Rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırmak, nüfus suistimali, adam kayırmak, şike ve benzerleri yanlış yönetim sistemlerinden mi, insanların ahlaksızlığından mı kaynaklanmaktadır? Sistem ve insan kaynaklı dediğimizde yanılmış olmasak ta eksik ifade etmiş oluruz. Burada en büyük neden herhalde devletin gelir-gider dengesinin bozulmasıdır. Osmanlıda, 17’inci asırda bozulan gelir-gider dengesi beraberinde devleti ileride […]

Eğitim

↓