Komşumuz İran’ın Tarihi: Rusya ve İran’ın başına ne geldiyse bizim başımıza da o geldi (5)

  Çaldıran’da 1514’te Osmanlılar ile Safeviler arasında vuku bulan meydan savaşının Osmanlı tarihinde önemli bir yeri vardır. Osmanlılar bu savaşı kendilerine yönelik önemli bir dini ve siyasi tehdidin bertarafı olarak görürken Safeviler, tam tersi şekilde İran’ın istilasını düşünen Osmanlılar’ın bu niyetlerinin başarısızlığa uğratıldığı bir olay olarak yorumlamışlardır. Bununla birlikte savaşın iki önemli figürü olan Yavuz […]

“Son Osmanlılar” Osmanlıların sürgününde bir Musevi vatandaşın ödediği vicdan borcu (2)

  Rumeli Demiryolları Şirketi’nin oradaki âmiri meğer bir Musevi vatandaşımızmış. (Halife’nin) Efendimizin ve ailesi âzâsının dinlenmelerine elverişli başka bir yer bulunmadığı için üst kattaki dâiresini böyle habersiz gelen yüksek misafirlerinin istirahatine tahsis etti, çoluk çocuğuyla da îzaz ve ikrama yardımlarına Efendimiz tarafından takdirle teşekkür ettiğimiz zaman da… (1) … ‘MACERAMIZ BAŞLIYOR’ 3 Mart 1924 “Dolmabahçe […]

“Affairisme”, “Havuz-Yavuz” Meselesi (6)

    Büyük gürültüler kopmasına yol açan eski istiklal Mahkemesi Başkanı ve iş Bankası idare meclisi üyesi Bahriye Vekili İhsan Bey’in yolsuzluk meselesi, aynı cinsten bir hikâyedir. Eski Topçu Binbaşısı İhsan Bey -ki Mütareke yıllarında ticaretle uğraşmıştır-Zafer’den sonra kendisi gibi İş Bankası İdare Meclisi üyesi olan Ertuğrul (Bilecik) mebusu Dr. Fikret ve Enver Paşa’nın eski […]