Gelişmeyi ve refahı hep farklı yerlerde aramışız. Batı’nın kalkınmasının temelini; “Okuma, Anlama ve Yorumlama” anlayışı üzerine kurduğunu fark edememiş veya etmezden gelmişiz. Öğretmene, “Eti senin kemiği benim!” Derken, öğretmenlerimizin; “Et bekleyen birer kasap!” değil, öğrenme kabiliyetine sahip birer beyin beklediklerini hatırlayamamışız. Ve hala günde saatlerce televizyon izleyerek, okumadan kendimizi […]

Yunan işgaline Türklerin tepkisi hemen geldi ve şiddetli oldu… Anadolu’da 28 Mayıs tarihinde Ödemiş’te ilk silahlı çatışma yaşandı… Böylece Yunanlıların ilerleyişine koşut olarak bir gerilla savaşı alevlendi… Türkler, işgalcilere karşı ayağa kalkmaya hazırdı, sadece önderleri bekleniyordu… Devamla… Mustafa Kemal (1) Dip notun okunması önerilir. “…Yunanlılar İzmir’e çıktıktan dört gün sonra, 19 Mayıs 1919’da […]

Reşat Ekrem Koçu tarafından yazılan ve Doğan kitap tarafından yayınlanan “Osmanlı Padişahları” İsimli eserin, 584. sahifesindeki 4. paragraf şu şekilde başlamaktadır; “Sultan VI. Mehmed Vahideddin hakkında “vatan haini” derler… Değerli Tarihçi ve öğretmenimiz, Emekliliğine kadar Kuleli Askeri lisesinde öğretmenlik yapmıştır. İzninizle önce yazar ve tarihçimiz hakkında kısa bir bilgi verelim. […]

Eğitim

↓