“Mısır’da Osmanlı ordularının zulmü ve taşkınlığı 1805’de zirveye ulaşmıştı. Osmanlı valisi Hurşid Paşa’nın zaafı ve diğer taraftan da zulmü, ulemanın liderliğinde “Anayasal bir halk” devriminin filizlenmesine sebep oldu…”(*) … Harmanı yel deliyi el döndürür! Ne İslamiyet’i biliyoruz, Ne de Hıristiyanlığı… Ne Osmanlı’yı tanıyoruz, Ne de Avrupalı’ları… Ne Mısır’ı tanıyoruz, […]

Elinizdeki kalemle önce, 1453 ve 1458’in; arkasından da, 1918 (*) olaylarının kazanan ve kaybedenleri yazınız. Ne gördünüz? Kazanan tarafların değiştiğini! Ol hikâye budur. … Kısa notlarla konuyu bu bölümle sonlandırıyoruz. Kapatmadan ilk bölümde işaret ettiğimiz bir konuyu da açalım; “Hayatta olan bir General, Sakarya Savaşı’nı kazanan cephedeki komutanı açıklamaktadır?” “…Sakarya […]

  Fransız, Rus ve Osmanlı Masonlarının (sermaye ile mason subayların) çalışmalarını öğrenmeden ulaşılan sonuç bugüne kadar hep kafaları karıştırmıştır. “31 Mart Vakası” zincirin sondan bir önceki halkasıdır. Büyük bir planın parçasıdır. “31 Mart Vakası”nı;  Ki; Sultan 2. Abdülhamid’in bir Yahudi tarafından tahtan indirilmesi operasyonu’dur. -Fransız, Rus, İngiliz, Alman ve ABD […]

Eğitim

↓