Kurtuluş Savaşı, Türk Milletinin eseri olmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa hangi gerekçelerle öne çıkarılmıştır? Bu konuda bizlere en geniş bilgiyi, uzun süre Mustafa Kemal Paşa’nın yakınında bulunan Falih Rıfkı Atay aktarmaktadır. … Kazım Karabekir Paşa, 1918’de Büyükdere açıklarında, İstanbul’u işgal eden İngiliz ve Fransız gemilerinde bayrakların göndere çekildiğini görünce dayanamayarak; […]

Doğrusu öğrenilmeden çok tartışılan, “Yerli Uçak Sanayii”  Dosyasını, Yunanlıların ricatıyla ilgili, okuyanı ağlatacak/güldürecek yaşanmış çok ilginç bir olayın anlatımı ile açıyoruz. … 1903’de ABD’li Wright kardeşlerin kısacık uçuşu ile başlayan motorlu havacılık, kısa zamanda Birleşik Amerika ve Avrupa’da …. (yapımcılar) bulmuş., herhangi bir kurala ve kısıtlamaya mâruz kalmaksızın, hem ferdî […]

6

Sultan 2. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan; 1887 – 1960 Aşağıda bizimle ilgili, 426 yıl ara ile yaşanmış ibretlik iki ayrı hikâye anlatılmaktadır. Birinci hikayemiz, Fransa Kralı I. François’nın, Şarlken ile yaptığı savaşı kaybederek esir düşmesi sonucunda, Kral’ın annesinin, oğlu olan Fransa Kralı’nı kurtarması için, Cihan İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman’a yazdığı […]

6

    “Kaçtı” denilen (sabık/eski) Sultan Vahdettin’in, Saray’dan son kez çıkışı ile gemiye bindirilmesi aşamasında yanında bulunan İngiliz İstihbarat subayı Bennett, yayınlanan anılarında şahit olduklarını anlatmaktadır. Gerçeğinde (sabık/eski) Sultan, ülkeden sürgün edildiği sırada, yaklaşık 16 gün evvel kaldırılan saltanat nedeniyle, artık hükümdar değildir. Bu gerçeğin resmi tarihte görmezlikten gelinmesinin yanında, […]

Eğitim

↓