Japon devlet adamları eğitimi anlatıyor: Okula başlayan çocuk için ilk yıl oyun yılıdır (5)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

japon imp.

Çocuk beş yaşını bitirdiğinde mektebe kabul olunur, fakat birinci senede çocuğa hiçbir şey öğretilmez, yalnız oyun ile mektebe alışır, istediği saatte gelir istediği saate gider. Elbette burada öğretilecek oyunlar hep program altındadır. Çocuk tam 1 sene zarfında mektebe malolur. 6 yaşını bitirdiği zaman derse başlar.

Eğitim gibi bir milletin geleceğine şekil veren hayati derecedeki bir konuya, (1909 Yılı itibariyle mevcut olan) Japon Okulları hakkında bilgi verilerek başlanmaktadır.

JAPON MEKTEPLERİ

41. Midi’de (yani, Miladî 1908 senesi hesabı ki son istatistik demektir) Japonlarda mektepler üçe taksim olunurmuş:

-I. Hükümet mektebi,

-II. Zemstvo/Millet mektebi,

-III. Hususi bir adam tarafından açılmış mekteplerdir ki “Efrad Mektebi” derlermiş.

Şimdi mektepler şu üç ad ile isimlendirilir: Hükümet,  Millet,  Efrad mektepleri.

*

İLK MEKTEPLER

-Hükümet mektebi: 3,

-Millet mektebi: 26.591,

-Efrad mektebi: 225;

Toplamı: 27.125.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SAYISI:

Hükümet mektebinde: 32, Millet mektebinde: 121.574, Efrad mektebinde: 912.

İLKOKUL talebelerinin SAYISI:

-Hükümet mektebinde: 1.471,

Millet mektebinde; 5.671.466,

-Efrad mektebinde: 40.761;

Toplamı: 5.713.698.

İlkokullarda erkek ve kız daima karışık bir haldedir.” (Kaynak; Alem-i İslam)

Yukarıdaki yazılanlardan anlaşılan, (1908-1909 Yılı itibariyle); Japonya’da okulların sahibi Millet (halk) olmakla birlikte, okuyan öğrenci sayısı genel nüfusun yüzde onbiri seviyesindedir.

*

İdadi mektepleri

ERKEK İDADİ MEKTEPLERİNİN SAYISI:

Hükümet: 2, Millet: 229, Efrad: 56; Toplamı: 287.

ERKEK İDADİ ÖĞRETMENLERİNİN SAYISI:

Hükümet: 36, Millet: 4.384, Efrad: 1.042; toplamı: 5.462.

ERKEK İDADİ TALEBELERİNİN SAYISI:

Hükümet: 560, Millet: 90.420, Efrad: 20.456;

Orta öğretim talebesinin toplamı: 114.436,

Erkek orta okulunu bitirenler: 15.291.

*

KIZ İDADİ MEKTEPLERİNİN SAYISI:

Hükümet: 1, Millet: 107, Efrad: 25; toplamı: 137.

KIZ idadi öğretmenlerinin SAYISI:

Hükümet: 24, Millet: 1.625, Efrad: 362; toplamı: 2.011.

KIZ idadi talebelerinin SAYISI:

Hükümet: 356, Millet: 30.420, Efrad: 6.497;

Toplamı: 37.273, kız orta öğretimini bitirenler: 9.179.

*

HÜKÜMET ÜNİVERSİTESİ

Öğretmenleri: 503, talebesi: 7.370, tamamlayanlar: 1.426.

*

MUHTELİF SANAT MEKTEPLERİ

(MUHTELİF SANAYİ MEKTEPLERİNİN SAYISI

Hükümet 13, Millet: 590, Efrad: 198; Toplamı: 801 mektep.

SANAYİ MEKTEPLERİ TALEBESİ:

Hükümet mektebinde 5.336, Millet: 229.272, Efrad: 16.015;

Toplamı: 230.593.

*

ÖĞRETMEN OKULLARI

ÖĞRETMEN SAYISI: Hükümet: 12, Millet: 1.176.

TALEBE SAYISISI: Hükümet: 975, Millet: 19.359.

Kız Öğretmen okulu bir tane bulunuyor, öğretmenleri: 15, talebeleri: 365.

*

A’MÂLAR (KÖRLER) MEKTEBİ

(KÖRLER MEKTEBİ SAYISI): Hükümet: 1, Millet: 2, Hayır sahipleri: 35.

KADIN ve ERKEK ÖĞRETMENLERİ: Hükümet: 18, Millet: 40, Hayır sahipleri: 150.

ÖĞRENCİLERİ: Hükümet: 320, Millet: 395, Hayır sahipleri:

İşte Japonya’da maarifin 1 (Bir) senelik resmî istatistik kayıtları bundan ibarettir.  (Alem-i İslam, Sahife:324)

*

HARFLER

Japonların eskiden beri kullandıkları harfler (hiyeroglif) Çin harfleridir. Daha doğrusu harfler değil de her biri bir heceye delalet eden şekillerdir. Hece harflerinden her biri için dört şekil vardır: Bu surede tam 50 adet harekeli harf şekli vardır. Bu harflerin tümü kullanılmaktadır.

Bunlardan başka esas edebiyatta 30.000 kadar Çin hiyeroglifi kullanılmaktadır. Bu şekillerin tümünü bellemek için hayli zaman lazımdır. Yalnız bu harekeli harflerin sayısı 200’e ulaşıyor.

Bununla beraber Japonlarda okuma-yazma bilmeyen adam pek nadirdir.

Rikşeciler (Araba çeken insanlar) kamilen okuyup yazarlar; amele, hamal içinde dahi okuma-yazma bilmeyene hemen hemen tesadüf olunmaz gibidir.

Hatıra gelebilir ki: Harflerin bu müşkilatı Japonların terakkilerine nasıl olup mâni olmamış?!

Japonlarda ilk öğretim mecburidir, çocuk okula gönderilmediğinde babası, annesi yahut bu makamda olan velîleri mesul olduğu gibi, o mahallenin idaresine tayin olunmuş polis müdiriyed de mesuldür! (Alem-i İslam)

Okuyanı sıkmamak üzere bu bölümü burada bırakıyoruz.

*

Yazılanlar özetlenirse :

-Japon okulları Çok büyük çoğunluğu ile -Nerede ise tamamı- (1908-1909 Yılı itibariyle) Devletin değil, Halkın ve hayır sahiplerinin kurduğu ve işlettiği eğitim yuvalarıdır.

*

Devam edecek…

Japonya’da eğitim esasları-içeriği nelerdir

www.canmehmet.com

Resim: web ortamından alınmıştır.

NOT; Okul sayısı ve diğer rakamlar olduğu gibi alınmıştır. Toplamdaki hatalar, baskı hataları olarak değerlendirilebilir.

Yararlanılan kaynak;

(1) “Alem-i İslam”, Abdürreşid İbrahim.

Abdürreşid İbrahim, Türk Fikir adamı, seyyah ve yazarıdır. Aktarılanlar; Onun, 1907-1909 yıllarında Japonya-Kore-Hindistan vb. yaptığı seyahatin anılarıdır. Bu değerli ilim insanı, İdealleri uğruna, 86 yaşında tekrar gittiği Japonya’da, (97 Yaşında) vefat etmiştir.) Allah razı olsun. Allah rahmet etsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓