Haçlı seferleri modernleşerek, “BOP, Demokratikleştirme seferleri!” ile devam etmektedir. (1)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Bir devleti veya bir insanı değerlendirirken; önceki uygulamaları ile inandıkları ve çıkarlarını dikkate almadan, onu anlamak ve onunla ilgili isabetli sonuca gitmek pek mümkün değildir. Batılılar, dokuz yüz evvel Haçlı Seferleri ile Ortadoğu’ya gelmişlerdi. Bugünde benzer sebeplerle Ortadoğu ve Afrika işgalleri altındadır. İşgaller farklı zamanlarda da olsa gerekçeler hep aynıdır. Geçen dokuz yüzyıl, ne Batılıları ve değerlerini, ne beklentilerini ve ne de uygulama şekillerini değiştirmiştir.

Sahibine göre “BOP” nedir?

-“Müslüman ülkelere demokrasi ihracını ve bu ülkelerin pazarlarının açılmasını amaçladığı açıklanan politik kuramdır. İlk olarak 2004 yılındaki G-8 zirvesinde ortaya atılan bu girişim kabul görmediği için bir kaç ay içinde tedavülden kalkmıştır. ” (1)

Dünde yaşananları; bizlerle ilgili tüm devletleri, politikalarını ile birlikte değerlendirmeden, kendimizi onların gözü ile görmeden, ne meselelerimizin gerçeğini kavrayabilir, ne de içerisinde bulunduğumuz durumun farkında olabiliriz?

Bu nedenle dün ve dünde yaşananlar, tam ve doğru olarak bilinmelidir.

Osmanlının yıkılış nedenlerini, Cumhuriyetin kuruluşunu takiben petrol bölgeleri ile ilgimizin kesilmesini, bir daha Osmanlı gibi büyüyerek batı için bir risk oluşmaması için körüklenen Türk-Arap düşmanlığının perde arkasını, BOP’un ne olduğunu, NATO’ya hangi tuzakla girmek zorunda kaldığımızı, buralardan kaynaklanan meselelerimizi anlamak ve geleceğimizi planlamak adına yaşananların perde arkası açıklamaya çalışılacaktır.

Konu başlıkları;

-Haçlı seferlerinin nedenleri, Selçuklunun yıkılışı ile Osmanlının kuruluşu,

-Osmanlının Avrupa’ya adım atması,

-İstanbul’un fethi ve bunun batılılara yansımalarını,

-Rusların Karadeniz’e hapsedilmesi ve bunun bize olan büyük maliyeti,

-Batının sanayi devrimi ile ortaya çıkan enerji ihtiyacının Osmanlılarla ilgisi,

-Enerji ihtiyacının, Ortadoğu petrolleri ve Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması ile ilgisi,

-Balkanlarda çıkarılacak isyanlar için Türkiye’de açılan yabancı okullarda Bulgarların eğitilmesi, hazırlanması,

-Osmanlı için sonun başlangıcı, Balkanlarda Osmanlıya karşı başlatılan isyanlar,

-Büyük devletlerin, artan sanayi üretimlerinin hammadde ihtiyacı ve bu nedenle Ortadoğu ile Afrika’yı sömürgeleştirmesi,

– Makineleşmeyi finanse edecek sermayenin temini ve büyümenin sürekliliğinin devamı için fakir ülkelere kendi çıkarları doğrultusunda önerilen ekonomik reçeteler,

-20’inci asırda büyük devletlerinin hammadde paylaşımından büyük pay kapmak için çıkarılan birinci ve ikinci dünya savaşları,

-Türkleri ikinci kez (Birincisi 1853, Kırım) tuzağa düşürülmesi, Rusların, boğazlar ile Kars, Ardahan ile ilgili beklentilerini dile getirmeleri,

-İsrail Devletinin Filistin topraklarında ilanı arifesinde, Türklerin direncini kırmak adına kurulan bir tuzakla NATO’ya girmek zorunda bırakılması,

-ABD’nin, I. Dünya savaşının bitimi ile beraber dönemin yeni efendisi olarak Ortadoğu ve Türkiye üzerine yaptığı hesaplar,

-ABD’nin, 2. Dünya savaşının arkasından Türkiye’ye çeşitli (hurda askeri) ve diğer malzeme yardımları ile bağımlılık yaratması, Türkiye’nin askeri, sanayii ve finans bağımlılığı ile ilgili yeni bir dönemin başlatılması…

Ve…

-İngilizlerin Fransızları Hindistan’dan kovması,

-Fransızların İngilizlerden intikam almak için Mısır’a ayak basmaları…

-Fransızların ilk kez, Mısır’da yapacakları yardım karşılığında Musevilere Filistin’de bir devlet kurma sözü vermeleri,

-İngiliz ve Fransızların Osmanlıyı Balkanlardan sonra Ortadoğu’dan çıkarma planlarının uygulamaya konulması,

-İsrail Devleti’nin kurulması,

-İran’ın, İngiliz ve ABD’lilerle petrolün paylaşımı ile sonrasında nükleer teknoloji temin dansı,

-Rusların ikinci dünya savaşının arifesinde, ABD ile birlikte dünyayı fiziki ve siyasi paylaşımları,

Otu çek köküne bak!

Tarihler 1090’lı yılları göstermektedir.

Avrupa o dönemde bir tarafta aşırı yoksulluk ve salgın hastalıklarla, diğer taraftan dini, iktisadi, siyasi ve sosyal meselelerle boğuşmaktadır.

Doğuda Müslümanlar ise Büyük bir medeniyet kurmuş, refah ve zenginlik içerisindedir.

“Doğu Hıristiyanlığının temsilcisi Bizans İmparatorluğu (395-1453), 1071 yılında Selçuklu Devleti (1038-1194) ile yaptığı Malazgirt Savaşı’nda yenilince, Türklere Anadolu kapıları açılır ve Selçuklu akıncıları, birkaç sene içinde Ege, Akdeniz ve Marmara kıyılarına ulaşır, Bizans’ın başkenti olan İstanbul’u zorlamaya başlarlar…

Bu akınların yanında, 1075’te Selçukluların İznik’i başkent yapması, dönemin büyük devleti Bizans’ı ürkütmesinin yanında, Türklere, Avrupa’ya hakim olmasına kapı araladığı için Hristiyan Avrupa’yı da telâşa düşürür… (Bu öngörünün ne kadar doğru olduğu ileride anlaşılacaktır.)

Bu durumda Türkler derhal durdurulmalı ve Anadolu dahil tüm Ortadoğu’dan çıkarılmalıdır.

Otu çek köküne bak!

Yaklaşık dokuzyüz yaşındaki otu kökünden çektiğimizde ortaya, iki farklı uygarlık, beklentiler ile iki farklı anlayış,

Türklerin (yeni) İslam kimliği ile sahneye çıkmaları görülmektedir.

Devam edecek….

(1) Vikipedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Modern Haçlılar demokratikleştirerek öldürmüyor, süründürüyorlar (2)

Pts May 2 , 2011
Önceki Yazı Sonraki Yazı Kendimizi en doğru olarak düşmanımızın gözünden görebiliriz. Fransa Sarayı’nın tarihçilerinin yazdığı ve Osmanlıyı 1566 yılına kadar anlatan 1’inci bölümü, 1783’de, Kralın izni ile Fransa Tarih Üniversitesi tarafından yayınlanır. İçerikte can alıcı bir soru vardır. “Osmanlı beyliğinin, kurulduğu dönemde kendisiyle ayni şartlara ve tabana sahip diğer beylikler […]

Eğitim

↓