Batı soslu hayat: Islahatlar ve Devrimlerle Hıristiyanların Noel Ağacı’na süs mü olduk (13)

Bu aşıdan her ne anlaşılırsa… Soruyu, Devlet, hükümet, üniversite, yargı, asker, medya ilgililerine ve tüm siyasetçilere…

Hormonsuz Osmanlı Tarihi (1)

Osmanlı Devleti’ni Osman Bey kurmadı. İlk kapitülasyonu da Kanuni vermedi. Osmanlı yönetimi, Kuvvetler ayrılığı ilkesine sahip…

↓