Acı olan şey, dünyanın en ileri medeniyetini kurmuş olan İslâm’ın, inananlarınca (bilinmediği için)  eleştirilmesi; daha acı olanı ise, inananlarının İslâm’ı öğre(ne)memiş ve hiç yaşa(ya)mamış olmalarıdır. Bu yazı dizisine, Aliya İzzet Begoviç’ten (*) bir alıntı ile başlayacak ve ilerleyen bölümlerde, nerede ise “ne İslâm’ı ve ne de Müslümanlığı hiç […]

Çocuğun, “Ne güzel bir insan!” olabilmesi, yaşamını başarması; huzurlu bir yuvada göreceği sevgi ve şefkate bağlıdır. Çok para, yaldızlı unvanların bir çocuğun geleceğinde önemli bir payı yoktur. “Vardır!” diyenler lütfen, örnek verecekleri kişilerin yaşamını araştırmalıdır. Para ve etiketlerin bir çocuğun başarısında neden çok önemli bir payı yoktur? -Çocuğunuzla (diğeri ile) […]

  Tarım Toplumunda Toprağı, Sanayii Toplumunda Demiri, Bilgi toplumunda (Bilgi) insanı doğru işleyenler, işlemeyenlerine göre bir adım öne çıktıklarını, tarihin bize anlattığı çarpıcı örnekler üzerinden biliriz. Bunlarla birlikte bazı şeyler daha biliriz. Örneğin; Eleştirinin; “Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit” […]

Eğitim

↓