinmeyen “Çocuk bakımı Ögütler”i vardır. Aşağıda her ikisi hikayeleri ile birlikte verilmektedir. 25 Nisan 1929’da Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan haber orijinal hali ile verilmiştir. “Cumhuriyet” Çocuk bakımı öğütlari -9- İpli salıncaklardan ve sallanıcı beşiklerden vazgeçilmeli, çocuğa uyumuk için sallamak adeti […]

    Çocuk eğitiminde başarılı olan ailelerinin, diğerlerinden basit bir farkı bulunmaktadır. Bu da, çocuklarının eğitiminde “Gör, Uygula ve Anla ” anlayışını uygulamalardır. Peki, bu metodda çocukları ileride başarılı kılan nedir ? Bir örnek:  “Gör, Uygula ve Anla !” “…Ünlü mucit Edison’un yaramazlıklarına katlanmak büyük sabır gerektirir… Edison’un başını belaya sokma becerileri, anneyi […]

  İnsan, diğer insanlar ile etiketi ve cicileri üzerinden değil; duyguları ile ilişki kurmaktadır. İnsani ilişkilerde kaliteyi belirleyen, sahip olduğumuz Makam, Servet, Güzellik vb, değil; içimizdeki Sevgi, Şefkat, Özgüven vb. değerlerdir. … Çocuklarının yanında tartışanlar (özellikle de kavga edenler),  onlara “olumsuz örnek” olan, yalan söyleyen, fiziki şiddet uygulayanlar; onların varlığını, […]

    Zekâ testlerinin (derecelendirmenin) düşünülen (tespit manâsında) bir yararı yoktur. Soru 1 : Akıl Hastalıklarına bir çare bulunmuş veya “Akıl-Zeka”, tüm boyutları ile kavranabilmiş, öğrenilmiş midir ? Soru 2 : Ölçülemeyen veya tartılamayan bir değerin derecelendirilmesi nasıl mümkün olabilmektedir ? Soru 3 : İnsan aklı ile yaratılmayan değerleri, insan […]

  Osmanlı idaresi, nüfusu, 60 değişik din, (gayri müslim) mezhep, millet ve azınlıklardan oluşan geniş bir coğrafyaya hükmediyordu. (İslam tarihinde) ilk kez bir İslam devleti bu kadar çok dinli, çok uluslu ve çok kültürlü hale geliyordu. Osmanlı devleti gerek Arap vilayetlerinde ve gerekse tebaanın vilayetlerinde, her yerin kültürel özelliklerine göre […]

  Eğitim ve okullaşmanın önemini maalesef bilmiyoruz. Eğer bilseydik, milletçe daha çok okur, ve hem kendimize, hem de ülkemize daha donanımlı kişiler olarak büyük yararlar sağlayabilirdik. Bizim çağdaşımız olan (gelişmiş) toplumlara ve nüfusumuza göre, bizim yılda 300-400 milyon kitap okumamız gerekirken, maalesef bugün en fazla (okur gibi yaptığımız ! ) […]

  Kıyafet devrimini ilk yapan Cumhuriyet değil Osmanlıdır. Bürokrasiyi, Modern Orduyu ve üniversitelerin kurulması gibi. Geçen bölümde kaldığımız yerden devamla: Sultan Abdülmecid veya I. Abdülmecid (1823-1861) -Babası II. Mahmud gibi yenilik yanlısı olan ve Batı kültürü ile yetişen Sultan Abdülmecid, iyi derecede Fransızca konuşur ve batı müziğinden hoşlanırdı. Gülhane Hatt-ı […]

  Bu dizinin önceki bölümlerinde verilen belge ve bilgiler : Devletimizin arşiv ve istatistiklerinden alınmış olup tarafımıza ait bir yorum bulunmamaktadır. Bununla birlikte : görmek istemeyen kadar birisi “Kör!”, duymak istemeyen birisi kadar, “Sağır” kimsenin olmadığını da bilenlerdeniz. … Buyurun Osmanlı Reformlarına (1789-1909) : Bu bölümde III. Selim ve II.Mahmud […]

  Osmanlı devletinin reform sürecine baktığımızda bizi hayrete düşüren şey, eğitim ve meslek alanında kadınların sağladığı gelişmenin, Batı’daki örneklerini ne kadar yakından izlediğidir. (*) … Osmanlı için  “halkı çağdışı bıraktı, kızlarımızı okutmadı…” diyen, (kimi kendine !) aydın / yazarlara hediyemizdir!   1863 yılında, İstanbul’daki İslam Cemaatine ait sıbyan (ilk) okulları […]

  Kaç ilim insanı, 1870’li yıllar itibariyle, Rusya, İran, Japonya ve Almanya ile birlikte, Osmanlı Eğitim sistemini karşılaştırmıştır? Bizim bildiğimiz, böyle bir araştırmanın olmadığıdır. Bu durumda, “Osmanlı Çağın Gerisinde Kalmıştı” demek, kasıtlı bir iftira mıdır ? Eğer ki bu, koyu bir cehaletten kaynaklanmıyorsa ?.. Veya nasılsa, “Osmanlı’ya giydirmek moda (!), […]

Eğitim

↓