İsrail’in kuruluşu ile Müslüman ve Museviler kaybetmiş, Hıristiyanlar kazanmıştır.(son)

Hıristiyan Batının İsrail Devletini kurmasının altındaki nedenlerin başında; İngiltere ve Fransa arasındaki paylaşılamayan sömürgeler, Sanayi Devrimini…

↓