Kadınlar Tarihi: Müjde! Kadınların Şikayet Ettikleri Sosyal Adaletsizlik Konusu Çözüldü. Artık Hayatlarında Erkek de, Evlilik de, Doğum da Yok (4)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

 

 

Bugünün şartları ile dünü ancak, zamanda yolculuk ile anlayabiliriz. Zamanda bir yolculuk yapmadan insanlarla ilgili yorumlayacaklarımız, yaşamları sürdürmek için: Beslenmek, barınmak ve giyinmek ihtiyacında olduklarıdır. Bunlara, korunmayı da ilave edebiliriz.

Yazılı (Sümer) tarihin ilk başından itibaren kadınların ve erkeklerin, örtülü de olsa yaşamlarını sürdürmek için aralarında bir görev taksimi olduğu bilinmektedir.

Bu görev taksimindeki rollere, bugünün gözlüğü ile bakarsanız, yaşananlara; “Kadınlar geçmişte ezilmiş” de; “o günün şartlarının bir gereği” de diyebilirsiniz,

Kadınların (görünen) sorunları, geniş manası ile sosyal adalet konusundadır.  Miras, Tanıklık, anlaşmalarda taraflık, kamusal haklar, mülk edinmek gibi.

Ancak, talep edilenler sağlandığında,  ortaya tarafları için arzu edilen resim çıkabilecek midir?

Biliriz ki, genellikle evdeki hesap çarşıya uymamaktadır.

Batı insanı bugün, 15-35 yaş arasında “vur patlasın, çal oynasın!” havasındadır. Evlilik yaşına bakarsak bu (hastalık) yavaş yavaş bizi de sarmaktadır. Batı da nüfus gerilemekte, “aile yuvası” otel, Cennet gülleri/çocuklar, “Baş ağrısı! olarak görülmektedir.

Görülmektedir de, bakalım, bizleri bekleyen, öngörülmeyenler nelerdir?

Almanya’da hasta bakıcı aranıyor

2015’ten beri Almanya’da bakım personeline yönelik talep neredeyse yüzde 50 oranında arttı. Halihazırda sadece yaşlı ve hasta bakımı alanında 35.000 personel açığı var. Aynı durum ebelerde de söz konusu: 2017’den beri iş ilanlarının sayısı iki kat arttı. 2030’a kadar sağlık sektöründeki personel açığı neredeyse bir milyona çıkacak, 165.000 doktorun yanında 800.000 doktor harici uzman sağlık personeli açığı ortaya çıkacak. Bu mesleklere göç alınmadığı takdirde sağlık ve bakım sektörü çözümsüz sorunlarla karşı karşıya kalacaktır…

Korn Ferry danışmanlık şirketinin tahminine göre uygun göç gerçekleşmediğinde 2030’a kadar Almanya’da yaklaşık beş milyon işgücü açığı ortaya çıkacak, 500 milyar Euro’dan fazla gelir kaybı yaşanacak…” (1)

Kadın, eş, eşit değil de, ikincil midir?

Kuran’da Kadın

Kur’an’ın kadın konusundaki en tartışmalı üçüncü hükmü ise şu ayet-i kerimedir. “Allah’ın bazılarını bazılarından üstün kılmasından ve erkeklerin mallarından harcamalarından dolayı erkekler kadınları kollayıp gözetirler”.  (2)

Buradaki üstünlük bazı erkeklerin onları geçindirmelerinden, nafakalarını temin etmelerinden dolayı bazı kadınlara olan üstünlüğünden başkası değildir. Yani bu ontolojik noktada bir üstünlük değildir. Var oluş açısından her ikisi de insandır; her ikisi de aynı yaratanın yarattığı, aynı varlık düzleminde bulunan, aynı cinse mensup olan, bununla beraber biyolojik ve psikolojik bazı farklı özellikleri de kendilerinde barındırabilen varlıklardır.

Toplumsal organizasyon içinde erkekler daha çok organizatör, sistemleştirici varlıklar olmakla beraber; kadınlar ise daha detaycı, ayrıntılarla daha fazla uğraşan varlıklar olmuşlardır. Fıtratlarında olan bu farklılıklarıyla beraber gene toplumsal organizasyon içinde her ikisi de insan olma noktasında eşitlenen; ama erkeklerin toplumsal organizasyonu oluşturan, kadınların da daha çok bu organizasyonun en önemli unsurlarını oluşturan organizasyon içindeki aile ve (çocuk eğitimi yoluyla toplumun yarınlarına aktarılan) kültür gibi sosyal organizasyonun en hassas dayanaklarını ayakta tutarak toplumun yarınlara taşınmasını sağlayan varlıklar olmalarıyla da ayrımlaşan, farklılaşan fonksiyonları vardır. Ancak bu kadının organizatör olamayacağı anlamına gelmediği gibi erkeğin de detaycı olmayacağı anlamına gelmez.(3)

Yukarıda açıklandığı üzere, kadınlar, toplumun yarınlarıdır ve toplumu yarınlara taşımaktadır. Açık ifadesi ile, kadın (analık) yoksa, insanlık da yoktur, insanlığın bir geleceği de.

O halde tartışma konusu edilen “birincilik”, “ikincilik” nereden çıkmaktadır?

Nereden mi?

Devam edecek

 

www.canmehmet.com

Resim: cnnturk.com’dan alınmış, alt yazı tarafımızdan düzenlenmiştir.

Kaynaklar:

(1)Daha fazlası için bakınız: https://www.cnnturk.com/ekonomi/dunya/almanyada-hasta-bakici-araniyor

(2) 4 / Nisa / 34

(3) Daha fazlası için bakınız: Doç.Dr.Emine Öztürk.   http://dergipark.gov.tr/download/article-file/84883

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓