Eğitim çıkmazı, Türk ve Japon Eğitim Sistemlerinin karşılaştırılması (4)

Japonya’da aileler de çocuklarının eğitim görmeleri konusunda son derece isteklidirler.   Eğitimin amacı kişiyi öğrenime hazırlamasıdır.…

↓