Bir yönetim şeklinin (Cumhuriyetin), halkın refahı üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Ekonomik meseleler aslında sosyal ve kültüreldir. Bu konu ile ilgili çarpıcı örnekler aşağıda verilirken; Batılıların dayattığı ve sadece mutlu bir azınlığa sağlanan sahte “Kalkınma – Refah”; büyük sermaye ve onun özü olan haksız servet ediniminin bir sonucudur. (Sözde) kendine […]

İngiltere, kimilerine göre “Demokrasinin beşiği” olarak bilinir… Bakalım, gerçekte beşiği midir; yoksa insan ve haklarının bir mezarı mıdır ? Bu noktada İngiliz diplomat, şair ve yazar olan Wilfrid Scawen Blunt (1840-1922) tarafından yazılan “İslam’ın Geleceği” isimli kitaptan kısa bir alıntı aktararak konuya devam ediyoruz : … “…Hıristiyan misyonerler yavaş yavaş Afrika’ya girmeye başladılar. Ancak öbür dünyadakini saymazsak, […]

Ekonomik meseleler sosyal ve kültürel kaynaklıdır. Değişen sosyal yaşam, beraberinde yeni ihtiyaçlar getirir. Yeni ihtiyaçlar yeni sorunlar getirirken, sorunlara çözüm geliştirmek de size kalır. Dolayısıyla bir toplumun sosyal dokusu ile oynamadan önce, bunun uzun vadeli yansımaları çok iyi hesap edilmelidir. 1789’da Fransa’da başlayan “Devrimci İhtilal” sonucunda “Yeni Dünya Düzeni” kurulurken, sistem dünyaya […]

Eğitim

↓