“Kemalist Cumhuriyet” gerçeği, Harf devriminde Sovyetlerin etkisi (9)

“…Harf reformu yeni bir gündem maddesi değildi. Tanzimat’tan bu yana Arap alfabesinin geliştirilmesi yönünde öneriler yapılmış,…

↓