Komşumuz İran’ın Tarihi: Bunları Türk ve İranlı Akademisyenler, Diplomatlar Ve Siyasetçiler Birlikte Değerlendirmelidir (7)

    Nerede ise tüm dokuları (inanç, tarih hatta etnik köken) birbirlerine benzeyen Türkiye ve İran’ı, ne engellemektedir ki, Avrupalılar gibi bir araya gelemiyor, bir birlik kuramıyoruz ? Buna, işin kolayına kaçarak : “Mezhep Farklılığı (!)” diyenler; “Avrupalılar, Katolik, Ortodosk, Protestan vb. mezheplere (*) sahip olarak nasıl bir araya gelebildiler ?” sorusuna cevap vermelidirler. Veya […]

Komşumuz gururlu millet İran’ın Tarihi: İmdat! Şah Üzerinden Bir Devlet, Bir Millet ve Bir Tarih Soyuluyor? (2)

  Geçen bölümde aktarılan, “Sünni-Şii” Meselesi bizlere anlatıldığı gibi, “dini bir mesele değil, bir iktidar mücadelesinin aracıdır.” İfadesinin kanıtlanmasıyla birlikte İran’ın şah üzerinden soyulmasına geçiyoruz. “…Şii militanların, yozlaşmış Sünni despotlar olarak gördükleri padişahlara karşı ayaklandıkları düşük düzeyli bir başkaldırıyla yıllarca uğraştılar; ama kanayan bu yara, Safevi şahının 1501’de kendini Ali’nin halefi olarak ilan etmesi üzerine […]

Şah İsmail Yavuz’u engellemeseydi bugün Londra ve Viyana’da ezan Oksfort’ta Kuran okunacaktı (2)

Bu iddia Dünya ekonomi-siyasi tarihine ışık tutan İngiliz Tarihçi Ian Morrıs (1) tarafından dile getirilmiştir. Hıristiyan Avrupa’ya göre, Osmanlıların önlenemeyen yükselişine set çekecek tek güç: “Şii İran“dır … Kaldığımız yerden devamla: 1529’da Sultan Süleyman’ın Viyana önlerinde kurduğu karargâh Hıristiyanları dehşete düşürür. Osmanlılar hakkında bilgi alması için başkent İstanbul’a gönderilen bir elçi ülkesine gördüklerini aktarmaktadır: -“Onların […]

Yavuz Sultan Selim-Şiiler ile Şarlken-Protestan olayları hangi tezgahlarda hazırlandı (1)

Şii militanların, yozlaşmış Sünni despotlar olarak gördükleri padişahlara karşı ayaklandıkları düşük düzeyli bir başkaldırıyla yıllarca uğraştılar; ama kanayan bu yara, Safevi şahının 1501’de kendini Ali’nin halefi olarak ilan etmesi üzerine iyiden iyiye irinlendi. Şii sorunu imparatorluğun aç, mülksüzleştirilmiş ve mazlum kesimine odaklanıyordu; bu insanların vahşi öfkesi en belalı askerleri bile dehşete düşürmekteydi: Bir çavuş asiler […]

Vatandaşın Osmanlı Tarihi; “Yavuz Selim 40.000 Alevi Kesti!” iddiasında gerçeği arayanlara (11/2)

Doğru ve işlenmemiş bilgi için iki kaynak kullanılmıştır. Birincisi, tartışmasız otorite olan, Ord. Prof. Uzunçarşılı; Diğeri, Prof. Dr. H. Mustafa ERAVCI.  İşte tamamen arşivlere dayalı değerli araştırmalar ve sonuçları… Kaldığımız yerden devamla… “…Trabzon valisi Şehzade Selim, Şah İsmail’in Anadolu’daki faaliyetini ve Şah Kulu hâdisesini, alevilerin yer yer hareketlerini dikkatle takip ettiği gibi durumun nezaketini ve […]

Vatandaşın Osmanlı Tarihi; “Yavuz Selim 40.000 Alevi Kesti!” iddiasında gerçeği arayanlara (11/1)

Bu çok tartışmalı konuda gerçeği arayanlara iki değerli araştırmacı, ilim insanına ait -işlenmemiş- bilgi sunulmaktadır. Birincisi; Ord. Prof. Uzunçarşılı; Diğeri, Prof. Dr. H. Mustafa ERAVCI’dır. Otu çek köküne Bak! “Osmanlı devleti çok erken dönemde, bulunmuş olduğu stratejik coğrafyanın da zorlamasıyla, komşularıyla münasebetlerinde kalıcı devlet politikaları belirlemiştir. Osmanlının batı politikası, Avrupa ve onun tamamlayıcı unsuru olan […]