İngiltere’nin yıkmak için kullandığı milliyetçilik kurtuluşumuz oldu mu? (3)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

İlk iki yazıyı kısaca özetledikten sonra İngilizlerin imparatorluğu parçalamak için ilk kez Yunanlılar ile Bulgarlar’da kullandıkları milliyetçilik anlayışını, 2. Abdülhamid’in, dağılmaya başlayan devleti kurtarmak adına ve bir “Türk Yurdu” oluşturmak için nasıl tersine kullandığını, kendilerinin, hanedanlıklarını ortadan kaldıracak nesli nasıl yetiştirdikleri, ilginç detayları ile birlikte anlatılacaktır.

İlkyazının özeti;

Kalabalık bir halk pazarında dolaşarak insanlarımızın yüzşekillerine; göz, burun ve ağız yapılarına baktığımızda aralarında fazlaca bir benzerlik olmadığı görülecektir. Orta Asya’dan geldik tezine; konu ile ilgili yapılan genetik araştırmalar;

-“TC’nin nüfusu içinde, damarlarında gerçekten “Orta Asya’dan” denebilecek genleri taşıyanların oranı yüzde üç gibi çok küçük bir oran” demektedir.

– Biz Anadolu’yu anayurt olarak görürüz. Ancak buraya geleli daha bin yıl bile olmadı. Biz buraya geldiğimizde Anadolu’da kimler vardı?

Bizans İmparatorluğu Anadolu’da o sırada kimleri yönetiyorsa, onlar;

Yüksek sayıda Rum ve Ermeni, Kürtler, Araplar, Süryaniler, Keldaniler, Nasturiler, Yahudiler vardı…

İkinci yazının özeti;

Tarihe dikkatli bir gözle bakıldığında siyasi oyunların, benzer stratejilerle tekrar ettiği görülmektedir.

121 yıl ara ile yapılan Mısır ve Irak işgalinin çarpıcı benzerlikleri;

1882 yılında İngilizlerin Mısır’ın işgal gerekçeleri;

-“Mısır, Tiran Albay Arabi’den (Diktatörlerden) kurtarılacak”

-“Mısır özgürleştirilecek!”

-“Mısır’ın elinde, bize karşı (İngilizlere karşı) kullanılmak üzere ABD’den alınmış güçlü silahlar var!” (1)

2003 Yılında Irak’ın ABD tarafından yapılan işgalinin gerekçeleri;

-“Irak halkı Diktatör Saddam’dan kurtarılacaktır.”

-“Bu bir Irak’ı özgürleştirme operasyonudur.

-“Irak’ın elinde (Batıya karşı kullanılmak üzer alınmış) kitle imha silahları vardır.”

***

Batı, kendisi ile rekabette geri kalan ülkeleri sömürgeleştirmek için yaklaşık iki asırdır şu üç kavramı kullanmaktadır.

-“Milliyetçilik,”

-“Medenileştirmek,”

-“Özgürleştirmek.”

Bu manada Mısır, Afganistan, Cezayir, Tunus, Libya, Irak vb. Batının medenileştirdikleri! Ülkelerden birkaçıdır…

Peki, Türkiye de bunların arasında mıdır?

***

Batı, sömürgeleştirme operasyonlarını, adına, “Büyük Oyun” denilen uzun vadeli bir planla gerçekleştirmektedir.

“Büyük Oyun, Emperyal devletlerin jeopolitik ve enerji alanlarını kontrol altına almak, hammaddeve ucuz insan kaynaklarını elde tutmak için birbirleriyle yapmış oldukları mücadelenin ismidir.” (2)

***

Milliyetçilik hikayemiz aşağıda önce konu başlıkları ile sonra bizlerde az bilinen detayları açıklanacaktır.

-İngiltere, ‘Büyük Oyun’u ilk önce Yunanlıların, arkasından da Bulgarların milli duygularını körüklemekle başlatır. Sağlanan para ve silah desteği ile bu milletler Osmanlıdan ayrılırlar.

-İleride Bulgaristan’a Başbakanlık yapacak olan Bulgar siyasetçi, ülkemizde ve o zamanki adı ile Robert Kolejinde Amerikalılar tarafından yetiştirilmiştir. Bu oyunun önceden kurgulandığının açık işaretidir.

-Sultan 2. Abdülhamid, gerek Fransız ihtilalinin getirdiği fikirlerin, gerekse İngiltere’nin, Osmanlı imparatorluğunda yaşayan milletlerin milli duygularını körükleyerek isyana teşvik edilmesinin sonuçlarını önceden tahmin etmiş ve mevcut devletin birliğine tutkal olabilecek farklı bir milliyetçilik anlayışı için eğitim seferberliği başlatır…(3)

-Bu milliyetçilik anlayışı hanedanlığının sonu olacaktır. Bunu da önceden görebilmiştir…

-Bu maarif seferberliğinde açılan modern okullarda İttihat terakkiyi ile cumhuriyeti kuracak bürokratlar yetiştirilir…

-Mustafa Kemal ve Enver Paşalar, 2. Abdülhamid’in modern okullarında yetişenler arasındadır…

-Diğer ifadesi ile Sultan da, İngiltere-Fransa ve Rusya’nın, “Büyük Oyun”unun temel taşı olan “milliyetçilik” anlayışına karşılık, Osmanlının yapısına özgü bir milliyetçilik anlayışı oluşturmuştur…

-Yapılmak istenen, Osmanlıyı yıkacak milliyetçilik kavramını, devletin küçülmesine paralel, ancak dağılmayı önleyecek bir panzehir olarak kullanmaktır…

Gelecek yazıda, Milliyetçilik maceramızı, en başından sonuna kadar, Dünyaca ünlü tarihçimiz, Prof. Dr. Kemal Karpat’ın ünlü eseri olan, “Osmanlı’dan günümüze kimlik ve ideoloji” eserinden alıntılarla anlatılacaktır.

***

-Milliyetçilik cici… Ulusalcılık öcü!

-“Dindar Milliyetçi!” Olur mu?

-Milliyetçilik tutkal mı?

(1-2) “Büyük Oyun”, Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca

(3) Kimlik ve ideoloji, Prof. Dr. Kemal H. Karpat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Yıkılışımımıza neden olan milliyetçilik, kurtuluşumuz oldu mu? (4)

Cts Tem 16 , 2011
Önceki Yazı Sonraki Yazı Üzerinde çok konuşulmasına karşılık nerede ve nasıl doğduğu tarafımızdan fazlaca bilinmeyen milliyetçilik anlayışının üzerindeki örtü kaldırılmaktadır. Sultan 2. Abdülhamid, Osmanlı Hanedanlığını ortadan kaldıracaklarını bilerek açtığı modern okullarda, Osmanlı milliyetçilerini yetiştirir, küçük kardeşi Sultan Vahdettin’de, Abisinin açtığı modern okullarda yetişen “Mustafa Kemal Paşa, başarılı olduğunda Cumhuriyeti kuracaktır.” […]

Eğitim

↓