Türkiye’nin “Gizli” Değil Gizlenmiş Tarihi (5)

Yıldız Sarayı’nın yağmalanmassından sonra sıra Sabık Sultan’ın bankadaki parasına gelmiştir. Bunu bize Abdülhamid’in kızı Ayşe Osmanoğlu…

↓